Uddannelseshjælp

For dig, der bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, er mellem 18-29 år og hverken har en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Når du er under 30 år og søger om uddannelseshjælp har du to muligheder

  • Du kan møde frem på Borgercenter Varde og henvende dig i skranken for booking af tid til samtale. Adressen er Frisvadvej 35, 6800 Varde
  • Du kan kontakte Varde kommune på telefon 79946800, og bede om at få booket en tid til samtale.

Åbningstiden på Borgercenter Varde er mandag-onsdag kl. 9-15 og torsdag 9-16.30. Fredag er der lukket.

Du kan med fordel udfylde og indsende ansøgning om kontanthjælp digitalt, men det registreres dog ikke før du har henvendt dig personligt til jobcentret. Du kan finde ansøgningen om kontanthjælp her (åbner i nyt vindue).

For at du kan få uddannelseshjælp skal dine forhold have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Ændringen kan for eksempel være arbejdsløshed, sygdom, graviditet, fødsel, separation eller skilsmisse.

Som modtager af uddannelseshjælp får du et uddannelsespålæg. Det skal sikre, at du og Jobcenter Varde har et fælles mål om, at indsatsen ender i uddannelse. Uddannelsespålægget beskriver de aftalte indsatser og aktiviteter, der skal føre til, at du kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Du vil få aftalt et tidspunkt for en samtale med din sagsbehandler. Samtalen vil handle om dine uddannelsesmuligheder her og nu. Når du søger om uddannelseshjælp, vurderer din sagsbehandler, om du er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

I Jobcenter Varde stræber vi efter at give dig, som ung, en samlet indsats, der kan hjælpe dig godt videre til en uddannelse. Derfor er Ungdommens Uddannelsesvejledning i Varde (UU Varde) tilknyttet jobcentret, så du kan få hjælp af en UU-vejleder, hvis der er behov for det. Se mere på UU Vardes hjemmeside her (åbner i nyt vindue).

Dine muligheder

Du kan tage en uddannelse på almindelige vilkår (åbenlyst uddannelsesparat)

Pil ned ikon

Du er kan tage en uddannelse på almindelige vilkår (åbenlyst uddannelsesparat), hvis du vurderes ikke at have nogen barrierer og ikke har behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse.

Er du vurderet åbenlyst uddannelsesparat skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse. Du skal komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Som åbenlyst uddannelsesparat skal du være arbejdssøgende, indtil du kan starte uddannelse. Alternativt skal du arbejde for ydelsen i et nyttejob på en offentlig arbejdsplads.

Inden 3 uger skal du oplyse om din uddannelse og tidligere beskæftigelse som et CV på Jobnet, så arbejdsgivere har mulighed for at efterspørge din arbejdskraft. Vi vil inden 3 uger efter du er tilmeldt som arbejdssøgende, holde en personlig samtale med dig for at sikre, at dine oplysninger i Jobnet er fyldestgørende.

Find Jobnet her (åbner i nyt vindue)

Med rette støtte og aktive indsats forventes uddannelse at starte inden for ca. 1 år (uddannelsesparat)

Pil ned ikon

Du er uddannelsesparat, hvis du vurderes til – med den rette støtte og aktive indsats – at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og være i stand til at gennemføre den.

Er du vurderet uddannelsesparat skal du kun stå til rådighed for uddannelse. Du skal gøre det, der skal til, for at du kommer i gang med en uddannelse og gennemfører den. Derfor har du pligt til at deltage i den indsats, som kommunen tilbyder. Det kan være tiltag, som bidrager til, at du fokuserer på uddannelse, og som sikrer, at du bevæger dig i den rigtige retning i forhold
til uddannelse og gør dig klar til at kunne gennemføre en uddannelse. Vi iværksætter en indsats senest en måned efter du første gang har henvendt dig til os om uddannelseshjælp.

For at hjælpe dig godt på vej i uddannelse tilbyder Jobcenter Varde mentorstøtte, virksomhedspraktik samt uddannelsesafklarende og understøttende forløb, hvor du får vejledning og opkvalificering. Din sagsbehandler afgør din individuelle indsats i samarbejde med dig.

Hvis du kun har gennemført grundskolen, får du tilbudt en læse-, skrive- og regnetest. Hvis testene viser et behov for det, bliver du tilbudt relevant undervisning for at sikre, at du får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. Relevant undervisning kan for eksempel være læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser.

