Legater

Legatmidler opslås i dagspressen, og legatansøgninger udleveres i Informationen i Borgerservice.

Hent ansøgningsskema under det ønskede legat – print, udfyld og send til Varde Kommune, Borgerservice, Frisvadvej 35, 6800 Varde att. Helle Søndergaard.

Legater

Chr. Vad og hustrus legat

Pil ned ikon

Legatet uddeles til værdigt trængende samt til andre velgørende formål i tidligere Blaabjerg Kommune, herunder til unge mennesker, der ønsker at erhverve sig en uddannelse.

Legatet kan uddeles til personer, der er eller har været bosiddende i tidligere Blaabjerg Kommune.

Ansøgningsfrist: 1. november

Hent ansøgningsskema her.

Ellen Margrethe og Edgar Gammeltofts mindefond

Pil ned ikon

Legatet uddeles til uddannelse for økonomisk dårligt stillede unge, der bor i Henne Sogn, eller hvis forældre bor i Henne Sogn, samt til yngre handicappede der bor i Henne Sogn.

Såfremt der ikke er nok kvalificerede ansøgere fra Henne Sogn, kan midlerne uddeles efter de kriterier til ansøgere fra tidligere Blaabjerg Kommune i øvrigt.

Ansøgningsfrist: 1. november

Hent ansøgningsskema her.

Fælleslegatet for værdigt trængende i Varde Kommune

Pil ned ikon

Legatet uddeles til værdigt trængende i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 1. november

Hent ansøgningsskema her.

Mindelegat for fhv. sognefoged Niels Jessen og hustru Maren

Pil ned ikon

Legatet kan søges af personer uden formue, der bor i eller er født i Grimstrup sogn, som bl.a. omfatter byerne Hjortkær, Roust, Rousthøje og Grimstrup, og som enten er i gang med en videregående uddannelse eller lignende.

Ansøgningsfrist: Ultimo februar

Hent ansøgningsskema her.

Edith og Hans Knudsens legat

Pil ned ikon

Legatet er nedlagt og der kan derfor ikke søges til legatet længere.

Per Steffensens og hustru Gerda Gødsvangs legat

Pil ned ikon

MINDELEGAT FOR LÆGE PER STEFFENSEN OG HUSTRU, GERDA GØDSVANGS LEGAT FOR GAMLE OG KRONISK SYGE I ANSAGER LÆGEDISTRIKT

Legatet uddeles til trængende ældre borgere og kronisk syge i Ansager Lægedistrikt.

Ansøgningsfristen er den 1. november

Hent ansøgningsskema her.