Digital Post

Offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, medmindre du er blevet fritaget.

Hjælp til Digital Post

Du skal bruge et MitID for at logge ind på din digitale postkasse.

Alle personer over 15 år har en digital postkasse. Den er tilknyttet dit CPR-nummer og følger dig hele livet. Hvis du driver en virksomhed eller forening, er postkassen tilknyttet virksomhedens eller foreningens CVR-nummer.

Du har altid mulighed for at møde op og få råd og vejledning til håndtering af Digital Post i Borgerservice. Du kan fx også få hjælp til at give pårørende adgang til at læse din post.

Fritagelse for Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage post digitalt, kan du blive fritaget fra Digital Post.

Hvis du vil søge om at blive fritaget for Digital Post, skal du møde personligt op i Borgerservice. Her skal du udfylde og underskrive en blanket.

Husk at tage legitimation med, fx sundhedskort (gult sygesikringsbevis).

Hvorfor kommer der en ny løsning til Digital Post?

Pil ned ikon

Den eksisterende løsning til Digital Post fra det offentlige erstattes med en ny for at imødekomme lovkravet om, at offentlige it-løsninger løbende skal i udbud.

Som en del af fremtidssikringen af Digital Post bliver den bagvedliggende it-løsning derfor udskiftet med et helt nyt system, som er blevet til i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Udskiftningen betyder også, at den offentlige sektor får et øget ejerskab til Digital Post. Det skaber større fleksibilitet til at tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre sammenhæng med andre offentlige it-løsninger.

Målet er at bane vejen for bedre kommunikation mellem borgere og myndigheder, så kommunikationen vil opleves nemmere og mere brugervenlig. Fx vil det blive tydeligere, hvem der har sendt dig post, og hvad den handler om.

Har du en virksomhed i dag, vil du også erfare, at der kommer en bedre kobling mellem dit CVR-nr. og CPR-nr., så du nemt kan skifte mellem Digital Post til dig og din virksomhed med samme log-in i den nye Digital Post-app.

Hvornår kommer det nye Digital Post?

Pil ned ikon

Den nye løsning til Digital Post kommer den 30. november 2021.

Hvad er Digital Post?

Pil ned ikon

Digital Post er navnet på den offentlige digitale postløsning, som gør det muligt for myndigheder (fx kommunen eller sygehuset) at sende dig post sikkert og digitalt til din helt egen digitale postkasse.

Hvem modtager Digital Post?

Pil ned ikon

Det er ved lov blevet bestemt, at alle borgere, der er fyldt 15 år og har fast bopæl i Danmark samt et CPR-nummer, skal have en digital postkasse, så de kan modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

Skal jeg gøre noget for at overgå til det nye Digital Post?

Pil ned ikon

Nej. Overgangen til den nye løsning for Digital Post sker automatisk for alle borgere.

Hvilken betydning får den nye Digital Post for mig?

Pil ned ikon

Når den nye løsning til Digital Post fra offentlige myndigheder træder i kraft den 30. november, følger der ingen store omstillingsopgaver for dig i måden at bruge Digital Post på.

Du kan læse Digital Post fra offentlige myndigheder via de platforme, som det offentlige stiller til rådighed.

Det er:

 • borger.dk
 • Digital Post-appen.

Du kan også vælge at læse Digital Post fra offentlige myndigheder i de platforme, som det private stiller til rådighed.

Det er:

 • e-Boks
 • mit.dk

Alle platforme giver dig fuld adgang til din post fra offentlige myndigheder.

Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme du vil bruge til Digital Post fra offentlige myndigheder.

Hvordan læser jeg min Digital Post?

Pil ned ikon

Du kan læse din digitale post ved at logge ind på din digitale postkasse på borger.dk eller på e-boks.dk – alt efter hvad du foretrækker.

Du skal bruge dit MitID, når du logger ind.

 • For at læse din digitale post på borger.dk, skal du enten klikke på Digital Post-ikonet eller gå direkte til log-ind via www.post.borger.dk.
 • For at læse din digitale post på e-Boks.dk, skal du gå til siden www.e-Boks.dk og her klikke på ‘Log på privat’.

Læs mere om MitID (åbner i nyt vindue)

Hvordan kan jeg læse Digital Post fremover?

Pil ned ikon

Du har fortsat kun én postkasse til post fra offentlige myndigheder og institutioner, men du får flere platforme, hvor du kan læse, besvare og reagere på din Digital Post. Du kan naturligvis frit vælge, hvor du vil læse posten.

