Udvalget for Økonomi og Erhverv

Udvalget for Økonomi og Erhverv tager sig af kommunens økonomi og planlægning.

Det drejer sig bl.a. om økonomisk planlægning, kommuneplanlægning, erhvervsudvikling og turisme, køb og salg af jord og ejendomme, kommunens interesser i forhold til regionen.

Herudover har Udvalget for Økonomi og Erhverv også ansvaret for kommunens løn- og personaleforhold.

Medlemmer i Udvalget for Økonomi og Erhverv:

  • Mads Sørensen (V), formand
  • Søren Laulund (A), næstformand
  • Claus Brink (V)
  • Peter Nielsen (V)
  • Anne Catherine Hoxcer Nielsen (A)
  • Steen Holm Iversen (C)
  • Julie Gottschalk (O)

Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.