Grundlovceremoni

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Varde Kommune afholder grundlovsceremoni den 26. april 2022  kl. 15:00

Grundlovsceremonien finder sted på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Tilmelding til ceremonien skal ske til Dorthe Vogt Houmøller på 7994 6938  eller mail: dvho@varde.dk, senest 5. april 2022.

Bemærk: Du kan ikke deltage i en grundlovsceremoni før den lov, du er optaget på, er blevet vedtaget, og loven er trådt i kraft.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Dorthe Vogt Houmøller på tlf. 7994 6938 eller mail: dvho@varde.dk

Du kan også læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.