Kontanthjælp

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, så kan du søge kontanthjælp, hvis du opfylder en række kriterier.

For at ansøge om kontanthjælp, skal du møde personligt op eller ringe til Varde kommune på den første ledighedsdag. Du har altså to muligheder, som er

 • Du kan møde op på Borgercenter Varde og henvende dig i skranken for booking af tid til samtale. Adressen er Frisvadvej 35, 6800 Varde
 • Du kan kontakte Varde kommune på telefon 7994 6800, og bede om at få booket en tid til samtale.

Åbningstiden på Borgercenter Varde er mandag-onsdag kl 9-15 og torsdag kl. 9-16.45. Fredag er der lukket.

Du kan med fordel udfylde og indsende ansøgning om kontanthjælp digitalt, men det registreres dog ikke før du har henvendt dig personligt til jobcentret. Du kan finde ansøgningen her (åbner i nyt vindue).

Din første samtale med kommunen

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, får du i receptionen en til til den første samtale, hvor en Job- og Uddannelseskonsulent vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.

Hvis jobcentret vurderer at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcentreret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat.

Mere om kontanthjælp

Hvis du kan tage et job på almindelige vilkår (Jobparat)

Pil ned ikon

Som kontanthjælpsmodtager skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende. Du skal søge realistisk, seriøst og bredt. Du skal kunne dokumentere din jobsøgning og registrere alle jobansøgningsaktiviteter via joblog på Jobnet. Senest tre uger fra din første henvendelse til Varde kommune, skal du lægge dit CV ind i Jobnet.
Find link til Jobnet her (åbner i nyt vindue)

Jobcentret kan stille yderligere krav til din jobansøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed.

Jobcentret indkalder dig til minimum 4 samtaler i løbet af de første 6 måneder. Formålet med samtalerne er, at hjælpe dig med jobsøgningen og med at komme i beskæftigelse.

Som ledig har du mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav. Kontakt din job- og uddannelseskonsulent for mere information.

Du har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afslår du, skal vi foretage fradrag i din kontanthjælp eller helt stoppe hjælpen.

Hvis du ikke kan tage et job på almindelige vilkår (Aktivitetsparat)

Pil ned ikon

Vurderer din sagsbehandler, at du ikke er i stand til at have et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for 3 måneder, er du aktivitetsparat.

Er du fyldt 30 år, får du en koordinerende sagsbehandler og en tværfaglig indsats, der kan bringe dig tættere på et job.

Indsatsen er individuel, og kan indeholde følgende tiltag:

 • Mentorstøtte
 • Vejledning og opkvalificering – afklaring eller opkvalificering af dine kompetencer, så du kan komme tættere på job.
 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud

Som aktivitetsparat har du også mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Kontanthjælpsloft - hvad betyder det?

Pil ned ikon

Kontanthjælpsloftet har betydning for dig, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse SAMTIDIG med at du får særlig støtte eller boligstøtte.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du SAMLET kan få i støtte, hjælp og ydelse.

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år? (225 timers reglen)

Pil ned ikon

Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalender måneder for at din ydelse ikke bliver sat ned.

Hjælp til økonomien på dagpenge og kontanthjælp

Pil ned ikon

På Finanstilsynets hjemmeside, kan du få inspiration til, hvordan du kan håndtere din økonomi, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du mister dit job. Find Finanstilsynets hjemmeside her (åbner i nyt vindue)

Du har også mulighed for at få gældsrådgivning tirsdag i lige uger i Café Paraplyen. Læs mere om gældsrådgivning i Café Paraplyen ved at trykke her (åbner i nyt vindue).

Tjekliste til forsørgelse

Pil ned ikon

Tjekliste ansøgning om hjælp til forsørgelse.

Ansøgningen udfyldes senest 5 hverdage efter du har været i visitationen på jobcentret. Har du endnu ikke været i visitationen, skal du være opmærksom på at din ansøgning først gælder fra den dag du retter personlig henvendelse til jobcentret.

Du finder ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller særlig støtte) på borger.dk. Du kan ansøge om hjælp til forsørgelse her (åbner i nyt vindue)

Du skal helst vedhæfte dokumentationen som pdf-filer, så vi er sikker på, at vi kan åbne det:

Har du husket:

 • At udfylde hele ansøgningsskemaet (har du ikke noget i et felt skriver du 0)
 • Hvis du er gift, skal vi have det samme dokumentation på din ægtefælle som på dig (husk begge skal underskrive ansøgningsskemaet digitalt)
 • Kontoudskrift for de seneste 3 måneder på alle dine/jeres konti (kontonummer skal fremgå), dvs. løn- budget- opsparings-, pensions- aktie-  og børneopsparings-konto mm (vedlæg dokumentation på, hvor længe børneopsparing er bundet) samt hvis du har skiftet bank i løbet af det sidste år, skal du vedlægge dokumentation på at/hvornår kontoerne er lukket (skal være i PDF-format – Excel-filer/skærmbilleder accepteres ikke). Du skal ligeledes dokumentere dine spille-, Revolut- og andre kontotyper. Du skal desuden vedlægge et skærmbillede på, hvilke mobilepaybokse/-grupper, du har. Er der bokse med indestående, skal der vedlægges kontoudskrift og formål med boksen/gruppen
 • Lønsedler for de sidste 3 måneder (kan også være SU-meddelelser, dagpengeudbetalinger eller lignende, samt hvis du har fået udbetalt feriepenge, skal du dokumentere for hvilken periode, feriepengene dækker)
 • Fyreseddel (hvis du er blevet fyret)
 • Dokumentation på dine boligudgifter, da vi ellers ikke kan beregne særlig støtte
 • Andet du mener kunne være relevant. Det kan også i sagsbehandlingen vise sig, at vi har brug for yderligere dokumentation, og så vil du blive kontaktet.

Nedenstående dokumentation skal vedlægges, hvis det er relevant:

 • Brev fra A-kasse (hvis du har mistet din dagpengeret)
 • Kopi af vandrejournal (hvis du er gravid og er under 30 år)
 • Hvis du lige er stoppet på uddannelse:
  • Eksamensbevis
  • Ophør/afmeldt uddannelse og SU
  • Dokumentation på, at du ikke er registreret som praktikpladssøgende på skolen
 • Separationserklæring (hvis separation ikke fremgår af folkeregistret)
 • EU/EØS-borgere uden tidsubegrænset opholdstilladelse skal vedlægge ansættelses- kontrakter og opsigelser for det seneste år, da der skal laves en indberetning til SIRI ift. mistet arbejde.

Hvem kan få kontanthjælp?

Pil ned ikon

Hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse, så kan du søge kontanthjælp, hvis du opfylder en række kriterier. Hjælpen skal dække udgifter til bolig, faste udgifter, kost, tøj med videre.

Du kan få kontanthjælp når,

 • du er fyldt 30 år eller har en erhvervsmæssig uddannelse
 • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
 • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke kan forsørges af andre
 • Dit behov for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension med videre.