Børnepasning og skoler

I Varde Kommune går vi i skole i naturen og lægger vægt på, at kultur- og kunstoplevelser er en anledning til dialog og en vigtig brik i børnenes og de unges dannelse.

Der er mange valgmuligheder, når du skal vælge den rette børnepasning eller skole for dit barn. Fælles for alle vores daginstitutioner og skoler er, at de bruger naturen som lege- og læringsrum. Nærvær og fællesskab bliver prioriteret højt i hele kommunen, da vi mener, at det er med til at danne rammer for læring og et godt liv.

Vil du vide mere?

Børnepasning og dagtilbud

Pil ned ikon

I Varde Kommune er der mulighed for, at dit barn kan blive passet hos både dagplejer, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner.

Du kan læse mere om kommunens tilbud for pasning af børn fra 0-5 år her >> eller kontakte pladsanvisningen på følgende mailadresse, hvis du har spørgsmål:

pladsanvisning@varde.dk

Skoler

Pil ned ikon

Der er i Varde Kommune et bredt udbud af kommunale folkeskoler og friskoler. Du kan læse mere om skolerne og skoledistrikterne her >>.

Hvis du har brug for hjælp til at finde skolen, der kan skabe de bedste rammer for dit barn, kan du kontakte kommunens skoleafdeling på telefon via hovednummeret 79 94 68 00.

Vi i Naturskolen

Pil ned ikon

Dit barn vil i løbet af sin skoletid blive bekendt med ”Vi i Naturskolen”, der er et koncept for samtlige klassetrin med forskellige læringsforløb, der fokuserer på historie, natur og naturvidenskab. Du kan læse mere her >>

Vardes Kulturelle Rygsæk

Pil ned ikon

I Varde Kommune oplever eleverne på hvert klassetrin den ypperste kunst og kultur i forskellige kunstneriske genrer. Med Vardes Kulturelle Rygsæk bliver der taget vare om børn og unges dannelse. De bliver klogere på deres omverden, medmennesker og sig selv, når kunst og kultur af høj kvalitet går i dialog med og udfordrer deres vante forestillinger. Du kan læse mere om Vardes Kulturelle Rygsæk her >>

Ungdomsuddannelse

Pil ned ikon

Varde Kommunes ungdomsuddannelser er samlet på Campus Varde. Du kan finde oplysninger om de enkelte uddannelser her >>