Fra den 30. november får alle mulighed for at tilgå Digital Post fra offentlige myndigheder via disse platforme:

 • Det offentlige stiller følgende to platforme til rådighed: borger.dk og en ny Digital Post-app. Appen er tilgængelig fra den 30. november. På de to platforme kan du udelukkende læse Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • Derudover stiller to private selskaber deres platforme til rådighed for Digital Post: e-Boks og mit.dk. Her kan du både læse offentlig Digital Post og få post fra virksomheder som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale med selskaberne bag platformene. Det er selskabet e-Boks A/S, der står bag e-Boks, og Netcompany A/S er selskabet bag mit.dk.

Alle platforme giver dig fuld adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder.

Hvilke tekniske krav er der til Digital Post?

Pil ned ikon

For at kunne læse din digitale post via Digital Post på borger.dk, skal din browser være sat op til at acceptere cookies fra e-Boks.

Hvorfor flere platforme til Digital Post?

Pil ned ikon

Det er for at sikre, at det er muligt for andre end den leverandør, der drifter den offentlige Digital Post-løsning på et givent tidspunkt, at vise dig din post fra offentlige myndigheder.

Det er en stor fordel, fordi:

 • Det sikrer en kontinuitet for borgere, der ikke ønsker en forandring.
 • Det introducerer konkurrence på markedet for sikker digital post, hvilket forventeligt vil give bedre priser og services for de virksomheder, der gerne vil kommunikere sikkert til deres kunder. På den måde får danskerne bedre kommunikation og færre almindelige mails sendt over en ikke-krypteret forbindelse med vigtige eller fortrolige informationer.

Digital Post in other languages

Pil ned ikon

To read more about Digital Post, please visit lifeindenmark.

You can also contact your local citizen service centre -borgerservice- to get help using Digital Post or to become exempt from receiving Digital Post.

Kan jeg frit vælge, hvor jeg vil læse min Digital Post fra offentlige myndigheder?

Pil ned ikon

Ja. Du kan frit vælge, om du vil læse den på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks eller mit.dk. Du kan bruge dem alle frit og skal derfor ikke vælge en enkelt platform.

Sker der synkronisering mellem platformene, når jeg læser, besvarer eller flytter posten fra offentlige myndigheder?

Pil ned ikon

Ja. Hvis du fx læser din Digital Post på borger.dk, vil den være markeret som læst på de andre platforme.

Det sker, fordi du fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post. Alle platformene vil derfor trække på samme data i den bagvedliggende løsning.

Er jeg stadig fritaget efter den 30. november, hvis jeg er det i dag?

Pil ned ikon

Ja. Den nye løsning til Digital Post har ikke indflydelse på din fritagelse.

Kan jeg stadig læse Digital Post på vegne af andre efter den 30. november, hvis jeg har læseadgang i dag?

Pil ned ikon

Det kommer an på, hvilken læseadgang du har fået tildelt:

 • Hvis du har fået adgang til alle mapper, vil du også have det efter den 30. november.
 • Hvis du har fået adgang til en eller flere udvalgte mapper, vil du ikke længere have adgang til mapperne efter den 30. november. Du vil derfor modtage Digital Post omkring den 30. november med instruktioner om, hvordan du skal forholde dig.

Kommer min gamle post med over i det nye Digital Post?

Pil ned ikon

Ja. Alt Digital Post, som du tidligere har modtaget fra offentlige myndigheder bliver overført fra den eksisterende løsning til den nye.

Du kan derfor både læse dine gamle og nye beskeder fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk fra den 30. november.

Overføres min eksisterende mappestruktur til det nye Digital Post?

Pil ned ikon

Det er udelukkende mapper med Digital Post fra offentlige myndigheder, der overføres til den nye løsning.

Hvis du har mapper kun med post fra virksomheder, overføres de ikke. Dem kan du finde i e-Boks.

Fire dage uden ny Digital Post fra offentlige myndigheder

Pil ned ikon

For at kunne flytte al den post, der gennem tiden er blevet sendt mellem borgere, kommuner, regioner og staten fra den eksisterende løsning til Digital Post til den nye, vil al afsendelse og besvarelse af Digital Post kortvarigt blive stoppet fra fredag den 26. november til og med mandag den 29. november. Begge dage er inklusive.

Du kan derfor ikke modtage eller besvare Digital Post fra offentlige myndigheder i de fire dage.

I perioden kan du fortsat:

 • Logge ind med MitID på borger.dk og e-Boks og læse den post, du tidligere har udvekslet med offentlige myndigheder.
 • Modtage post fra de virksomheder, som du har givet tilladelse til at sende til dig i e-Boks.

Myndighederne er orienteret om, at de ikke kan sende og modtage Digital Post fra borgerne.

Fra tirsdag den 30. november kan du igen modtage og besvare Digital Post fra offentlige myndigheder. Du logger ind med MitID, som du plejer.

Hvis du har spørgsmål til det nye Digital Post

Pil ned ikon

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til det nye Digital Post, der kommer den 30. november 2021, kan du kontakte supporten via telefon eller e-mail.

