Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Varde Kommune afholder grundlovsceremoni den 2. oktober 2023 kl. 15.00.

Grundlovsceremonien finder sted på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Tilmelding til ceremonien skal ske til Dorthe Vogt Houmøller på 7994 6938  eller mail: dvho@varde.dk, senest 13. september 2023.

Bemærk: Du kan ikke deltage i en grundlovsceremoni før den lov, du er optaget på, er blevet vedtaget, og loven er trådt i kraft.

Og du skal huske at udfylde og indsende “tro og loveerklæring” til Udlændinge- og Integrationsministeriet allersenest 10 hverdage inden ceremonien. Ellers vil du IKKE kunne deltage i grundlovsceremonien.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Dorthe Vogt Houmøller på tlf. 7994 6938 eller mail: dvho@varde.dk

Du kan også læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.