Vuggestue og børnehave

Børnehave er for børn fra 3 år og 1 måned til skolestart. Integrerede institutioner har både vuggestue-, småbørns- og børnehavegrupper og modtager derfor børn fra de er seks måneder, til de starter i skole.

I Varde Kommune er der vuggestueafdelinger eller småbørnsgrupper i kommunens integrerede institutioner. Derudover er der adskillige børnehaver spredt ud over kommunen og én særskilt vuggestue, nemlig Vuggestuen Isbjergparken.

Søg eller afmeld en plads i dagtilbud

Pil ned ikon

Dit barn kan tidligst skrives op til dagtilbud ved dets fødsel.

Du skriver dit barn op ved at logge ind med MitID på pladsanvisningens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Børn under 26 uger:

For at kunne tilbyde jeres barn plads i et dagtilbud, når det er 26 uger, er ansøgningstidspunktet senest 1 måned efter fødsel. Barnet får således en garantidato på 26 uger – eller en senere behovsdato, såfremt det er jeres ønske.

Ved overskridelse af fristen på 1 måned forlænges garantidatoen med en periode svarende til overskridelsen – dog max 1 måned efter barselsorlov.

Børn over 26 uger:

Garantidatoen er tidligst 3 måneder fra opskrivningstidspunktet – til den 1. eller den 16. i måneden.

Adoption:

Garantidatoen er tidligst 26 uger barnet er modtaget.

Børn fra andre kommuner:

Dit barn er omfattet af samme retningslinjer som Varde Kommunes egen børn.

Tilflyttere:

Garantidatoen er tidligst 1 måned fra opskrivningstidspunktet.

Optagelse

Dit barn optages i dagtilbud den 1. eller den 16. i den aktuelle måned. Vi forventer, at du får tilbudt plads senest 1 måned før optagelse i dagtilbuddet.

Når du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud, vil barnet automatisk blive skrevet op til en børnehaveplads i dit bopælsområde fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år og 1 måned.

Tilbudsbrevet bliver leveret til din digitale postkasse.

Udmeld dit barn af dagtilbud

Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned. Reglerne gælder også, når man fraflytter Varde Kommune, eller hvis man har bopæl i en anden kommune men dagtilbudsplads i Varde Kommune.

Du udmelder dit barn ved at logge ind med MitID på Digital pladsanvisning. (åbner i nyt vindue)

Overgang til skole

Når dit barn skal i skole, udmeldes det automatisk den 31. juli. Du skal derfor kun foretage dig noget, hvis barnet skal udmeldes tidligere.

Børnehaver og integrerede institutioner

Pil ned ikon

Børnehave er for børn i alderen 3 år og 1 måned til skolestart. De integrerede institutioner har både vuggestue-, småbørns- og børnehavegrupper og modtager derfor børn fra de er seks måneder, til de starter i skole.

Der er ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere i både børnehaven og den integrerede institution.

Fokus på trivsel, leg og læring

I Varde Kommune har vi fokus på at styrke barnets udvikling, trivsel og læring, så dit barn er i stand til at håndtere fremtidens udfordringer i skolen og i livet. Derfor har vi blandt andet fokus på fællesskaber, digital leg og læring.

Da du som forælder er den der kender dit barn bedst, har vi fokus på dialog og samarbejde mellem forældre og institution. Fortæl om dit barn, så du sammen med personalet sikrer dit barns trivsel og udvikling både derhjemme og i institutionen.

Klik på den enkelte børnehave og du kommer til børnehavens hjemmeside, hvor du kan finde mere information om den enkelte børnehave.

Agerbæk Børnehus (åbner i nyt vindue)

Blåbjerg Børneunivers, Lunde (åbner i nyt vindue)

Børnehaven Hedevang, Alslev (åbner i nyt vindue)

Børnehaven Smørhullet, Varde (åbner i nyt vindue)

Børnehaven Kærhøgevej, Varde (åbner i nyt vindue)

Børnehaven Skovmusen, Oksbøl (åbner i nyt vindue)

Børnehaven Vestervold, Varde (åbner i nyt vindue)

Børnehuset Lysningen, Varde (åbner i nyt vindue)

Børnehuset Sønderallé, Varde (åbner i nyt vindue)

Daginstitutionen Østervang, Varde (åbner i nyt vindue)

Hørgårdsparken, Varde (åbner i nyt vindue)

Kastanjehaven, Næsbjerg (åbner i nyt vindue)

Mælkevejen, Nr. Nebel (åbner i nyt vindue)

Møllehuset, Tistrup (åbner i nyt vindue)

Naturligvis, Ansager (åbner i nyt vindue)

Outrup Børnehave (åbner i nyt vindue)

Regnbuen, Horne (åbner i nyt vindue)

Skovbrynet, Ølgod (åbner i nyt vindue)

Starup Børnehave (åbner i nyt vindue)

Svalehuset, Janderup (åbner i nyt vindue)

Søndermarken, Varde (åbner i nyt vindue)

Teglhuset, Nordenskov (åbner i nyt vindue)

Trinbrættet, Sig (åbner i nyt vindue)

Vuggestuen Isbjergparken, Varde (åbner i nyt vindue)

Årre Børnehave (åbner i nye vindue)

Tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner

Pil ned ikon

Varde Kommune har efter dagtilbudsloven §5 pligt til at føre tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner.

