Rekruttering og opkvalificering

Tag fat i Jobcenter Varde og få hjælp til rekruttering eller opkvalificering af dine nuværende medarbejdere.

Jobcenter Vardes hotline – mobil 2119 2999, hotline-jobcenter@varde.dk – kan hjælpe med at udsøge, matche og formidle kandidater til dig. Du vælger selv, hvor stor en del af processen, du ønsker hjælp til.

Det kan du få hjælp til:

Rekruttering af nye medarbejdere

Pil ned ikon

Hjælp fra Jobcenter Vardes hotline
Få jobcentrets hotline til at udsøge, matche og formidle kandidater.
Du vælger selv, hvor stor en del af processen du ønsker hjælp til.
Kontakt hotline på tlf. 2119 2999 eller hotline-jobcenter@varde.dk

Sæt en jobannonce på Jobnet.dk
På www.jobnet.dk finder du Danmarks største online job- og cv-bank.
Her har du nem og fri adgang til jobsøgere i hele Danmark.
Læs mere om jobannoncer på Jobnet.dk her (åbner i nyt vindue).

Ønsker du en elev?
Der er hjælp at hente via portaler, hvor du kan lægge stillingsopslag op omkring elev-, praktik- og lærlingepladser.
Her et lille udvalg af sider:

Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser?
Så kan udenlandsk arbejdskraft være svaret. Jobcentret kan hjælpe dig med at rekruttere arbejdskraft fra hele EU samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz via Workindenmark. Læs mere om Workindenmark her (åbner i nyt vindue)

En ekstra medarbejder få timer om ugen

Pil ned ikon

Ansæt en medarbejder på få timer om ugen i fleksjob
Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte folk, der kun kan arbejde få timer om ugen. Virksomheden udbetaler kun løn for den arbejdsindsats, som den fleksjobansatte reelt yder. Derudover får den fleksjobansatte et tilskud fra kommunen.
Læs mere om fleksjob her (åbner i nyt vindue).

Rekruttering til småjob
Få løst de mindre opgaver eller få mere mandskab ved spidsbelastninger, og hjælp de borgere, der rammes af kontanthjælpsloftet og 225 timersreglen.
Læs mere om rekruttering til småjobs her (åbner i nyt vindue).

Løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob)
Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv under hensyntagen til den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.
Læs mere om løntilskud til pensionister her (åbner i nyt vindue).

Fritidsjob for unge
Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere om fritidsjobs for unge her (åbner i nyt vindue).

Opkvalificering af dine medarbejdere

Pil ned ikon

Skal du i gang med at opkvalificere dine nuværende medarbejdere, er jobrotation en god metode.

Din virksomhed får tilført ny viden og nye potentielle medarbejdere bliver introduceret til virksomheden, samtidig med at de daglige opgaver bliver udført mens dine medarbejdere uddanner sig.

Jobcentret yder bistand, vejledning og koordinering i forbindelse med jobrotationen, og hjælper naturligvis også med at finde kvalificerede vikarer.

Jobrotation
Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Jobcentret og virksomheden samarbejder om at tilrettelægge forløbet, og jobcentret hjælper med at finde relevante vikarer.
Læs mere om jobrotation her (åbner i nyt vindue).

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
EUV er for dine ufaglærte medarbejdere, som kunne tænke sig at tage en erhvervsuddannelse inden for virksomhedens brancheområde.
Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) her (åbner i nyt vindue).

Forberedende voksenundervisning (FVU)
FVU er et tilbud til alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber. Læs mere om forberedende voksenundervisning (FVU) her (åbner i nyt vindue).

Ordblindeundervisning (OBU)
Med OBU kan en ordblind medarbejder hurtigt blive bedre til at læse, skrive og forstå tekster og få hjælp til at bruge relevante it-værktøjer.
Læs mere om ordblindeundervisning (OBU) her (åbner i nyt vindue).

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Med SVU kan en medarbejder få dækning for tabt arbejdsfortjeneste under sin uddannelse.
Læs mere om Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) her (åbner i nyt vindue).

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)
VEU gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Læs mere om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) her (åbner i nyt vindue).

Opkvalificering af ledige til at matche din virksomheds behov

Pil ned ikon

Opkvalificering af en ledig til at matche virksomhedens behov kan ske på flere måder.

Opkvalificeringsjob
Få tilskud til kortere opkvalificeringsforløb, udvid ansøgerfeltet og målret opkvalificeringen til virksomhedens konkrete behov.
Læs mere om opkvalificeringsjob her (åbner i nyt vindue).

