For flygtninge og indvandrere

Jobcenter Varde har en række tilbud til dig, der er flygtning, familiesammenført udlænding eller indvandrer

Tilbuddene kan være med til at gøre dig parat til job og bidrage til at integrere dig i det danske samfund, så du hurtigst muligt kan klare dig selv økonomisk.

Jobcenter Varde kan blandt andet hjælpe dig i gang med danskundervisning på sprogskole, tilbyde formidling af virksomhedspraktik og rådgive om jobsøgning og uddannelsesmuligheder.

Du er velkommen til at kontakte Jobcenter Varde, hvis du har spørgsmål.

Generel information kan du desuden finde her (åbner i nyt vindue)

Se vores tilbud til dig og de regler, der gælder

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

Pil ned ikon

Du skal gennemgå et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, når du som flygtning eller familiesammenført til en flygtning kommer til Danmark.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet skal hjælpe dig med hurtigst muligt at blive selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Programmet består af:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, IGU mm.

Selvforsørgelses- og integrationsprogrammet tilrettelægges således, at du kan opnå ordinær beskæftigelse inden for ét år. Opnår du ikke ordinær beskæftigelse inden for ét år, kan dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram forlænges op til 5 år.

 

Introduktionsprogram for familiesammenførte til herboende udlænding

Som familiesammenført til en herboende udlænding skal du gennemgå et introduktionsprogram, som har samme varighed og indhold som selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.
Kontrakt om selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsprogram

Hvis du er flygtning eller familiesammenført udlænding skal du sammen med Jobcenter Varde udarbejde en kontrakt angående dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.
I kontrakten skriver vi dine mål for at komme i job eller uddannelse i Danmark, samt indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes.

Kontrakten skal underskrives af både dig og Jobcenter Varde og er gensidigt forpligtende. Kontrakten bruges til at understøtte, at du får en sammenhængende indsats i forhold til at blive selvforsørgende så hurtigt som muligt. Kontrakten justeres løbende efter behov.

Du skal samtidig med kontrakten underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Med din underskrift erklærer du, at du vil arbejde aktivt på at sikre dig og din herboende families aktive deltagelse og bidrag til det danske samfund. I forhold til senere ansøgning om permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring skal du have underskrevet opholds- og selvforsørgelseserklæringen.

Introduktionsforløb og danskuddannelse

Pil ned ikon

Som indvandrer tilbyder Jobcenter Varde dig et introduktionsforløb, der kan vare i op til 3 år. Introduktionsforløbet er for dig, der er udlænding og er kommet til Danmark for at få arbejde.

Du får tilbudt arbejdsmarkedsrettet danskundervisning i op til halvandet år.
Hvis du herefter gerne vil blive endnu bedre til dansk, kan du bagefter få en danskuddannelse. En danskuddannelse kan vare i op til 5 år. Du kan få tilbudt en af tre danskuddannelser. Din skolebaggrund fra dit hjemland afgør, hvilken danskuddannelse, der er relevant for dig. Gennem danskuddannelsen får du undervisning i det danske sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark.

Jobsøgning

Pil ned ikon

Har du brug for information om dine muligheder for at deltage i et forløb som for eksempel et IGU-forløb, en virksomhedspraktik eller andet, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Vardes medarbejdere.

Du kan også gå ind på Jobnet.dk, som er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere.

Du kan også finde gode råd om at skrive ansøgninger, opsætning af CV og idéer til, hvordan du forbereder dig til og gennemfører en ansættelsessamtale.

Se mere på jobnet.dk (åbner i nyt vindue)

Læs om personlige pronominer her (åbner i nyt vindue)