Job og handicap

De handicapkompenserende ordninger er for dig med funktionsnedsættelse, så du i højere grad kan opnå eller komme i beskæftigelse.

De handicapkompenserende ordninger, kan hjælpe dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse til at komme i job eller uddannelse.

Udover de handicapkompenserende ordninger, kan andre ordninger ligeledes være relevante. Fx

 • Fleksjob
 • Mentorordning
 • Job med løntilskud

Tryk her for at læse mere om andre relevante ordninger.

De handicapkompenserende ordninger

Hjælpemidler og arbejdsredskaber

Pil ned ikon

Begrænsninger i din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan udlånes til dig.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde dit fleks- eller skånejob.

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde på telefon 79 94 68 00 eller via mail jobcenter@varde.dk

Personlig assistance

Pil ned ikon

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selv om dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.

Vilkår

Du skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.

Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at din lidelse eller handicap er af varig karakter. Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.

Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra Jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde på telefon 79 94 68 00 eller via mail jobcenter@varde.dk

Løntilskud til nyuddannede med handicap (isbryderordning)

Pil ned ikon

Nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud via isbryderordningen. Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap erhvervserfaring inden for det fagområde, man er uddannet i. Man kan komme ind i isbryderordningen direkte efter endt uddannelse.

Isbryderordningen tilbydes til personer, hvor følgende kriterer er opfyldt

 •  man har et handicap
 •  man har gennemført en uddannelse af mindst 18 månedernes varighed
 • uddannelse giver ret til optagelse i en A-kasse
 • man mangler erhvervserfaringen inden for det område, man er uddannet til
 • ansættelse i isbryderordningen påbegyndes inden for 2 år efter afsluttet uddannelse

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde på telefon 79 94 68 00 eller via mail jobcenter@varde.dk

Fortrinsadgang

Pil ned ikon

Fortrinsadgang er for personer med handicap, som søger opslåede stillinger i det offentlige, hvor offentlige arbejdsgivere er forpligtet til at indkalde til samtale.

Fortrinsadgang sikre borgerens ret til en ansættelsessamtale, hvis man opfylder følgende krav

 • Man har et handicap
 • Man opfylder de formelle uddannelseskrav
 • Der er tale om en opslået stilling i det offentlige

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde på telefon 79 94 68 00 eller via mail jobcenter@varde.dk