Offentliggjort: 25. november 2021 – 16:30
Klagefrist: 23. december 2021 – 16:30

Varde Kommune har godkendt vandløbsregulering af fælles privat rørlagt vandløb i Ansager – Pøtmose Nordre Grøft.

Der kan klages over afgørelsen senest d. 23. december 2021.

Reguleringsgodkendelse

Bilag 1 – Forslag til reguleringsgodkendelse med bilag

Bilag 2 – Dispensation efter Skovloven

Bilag 3 – Klagevejledning

Bilag 4 – Afgørelse om ikke VVM pligt
jf.: www.vardekommune.dk/content/afgoerelse-om-ikke-vvm-pligt-til-vandloebsregulering-af-eksisterende-roerledning