Ledig og medlem af a-kasse

Som ledigt a-kassemedlem skal du på førstedagen melde dig ledig på Jobcenter Varde eller på Jobnet.dk. Herefter vil du have løbende kontakt med jobcenteret, indtil du kommer i job igen.

Når du melder dig ledig, får du et individuelt kontaktforløb med løbende samtaler. Her sætter vi sammen fokus på dine konkrete jobmuligheder og de job, du har søgt.

Hvis du er ledig over en længere periode, så har du pligt til at deltage i aktiveringstilbud, der kan forbedre dine jobmuligheder. Det kan for eksempel være:

  • virksomhedspraktik,
  • job med løntilskud m.v.

Du skal lave en jobplan

Sammen med din job-og uddannelseskonsulent skal du lave en jobplan, som beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, der sættes i gang, for at du kan opnå målene.

Jobplanen tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker til dit nye job, men jobplanen skal samtidig udformes, så dine mål passer til de konkrete behov, der er på arbejdsmarkedet netop nu.

Vi betragter jobplanen som et aftalepapir mellem dig og os.

Vi hjælper dig med at finde informationer om, hvor der er jobåbninger og mangel på arbejdskraft i øjeblikket.

Få hjælp til:

Jobsøgning

Pil ned ikon

Når du er ledigt a-kassemedlem bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og jobsøgning.

Jobnet.dk

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

På jobnet.dk kan du gå på jagt i jobbanken, hvor du kan søge frit i tusindvis af stillingsopslag fra offentlige og private virksomheder.

Du kan også finde gode råd til ansøgningsskrivning, opsætning af CV og idéer til, hvordan du forbereder dig til og gennemfører en ansættelsessamtale.

Se mere her: jobnet.dk

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Vejledning og opkvalificering

Pil ned ikon

Som ledigt a-kassemedlem kan du have brug for afklaring og/eller opkvalificering af dine kompetencer.

Jobcentrets tilbud til dig afhænger af din situation og af, hvad der er behov for på arbejdsmarkedet netop nu.

Du kan for eksempel få mulighed for at deltage i kortere forløb med fokus på at afklare og udvikle dine faglige, sociale og/eller sproglige evner.
Der kan også være tale om egentlige kurser og uddannelsesforløb, som styrker dine kompetencer.
Ved at trykke her finder du en guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere.

Vejledning og opkvalificering kan også kombineres med andre tilbud som for eksempel virksomhedspraktik.

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Virksomhedspraktik

Pil ned ikon

Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet.

I en virksomhedspraktik får du afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig får du styrket dine kompetencer.

Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af din situation. For ledige, der modtager dagpenge fra a-kassen, kan en virksomhedspraktik vare 1-4 uger.

Vilkår

Under din virksomhedspraktik fortsætter du med at modtage dagpenge fra din a-kasse, og virksomheden udbetaler ikke løn.

Hvis du har spørgsmål omkring forsikringsforhold, så kontakt din kontaktperson på Jobcenter Varde, som har etableret tilbuddet til virksomheden du er i praktik hos.
Har du brug for yderligere information om din egen situation, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde på telefon 79 94 68 00 eller via mail på jobcenter@varde.dk.

Job med løntilskud

Pil ned ikon

Job med løntilskud kan være en mulighed for dig som ledigt a-kassemedlem, hvis du ikke kan finde en ordinær stilling.
Du skal som udgangspunkt have været ledig i 6 måneder – denne regel kan fraviges, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en uddannelse udover folkeskolen.

Løntilskudsjob kan bruges af ledige og virksomheder som optakt til en ordinær ansættelse.

Job med løntilskud kan give dig oplæring og genoptræning af faglige, sociale og sproglige kompetencer.
Du får prøvet dig selv af i et nyt job og erhverver nye kvalifikationer, mens virksomheden møder en potentiel ny medarbejder.

Du kan som dagpengemodtager blive ansat med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcenter Varde og arbejdsgiveren. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Løntilskud i det offentlige

For at blive ansat med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, skal du, som dagpengemodtager, have været ledig i 6 måneder.

Offentlige virksomheder er stat, regioner, kommuner, organisationer, foreninger, institutioner og lignende.

Tidshorisont
Løntilskudsperioden er maksimalt 4 måneder.

Løn og vilkår
Løn og arbejdsvilkår følger den almindelige overenskomst på ansættelsesområdet.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Løntilskud i private virksomheder

For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, skal du, som dagpengemodtager, have været ledig i 6 måneder.

Tidshorisont
Løntilskudsperioden er maksimalt 6 måneder.

Løn og vilkår
Løn og arbejdsvilkår følger de almindelige overenskomster på området. Løntilskuddet til din arbejdsgiver varierer afhængig af den aktuelle situation.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Voksenlærling

Pil ned ikon

Er du fyldt 25 år, har du mulighed for at blive voksenlærling på de uddannelser, der udbydes i lov om erhvervsuddannelser.
Du kan læse mere om erhvervsuddannelser på ug.dk.

Mens du er voksenlærling, får du løn. Lønnen svarer som minimum til den laveste sats inden for ufaglært arbejde.

Tilskudsberettiget, ledig:

  • ufaglært og ledig i mere end 2 måneder eller
  • forældet uddannelse og ledig i mere end 12 måneder eller
  • forældet uddannelse og ledig i mere end 6 måneder og ønsker læreplads i en branche med mangel på arbejdskraft

Tilskudsberettiget, beskæftiget:

  • Ufaglært

Seniorjob

Pil ned ikon

Du har ret til ansættelse i et seniorjob i din bopælskommune, hvis du er over 55 år og opfylder visse krav.

Det er en betingelse, at din dagpengeperiode er udløbet, og at du er berettiget til efterløn.

Du skal i ansættelsesperioden fortsat være medlem af en a-kasse og fortsat indbetale dit efterlønsbidrag.
Du må derudover højst have 5 år til, at du når efterlønsalderen.

Vilkår

Varde Kommune har pligt til at ansætte personer i målgruppen. Beskæftigelse i seniorjob sker med fuld overenskomstmæssig arbejdstid til dig, som er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, får du deltidsansættelse. Løn og arbejdsvilkår følger overenskomsten på ansættelsesområdet.

Har du brug for yderligere information om seniorjob, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Hjælpemidler

Pil ned ikon

Begrænsninger af din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan eventuelt lånes.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde et job.

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan blive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Mentor

Pil ned ikon

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye arbejde, kan Jobcenter Varde yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Det er også muligt at få en mentor tilknyttet, hvis du skal deltage i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Vilkår

For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder. Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor. Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Varde.

Befordringsgodtgørelse

Pil ned ikon

Hvis du som ledigt a-kassemedlem deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller har et løntilskudsjob, har du ret til befordringsgodtgørelse.

Du skal ansøge om udbetaling af befordringsgodtgørelsen hos din a-kasse.

Vilkår

Godtgørelsen udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer pr. dag. Find takster på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. (åbner i nyt vindue)