Virksomhedspraktik
Virksomheder kan få en ledig i praktik, uden lønudgift, til afprøvning og optræning af personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Læs mere om virksomhedspraktik her (åbner i nyt vindue).

Hvad hvis uheldet er ude og en praktikant kommer til skade eller laver skade på tredjemand eller ting – hvem betaler så? . Læs mere i pjecen: Skaden er sket – skader under aktivering (åbner i nyt vindue).

Job med løntilskud
Giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder med tilskud. Den nye medarbejder får samtidig mulighed for at genopfriske sine faglige kvalifikationer og tillære nye egenskaber.
Læs mere om job med løntilskud her (åbner i nyt vindue).

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap
Et tiltag for at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap, som mangler konkret erhvervserfaring indenfor uddannelsesområdet.
Læs mere om job med løntilskud til nyuddannede med handicap her (åbner i nyt vindue).

VITAS
En digital anmodning om virksomhedspraktik og job med løntilskud. Læs mere om VITAS her (åbner i nyt vindue).

Ansæt en elev eller lærling

Pil ned ikon

Der er flere muligheder for at ansætte elever og lærlinge i din virksomhed.

Gennem jobcentret har du følgende muligheder:

EGU – Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen
Giv plads til unge med særlige behov, og giv dem mulighed for eksempelvis at blive klar til at komme i et elev- eller lærlingeforløb bagefter.
Læs mere om EGU her (åbner i nyt vindue).

Elever under 25 år
Uddan fremtidens arbejdskraft. Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder.
Læs mere om elever under 25 år (åbner i nyt vindue).

Mesterlære
Din elev starter i virksomheden. Det er en god mulighed for dig, der gerne vil have så meget tid som muligt til at lære eleven op i din egen virksomhed.
Kontakt Jobcenter Varde på tlf. 79 94 68 00 for at høre mere.

Voksenlærlinge – elever over 25 år
Ansæt en voksenlærling, som er en elev over 25 år og ufaglært. Voksenlærlingen vil have en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første dag.
Læs mere om voksenlærlinge her (åbner i nyt vindue).

IntegrationsGrundUddannelsen – IGU
IGU er en ny mulighed for at ansætte og opkvalificere flygtninge og familiesammenførte, så de hurtigere bliver en del af arbejdsmarkedet og det danske samfund.
Læs mere om IGU her (åbner i nyt vindue).

VITAS
En digital anmodning om tilskud til voksenlærlingeforløb og IntegrationsGrundUddannelsesforløb.
Læs mere om VITAS her (åbner i nyt vindue).

 

Ansæt en borger på kanten af arbejdsmarkedet

Pil ned ikon

Vil du gøre en forskel og samtidig booste virksomhedens samfundsansvar? (CSR regnskab) Så kan vi hjælpe dig på flere områder.

Jobordning for veteraner
Jobordningen giver veteraner nye muligheder for at aktivt arbejdsliv.
Læs mere om jobordning for veteraner her (åbner  i nyt vindue).

Social frikort for udsatte
Socialt frikort giver udsatte mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit i et kalenderår.
Læs mere om socialt frikort for udsatte her (åbner i nyt vindue).

Virksomhedscenter
Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem jobcentret og en privat eller offentlig virksomhed om at hjælpe personer, med ringe arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.
Læs mere om virksomhedscenter her (åbner i nyt vindue).

Virksomhedsrevalidering
Giv personer med begrænset arbejdsevne mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Læs mere om virksomhedsrevalidering her (åbner i nyt vindue).

Landdistriktsvækstpilot

Pil ned ikon

Hvis din virksomhed har en god idé til et udviklingsprojekt, så kan I søge om midler til at ansætte en kandidat med en videregående uddannelse i den såkaldte “Landdistriktsvækstpilot-ordning”.
Læs mere om Landdistriktsvækstpilot-ordningen her (åbner i nyt vindue).

Du skal som virksomhed selv søge Innovationsfonden om godkendelse af projektet.
Læs mere om Innovationsfonden her (åbner i nyt vindue).

Du kan eventuelt søge hjælp til projektbeskrivelsen mv. ved Væksthus Syddanmark.
Læs mere om Væksthus Syddanmark her (åbner i nyt vindue).

Jobcenter Varde kan, efter godkendelse af projektet, hjælpe med at finde den bedst egnede kandidat.