Støtte og aktiv indsats i mere end 1 år - før uddannelse kan starte (aktivitetsparat)

Pil ned ikon

Du er aktivitetsparat, hvis du vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og derfor har behov for ekstra støtte i mere end et år, før du kan begynde en uddannelse.

Er du vurderet aktivitetsparat er målet for dig også uddannelse, og derfor får du som aktivitetsparat også et uddannelsespålæg fra første dag. Dette uddannelsespålæg vil omfatte aktiviteter og tilbud, der kan hjælpe dig til, at du bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Som aktivitetsparat får du hurtigst muligt en koordineret og systematisk uddannelsesrettet indsats, hvor dine uddannelsesmål er i fokus. Du får tilbudt en koordinerende sagsbehandler, der har ansvaret for, at indsatserne koordineres på tværs af kommunens forskellige afdelinger og andre institutioner. Du vil få støtte og hjælp til at blive klar til at tage en uddannelse, og indsatsen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i din situation og dine udfordringer.

For at hjælpe dig godt på vej i uddannelse tilbyder Jobcenter Varde mentorstøtte, virksomhedspraktik, løntilskud samt vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Din sagsbehandler afgør din individuelle indsats i samarbejde med dig.

Hvis du kun har gennemført grundskolen, får du tilbudt en læse-, skrive- og regnetest. Hvis testene viser et behov for det, bliver du tilbudt relevant undervisning for at sikre, at du får de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. Relevant undervisning kan for eksempel være læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser.

Du har pligt til at tage imod tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Afslår du, skal vi foretage fradrag i din uddannelseshjælp eller helt stoppe hjælpen.

Som uddannelseshjælpsmodtager kan du desuden få mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Ny Mesterlære - ny ordning

Pil ned ikon

Ny Mesterlære – Praktisk arbejde fra dag ét
Ny mesterlære er for dig, som gerne vil ud og få erfaring på en arbejdsplads. Det kan være, du trænger til forandring fra skolebænken og har brug for at udnytte dine stærke sider, som måske ikke lige er bøger. I Ny mesterlære kan du nemlig arbejde praktisk fra dag ét.
Det er en uddannelse med øget fleksibilitet – du udvikler dig fagligt gennem dit arbejde i en virksomhed, hvor du kan gennemføre første del af din erhvervsuddannelse og efter første del kombinerer du praktisk arbejde med skoleforløb.

Uddannelsen varer fra 2-6 år – alt efter uddannelsesvalg.

De fleste erhvervsuddannelser kan tages via Ny mesterlære, dog med nogle undtagelser. Læs mere om Ny mesterlære her (åbner i nyt vindue)

Ingen optagelseskrav
Ny mesterlære har ingen krav om, at du skal have bestået dansk og matematik forud for optagelsen. Du kommer til at arbejde med faget fra første dag i uddannelsen.

De faglige krav undervejs i Ny mesterlære er de samme som på de øvrige erhvervsuddannelser, og du slutter med samme erhvervskompetence.

Løn undervejs
Du vil få overenskomstmæssig løn fra virksomheden.

Ny mesterlære er et samarbejde
Ny mesterlære er et samarbejde mellem dig, skole og virksomhed. Du får en fast kontaktlærer fra erhvervsuddannelsen, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden

Er du interesseret i at høre mere
Du kan kontakte Jobcenter Varde på tlf. 79 94 68 00 eller Rybners praktikcenter, tlf. 79 13 45 11.

Læs mere om Ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside her (åbner i nyt vindue).

Vanskeligheder med at skrive, læse eller regne

Pil ned ikon

 

Har du problemer med at læse eller skrive, kan Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg hjælpe dig med udredning, undervisning og ansøgning om hjælpemidler. De kan også hjælpe, hvis du har vanskeligheder med matematik eller tal generelt.

Læs mere på Kommunikation og Hjælpemidlers hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Fremskudt Trivselsberedskab

Pil ned ikon

Med støtte fra EU’s socialfond og Region Syddanmarks Uddannelsespulje har Varde Handelsskole, Rybners, Jobcenter Varde og Jobcenter Esbjerg etableret et fremskudt trivselsberedskab til at støtte op om unge i overgangen til uddannelse og undervejs i uddannelse.

 

 

For yderligere info, kontakt Karina Winther, udviklingskonsulent kawi@varde.dk