Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og handicapopgaver samt sundheds- og ældreopgaver.

Medlemmer af Udvalget for Social og Sundhed:

  • Sarah Andersen (V), formand
  • Kent Ager (A), næstformand
  • Per Thisted (V)
  • Connie Høj (V)
  • Tine Toft (F)
  • Erhardt Jull (C)
  • Anja Karlsson (C)
Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.