Privat pasning

Der findes flere typer private pasningstilbud. Du kan vælge privatinstitution, pasning af eget barn eller at få tilskud til pasning af dit barn hos en godkendt privat pasningsordning

Puljeordninger, private pasningsordninger og private børnepassere

Pil ned ikon

Puljeordninger

Puljeordninger drives på baggrund af en samarbejdsaftale med Varde Byråd. Puljeordninger modtager et tilskud fra Varde Kommune pr. barn i ordningen.

Der kan ifølge Dagtilbudsloven ikke oprettes nye puljeordninger.

Du skriver dit barn på venteliste til puljeordning via digital pladsanvisning.

Private pasningsordninger

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af privat børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet af pædagogiske læreplaner mv.

Varde Kommune fører tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning.

Du tilmelder dit barn en privat pasningsordning ved at kontakte stedet direkte.

Læs retningslinjer for godkendelse og tilsyn i private pasningsordninger (åbner i nyt vindue)

Private børnepassere

Du kan også søge tilskud til at få dit barn passet privat i dit hjem, som for eksempel en ung pige i huset. Du søger via digital pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Godkendte private børnepassere

Pil ned ikon

Postnr. 6800

Dorthe Nedbo Thomsen
Kongsgårdvej 3
6800 Varde
Tlf. 2536 2020
dnt@hotmail.dk

Lone og Torben Wittenkamp
Frisvadvej 2
6800 Varde
Tlf. 5043 1066
balpigen@yahoo.dk

Rikke Thorø Pedersen
Troldhøjvænget 50
6800 Varde
Tlf. 2215 2890
rikkehoroe@hotmail.com

Dorrit Kristensen
Egevangen 12 E, Sig
6800 Varde
Tlf. 2467 5062
duddisdagpleje@gmail.com

Marlene Frøkjær
Vardevej 25, Sig
6800 Varde
Tlf. 2720 7219
marlene_frokjaer@hotmail.com

Tina Schultz
Agervigvej 42, Næsbjerg
6800 Varde
Tlf. 4110 8785
agervig-schultz@hotmail.com

Charlotte Gärtner
Ringkøbingvej 351, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7524 1519/2681 1724
charlottehalkjaer@gmail.com

Joan Kruse
Neder Hallumvej 41, Kvong
6800 Varde
Tlf. 7525 4250/2343 1832
jkruse@outlook.dk

Postnr. 6830

Lonni F. Pedersen
Bjergvej 41,
6830 Nr. Nebel
Tlf. 2812 7786
lonni@live.dk

Postnr. 6854

Cornelie Gammeltoft
Gammeltoftvej 30
6854 Henne
Tlf. 7525 5010/2361 4610
gammeltoft@bbsyd.dk

Vinni og Olaf Poulsen
Over Fiddevej 23
6854 Henne
Tlf. 7525 5107
viol-fritvalg@hotmail.com

Postnr. 6855

Majken Thomassen
Idrætsvænget 21
6855 Outrup
2382 4886
thomassen@turbopost.dk

Postnr. 6870

Lisbeth Smidemann
Tarmvej 11
6870 Ølgod
Tlf. 3026 8712
smidepige@gmail.com

Helle Christensen
Rønnevænget 20
6870 Ølgod
Tlf. 2099 2525
helle@brum-basserne.dk

Private institutioner

Pil ned ikon

Medarbejdere i private institutioner er ikke ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad en plads i en privat institution må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte institution. Varde Kommune fører tilsyn med de private institutioner.

Der foretages årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg.

Læs retningslinjer for tilsyn med dagtilbud i Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Du tilmelder dit barn i en privat institution ved at kontakte stedet direkte. Hvis du ønsker at benytte en privat institution, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Læs godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner i Varde Kommune (åbner i nyt vindue)

Private institutioner

Billum Fribørnehave
Kildegårdsvej 20
6852 Billum

Blåbjerg Børnehave
Klintingvej 172, Stausø
6854 Henne

Kvong Børnehus
Hjørngårdsvej 1, Kvong
6800 Varde

Naturbørnehaven
Mejlsvej 45, Mejls
6800 Varde

Svalereden
Agersnapvej 1, Lindbjerg
6870 Ølgod

Skovlund Børnehus
Nørremarken 9, Skovlund
6823 Ansager

Pasning af egne børn

Pil ned ikon

Varde Kommune giver tilskud, hvis du selv vil passe dit barn. Tilskuddet gives fra barnets 26. uge og til skolestart. Du må dog ikke have andre indtægter samtidig.

Pasning af eget barn §86 dagtilbudsloven – tilskud i 2024:

  • 26 uger – 2,11 år: 5.045 kr. pr. måned i max 12 måneder
  • 3 år – skolestart: 4.170 kr. pr. måned i max 12 måneder

Læs mere om tilskud til pasning af egne børn (åbner i nyt vindue)