Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik varetager forvaltningen af de administrative opgaver på det plan- og miljømæssige, det tekniske, trafik- og forsyningsmæssige område samt på arealanvendelsen.

Medlemmer i Udvalget for Plan og Teknik;

  • Preben Friis-Hauge (V), formand
  • Søren Laulund (A), næstformand
  • Per Thisted (V)
  • Peter Nielsen (V)
  • Finn Ladegaard (A)
  • Steen Holm Iversen (C)
  • Kitty Gamkinn (C)
Yderligere medlemsoplysninger kan ses under Varde Byråd.