Telefon: 33 98 00 33

Telefontid:

 • Mandag-fredag kl. 08.00-20.00
 • Weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

E-mail: nydigitalpost@digst.dk

E-mails, der sendes til nydigitalpost@digst.dk, bliver videresendt til Digital Post-supporten i Erhvervsstyrelsen. De varetager supporten for det nye Digital Post på vegne af Digitaliseringsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til det eksisterende Digital Post

Pil ned ikon

Hvis du har brug for hjælp til det eksisterende Digital Post, skal du kontakte:

 • e-Boks brugersupport på telefon 82 30 32 31 (alle dage kl. 9-20, helligdage kl. 10-15)
 • Digital Post support på 70 10 18 81 (hverdage kl. 8-20, weekend og helligdage kl. 10-16).

borger.dk

Pil ned ikon

Borger.dk er kendt for at være den samlede digitale indgang til det offentlige, der drives i et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne.

Du kan derfor logge ind i Digital Post her på borger.dk og få vist din post fra myndighederne.

Når du logger ind i Digital Post her på borger.dk fra den 30. november, vil du opdage følgende:

 • Tidligere modtaget post fra virksomheder ligger der ikke længere. Den skal du finde i e-Boks.
 • Din indbakke har således kun Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • Du kan læse, skrive, besvare, slette og flytte din Digital Post.
 • Du kan finde din gamle Digital Post – og selvfølgelig modtage ny.
 • Et nyt visuelt udtryk, der minder mere om en almindelig indbakke, som de fleste kender i dag.
 • Har en anden person givet dig læseadgang til sin Digital Post, kan du med få klik skifte mellem de to postkasser.

Digital Post-appen

Pil ned ikon

Når den nye løsning til Digital Post træder i kraft den 30. november, udkommer staten med en app til post fra offentlige myndigheder, så du som borger kan tilgå posten på mobil og tablet. Appen hedder Digital Post.

I Digital Post-appen kan du:
 • læse, skrive, besvare, slette og flytte din Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • finde din gamle Digital Post – og selvfølgelig modtage ny.
 • med få klik skifte mellem de to postkasser, hvis en anden person har givet dig læseadgang til sin Digital Post,
 • også nemt skifte over til fx din virksomheds postkasse, hvis du bruger dit private MitID til erhverv, eller hvis du har fået adgang til en forenings Digital Post.
Hvornår kommer den nye Digital Post-app, og hvor kan du hente den?

Digital Post-appen kan downloades fra den 30. november 2021 i App Store og Google Play Butik.

e-Boks

Pil ned ikon

e-Boks driftes og ejes af selskabet e-Boks A/S og tilbyder deres brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis din bank eller dit forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men du kan som bruger vælge at give samtykke til det. Det kan du gøre enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med din bank eller ansættelsesaftale med din arbejdsgiver.

e-Boks A/S har frem til 30. november 2021 været hovedleverandør til den offentlige Digital Post-løsning. Efter den 30. november kan e-Boks fortsat vise Digital Post fra offentlige myndigheder.

På e-Boks kan du:
 • læse, skrive, besvare og slette din Digital Post fra offentlige myndigheder
 • få adgang til post fra virksomheder, som du har givet samtykke til må sende til dig via e-Boks.

mit.dk

Pil ned ikon

Mit.dk er en ny platform, der driftes og ejes af selskabet Netcompany Group A/S, som fra den 30. november tilbyder dens brugere at modtage post fra virksomheder, eksempelvis din bank eller dit forsikringsselskab.

Det er ikke obligatorisk at modtage post digitalt fra virksomheder. Men du kan som bruger vælge at give samtykke til det. Det kan du gøre enten direkte eller indirekte, fx gennem en kundeaftale med din bank eller ansættelsesaftale med din arbejdsgiver.

Derudover kan mit.dk vise Digital Post fra offentlige myndigheder fra den 30. november.

På mit.dk kan du:
 • læse, skrive, besvare og slette din Digital Post fra offentlige myndigheder
 • få adgang til post fra virksomheder, som du har givet samtykke til må sende til dig via mit.dk.

Får jeg den samme post på e-Boks og mit.dk?

Pil ned ikon

Du får samme Digital Post fra offentlige myndigheder på begge platforme. Men de viser hver især kun post fra de virksomheder, som vælger at sende gennem deres platform.

Din offentlige Digital Post vil altid være synkroniseret på tværs. Så læser, besvarer, sletter eller flytter du din Digital Post fra staten, kommunerne eller regionerne på den ene af de to platforme, vil det fremgå begge steder. Det skyldes, at du fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men bare flere platforme til den samme post. Alle platformene vil derfor trække på samme data i den bagvedliggende løsning.