Landbrugsaffald og afbrænding

Her kan du finde regler for håndtering af affald fra landbruget og regler for afbrænding.

Afbrænding er som udgangspunkt forbudt. Der er dog undtagelser f.eks. ved

  • flammebehandling af ukrudt,
  • afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

 

Læs mere i Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. (åbner nyt vindue)

Du skal tage dig visse forholdsregler inden afbrænding af halm, haveaffald m.m.
For at undgå brandspredning skal du udvise forsigtighed, når du brænder af. I Afbrændingsbekendtgørelsen kan du se, hvilke forholdsregler du skal tage (åbner nyt vindue). Der anvises fx til:
 

  • At der udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.
  • At din afbrænding sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.
  • At afbrænding ikke må være til voldsom gene for omgivelserne.

 

Affaldssortering i landbruget (åbner nyt vindue)