Tidlig hjælp ved sygdom

Jobcenter Varde kan hjælpe din virksomhed ved at sætte tidligt ind, når en medarbejder rammes af længerevarende sygdom.

Den bedste løsning skaber vi ofte, når vi får en god dialog med den sygemeldte, arbejdsgiveren og jobcentret.
Derfor tilbyder Jobcenter Varde en tidlig indsats, hvor der hurtigt udarbejdes en plan sammen med borgeren og arbejdsgiveren i de tilfælde, hvor det vurderes, at den tidlige indsats kan gøre en forskel for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Indsatsen kan yderligere understøttes af en hurtig og tværfaglig indsats, hvor jobcentret efter behov kan inddrage f.eks. coachende psykolog og arbejdsmarkedsrettet fysioterapi i opfølgningen.

Jobcenter Varde er også til rådighed med råd og vejledning om forebyggelse af sygefravær, hjælpemidler, personlig assistance og brug af mentor.
Læs mere om hjælpemidler her (åbner i nyt vindue).
Læs mere om personlig assistance her (åbner i nyt vindue).
Læs mere om mentorordning her (åbner i nyt vindue).

Sygedagpengeforsikring

Som arbejdsgiver i en lille eller mellemstor virksomhed er der mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, så kan kan modtage sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Læs mere om sygedagpengeforsikring her (åbner i nyt vindue).

Hvad gør jeg, når en medarbejder er syg

Hvad gør jeg, når en medarbejder er syg

Pil ned ikon

Som arbejdsgiver har du pligt til at følge op på medarbejderes sygdom.

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale
Arbejdsgivere skal indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første fraværsdag.
Læs mere om arbejdsgivers sygefraværssamtale her (åbner i nyt vindue).

Delvis syge- eller raskmelding
Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.
Læs mere om delvis syge- eller raskmelding her (åbner i nyt vindue).

Fast track – tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger
Giver arbejdsgiver og medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation, og sænker både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger.
Læs mere om fast track her (åbner i nyt vindue).

Anmeldelse af og refusion for sygefravær
HUSK at anmelde sygefravær senest 5 uger fra første fraværsdag.
Læs mere om anmeldelse af og refusion for sygefravær her (åbner i nyt vindue).

VARIG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE / BEGRÆNSNING I ARBEJDSEVNEN

Hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen
Jobcenteret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, som kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen – det kan være fysisk, psykisk eller social karakter.
Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen her (åbner i nyt vindue).

Personlig assistance
Har medarbejderen varig funktionsnedsættelse, kan arbejdsgiver søge om en personlig assistent til støtte til konkrete arbejdsopgaver, som medarbejder ikke kan udføre selvstændigt – det kan være af fysisk, psykisk eller social karakter.
Læs mere om personlig assistance her (åbner i nyt vindue).

Økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom – § 56 aftale (§58a aftale for selvstændige)
En støttemulighed, hvis medarbejderens lidelse kan betyde et fravær på mindst 10 dage om året. En § 56 aftale giver mulighed for sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag.
Læs mere om § 56 aftale her (åbner i nyt vindue).

Hvad sker der, når jeg har anmeldt en medarbejders sygefravær

Pil ned ikon

Jobcentrets opfølgningssamtale
Jobcentret følger op på virksomhedens kontakt med den sygemeldte løbende og indenfor 8 uger og kan i mange tilfælde tilbyde ordninger og redskaber, der kan sikre medarbejderen en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Rundbordssamtale – Afdækning af sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation
Samtale med alle relevante personer, der kan være med til at skabe holdbare løsninger, som kan fastholde medarbejderen i virksomheden, samt undgå eller afkorte en sygemelding.
Læs mere om rundbordssamtaler her (åbner i nyt vindue).

Mulighedserklæring – Lægelig vurdering af sygemeldtes muligheder for at arbejde
I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring.
Læs mere om mulighedserklæring her (åbner i nyt vindue).

Fastholdelsesplan – Faste aftaler for tilbagevenden til arbejdet
Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for otte uger, kan medarbejderen bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan.
Læs mere om fastholdelsesplan her (åbner i nyt vindue).

Jobafklaringsforløb – Stærkere arbejdsevne – hurtigere tilbage i arbejde
Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag, vil jobcentret tilbyde et jobafklaringsforløb.
Læs mere om jobafklaringsforløb her (åbner i nyt vindue).

 

Hvad betyder revurdering af en sygedagpengesag

Pil ned ikon

Jobcentret skal revurdere alle sygedagpengesager efter 22 uger. Det medfører risiko for nedsat refusion efter 5 måneder.

Revurdering af sygedagpengesager
Læs mere om de 7 forlængelsesregler og andre muligheder.
Læs mere om revurdering af sygedagpengesager her (åbner i nyt vindue).

Jobafklaringsforløb – Hvis sygedagpengesagen ikke kan forlænges
Hvis en sygemeldt medarbejder efter 22 uger ikke kan få forlængelse af sygedagpengesagen, vil jobcentret tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb.
Læs mere om jobafklaringsforløb her (åbner i nyt vindue).

Hvad er en fraværs- og fastholdelsespolitik

Pil ned ikon

Alle bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge.

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der skal ske under sygdom.

Fraværs- og fastholdelsespolitik
Stærkere håndtering af medarbejderes fravær skaber bedre omdømme og større tryghed.
Læs mere om fraværs- og fastholdelsespolitik her (åbner i nyt vindue).