Landbrugsaffald og afbrænding

Her kan du finde regler for håndtering af affald fra landbruget og regler for afbrænding.

Afbrænding er som udgangspunkt forbudt. Der er dog undtagelser f.eks. ved

  • flammebehandling af ukrudt,
  • afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

 

Læs mere i Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. (åbner i nyt vindue)

Du skal tage dig visse forholdsregler inden afbrænding af halm, haveaffald m.m.
For at undgå brandspredning skal du udvise forsigtighed, når du brænder af. I Afbrændingsbekendtgørelsen kan du se, hvilke forholdsregler du skal tage (åbner i nyt vindue). Der anvises fx til:
  • At der udvises forsigtighed ved enhver aktivitet, der falder inden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.
  • At din afbrænding sker kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.
  • At afbrænding ikke må være til voldsom gene for omgivelserne.

 

Læs vejledning om affaldssortering i landbruget (åbner i nyt vindue)