Borgerrådgiver

Har du svært ved at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller er du usikker på, hvordan du kommer videre med din sag? Så kan du søge hjælp hos vores borgerrådgiver.

Alle borgere, foreninger og virksomheder i Varde Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger og det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren kan fx hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende dialogen med kommunen eller dine klagemuligheder.

Kontakt

Du kan kontakte borgerrådgiver Yvonne Larsen på:

Personlig henvendelse

 • Borgerrådgiveren har kontor på Varde bibliotek, Rådhusstræde 2, 6800 Varde. Benyt torveindgangen og derefter ned af gangen til højre.
 • I uge 20 træffes borgerrådgiveren på biblioteket tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9-15
 • I uge 21 træffes borgerrådgiveren på biblioteket tirsdag og onsdag fra kl. 9-15

Det kan borgerrådgiveren fx hjælpe med

Pil ned ikon
 • Vejlede dig i, hvordan du skal forstå information og afgørelser fra Varde Kommune.
 • Rådgive dig om dine juridiske rettigheder og eventuelle klagemuligheder.
 • Hjælpe dig med at blive hørt i sager, hvor du synes, at kommunens behandling af dig og din sag ikke er god nok.
 • Rådgive og vejlede dig hvis en sag er gået i hårknude, og medvirke til at genskabe den gode dialog med kommunen.
 • Behandle henvendelser, hvor du er utilfreds med fx kommunes sagsbehandling, sagsbehandlingstid eller personalets adfærd m.v.
 • Deltage i møder mellem dig og kommunen, og herunder hjælpe dig med at forstå dine rettigheder, bidrage til mægling mellem dig og kommunen, og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på hvad der kom ud af mødet.
 • Bruge din oplevelse til at komme med forslag og anbefalinger til hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan blive bedre i fremtiden.

Det kan borgerrådgiveren ikke hjælpe med

Pil ned ikon
 • Træffe afgørelser eller ændre afgørelser.
 • Behandle forhold, som er indbragt for anden klageinstans m.v. fx for Ankestyrelsen, Domstolene, De kommunale tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand.
 • Henvendelser om erstatning eller rent privatretlige spørgsmål.
 • Behandle henvendelser om politiske beslutninger, fx det serviceniveau som byrådet har fastlagt.
 • Behandle henvendelser om kommunes personale- og ansættelsesforhold.

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke en sag, hvis der er gået mere end et år efter forløbet/hændelsen.

Formålet med borgerrådgivere

Pil ned ikon

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Varde Kommune, samt bidrage til at sikre retssikkerheden og god forvaltningsskik i kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiverfunktionen skal ligeledes medvirke til at sikre, at borgernes henvendelser bliver brugt konstruktiv til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og er en uvildig rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Du kan henvende dig til borgerrådgiver Yvonne Larsen. Hun kan som jurist gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Hun kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men hun kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Hun kan også vejlede dig om dine juridiske muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Behandling af persondata

Pil ned ikon

Dine persondata registreres ikke i det øjeblik, at du henvender dig til borgerrådgiveren. Det gør de først, hvis du og borgerrådgiveren i fællesskab bliver enige om at oprette en sag på baggrund af din henvendelse. I sådanne tilfælde registrerer hvem du er og hvad din klage drejer sig om.

Det er Varde Kommune som har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 7994 6800, eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde. Vores databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Du kan læse mere om databeskyttelse her (åbner i nyt vindue)