Se retningslinjerne for tilsyn her (åbner i nyt vindue)

Kombinationstilbud

Pil ned ikon

Har du et dokumenteret behov for pasning af dit barn, som ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan du få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Forældre, som har behov for pasning af deres barn udenfor almindelig åbningstid i kommunens dagtilbud, har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning. Fleksibel børnepasning kan være en person, du som forældre selv ansætter i dit eget hjem eller en eksisterende pasningsordning, hvor barnet kan blive passet. Det fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen.

Læs mere om godkendelseskriterier for fleksibel børnepasning (åbner i nyt vindue)

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese familiens behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

Læs retningslinjer for kombinationstilbud og fleksibel pasning (åbner i nyt vindue)

Pasning i anden kommune

Pil ned ikon

Hvis du ønsker et tilbud i en anden kommune, skal du skrive dit barn op der. Ønsker du at beholde dit barns plads i Varde Kommune, hvis I skal flytte til en anden kommune, skal du kontakte Varde Kommunes pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på, at prisen for at benytte et tilbud i en anden kommune kan være anderledes end prisen for et tilsvarende tilbud i Varde Kommune. Kontakt Varde Kommunes pladsanvisning, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

Det er den kommune du bor i som opkræver forældrebetalingen.

Skriv til Varde Kommunes pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Fuldtids- og deltidsplads

Pil ned ikon

Varde Kommune tilbyder både del- og fuldtidspladser i dagtilbuddene. Enkelte dagtilbud tilbyder udvidede åbningstider.

Det er politisk besluttet, at Varde Kommunes dagtilbud tilbyder følgende moduler:

 • Fuldtidsmodul
 • Deltidsmodul på 30 timer

Antallet af deltidspladser er begrænset. Placering af de 30 timer aftales med dagtilbuddet.

Modulvalget

 • Er gældende for mindst 1 måned
 • Kan ændres fra deltidsmodul til fuldtidsmodul fra dag til dag
 • Kan ændres fra fuldtidsmodul til deltidsmodul med 1 måneds varsel.

Udvidet åbningstid

Der er udvidet åbningstid i dagtilbuddet Søndermarken (Varde) og dagtilbuddet Skovbrynet (Ølgod).

Søndermarken har åbent mandag til fredag klokken 5.30-18.00.

Skovbrynet har åbent mandag til torsdag klokken 5.45-17.15 og fredag klokken 5.45-16.00.

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Pil ned ikon

Forældre som er på barsel, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen er mulig at få i det dagtilbud, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal være med en reduceret forældrebetaling. Tilbuddet omfatter kommunale-, selvejende dagtilbud og privatinstitutioner, samt kommunal dagpleje. Ordningen er gældende fra 1. januar 2019.

Læs retningslinjer for deltidsplan til børn af forældre på barselsorlov (åbner i nyt vindue)

Betaling og takster for daginstitution og SFO

Pil ned ikon

Du skal som forælder betale et beløb for, at dit barn går i et dagtilbud. Du kan dog få et ekstra tilskud – et økonomisk fripladstilskud – hvis husstandens A-indkomst er under en vis grænse. Læs mere under “økonomisk fripladstilskud”.

Betaling

Forældrebetaling betales månedsvis forud. Juli måned er betalingsfri.

Første faktura sendes til betalers digitale postkasse. Herefter kan du med fordel tilmelde betalingen til PBS.

Du finder priser for en plads i dagtilbud for 2024 i oversigten her (åbner i nyt vindue)

Søskendetilbud

Der ydes søskendetilbud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Søskendetilbuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Det gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Varde Kommune eller en anden kommune. Sammenbragte børn betragtes i dette tilfælde også som søskende, hvis de bor på samme adresse. Det er en forudsætning, at det er den samme person, der betaler for alle børn på adressen. Kontakt pladsanvisningen hvis du har spørgsmål.

Du får automatisk søskendetilskuddet og skal ikke søge om at få det.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Varde, at priserne er anderledes. Læs mere under “pasning i anden kommune”.

Lukkedage i kommunale og selvejende dagtilbud

Pil ned ikon

Lukkedage med nødpasning

 • De 3 hverdage i påskeugen
 • Fredag efter Kr. himmelfartsdag
 • Uge 29
 • 23. december
 • Hverdage mellem jul og nytår
 • 31. december

Lukkedage uden nødpasning

 • Lørdage og søndage
 • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
 • 24. december

Institutioner i områder med tyndere belægning kan ved samarbejde med naboinstitutioner etablere lukning i sommerperioden efter behov.

Se oversigt over lukkedage og nødpasning 2024 (åbner i nyt vindue)