Dagpleje

I dagplejen passes børnene i private hjem, som er godkendt af kommunen. Hver dagplejer passer fire børn i alderen seks måneder til 2 år og 11 måneder. Fra 1. januar 2024 passer hver dagplejer fire børn i alderen seks måneder til 3 år og 1 måned.

Den enkelte dagplejer tilrettelægger selv, på baggrund af blandt andet de pædagogiske læreplaner for dagplejen, sin og børnenes dag med udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Børnene er i legestue med andre børn én gang om ugen.

Du kan læse mere om den kommunale dagpleje på dagplejens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Søg eller afmeld plads i dagplejen

Pil ned ikon

Dit barn kan tidligst skrives op til dagtilbud ved dets fødsel.

Du skriver dit barn ind på pladsanvisningens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Børn under 26 uger:

For at kunne tilbyde jeres barn plads i et dagtilbud, når det er 26 uger, er ansøgningstidspunktet senest 1 måned efter fødsel. Barnet får således en garantidato på 26 uger – eller en senere behovsdato, såfremt det er jeres ønske.

Ved overskridelse af fristen på 1 måned forlænges garantidatoen med en periode svarende til overskridelsen – dog max 1 måned efter barselsorlov.

Børn over 26 uger:

Garantidatoen er tidligst 3 måneder fra du har skrevet dit barn op – til den 1. eller 16. i måneden.

Adoption:

Garantidatoen er tidligst 26 uger efter barnet er modtaget.

Børn fra andre kommuner:

Dit barn er omfattet af samme retningslinjer som Varde Kommunes egne børn.

Tilflyttere:

Garantidatoen er tidligst 1 måned fra du har skrevet dit barn op.

Optagelse:

Dit barn optages i dagtilbud den 1. eller den 16. i den aktuelle måned. Vi forventer, at du får tilbudt plads senest 1 måned før optagelse i dagplejen.

Når du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud, vil barnet automatisk blive skrevet op til en børnehaveplads i dit bopælsområde fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 11 måneder.

Tilbudsbrevet bliver sendt til din digitale postkasse.

Udmeld dit barn af dagplejen:

Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned. Reglerne gælder også, når man fraflytter Varde Kommune, eller hvis man har bopæl i en anden kommune men dagtilbudsplads i Varde Kommune. Du udmelder dit barn ved at logge ind med MitID på digital pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner

Pil ned ikon

Varde Kommune har efter dagtilbudsloven §5 pligt til at føre tilsyn med kommunale, selvejende dagtilbud og private institutioner.

Se retningslinjerne for tilsyn her (åbner i nyt vindue)

Kombinationstilbud

Pil ned ikon

Har du et dokumenteret behov for pasning af dit barn, som ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid, kan du få et  kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Forældre som har behov for pasning af deres barn udenfor almindelig åbningstid i kommunens dagtilbud, har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud med fleksibel privat børnepasning. Fleksibel børnepasning kan være en person, du som forældre selv ansætter i dit eget hjem eller en eksisterende pasningsordning, hvor barnet kan blive passet. Den fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen.

Læs mere om godkendelseskriterier fleksibel børnepasning (åbner i nyt vindue)

Formålet med kombinationstilbuddet er at tilgodese familiens behov for fleksibilitet i forhold til at skabe bedre sammenhæng mellem familie og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældre f.eks. har skiftende arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

Læs om retningslinjer for kombinationstilbud og fleksibel pasning (åbner i nyt vindue)

Pasning i anden kommune

Pil ned ikon

Hvis du ønsker et tilbud i en anden kommune, skal du skrive dit barn op der. Ønsker du at beholde dit barns plads i Varde Kommune, hvis I skal flytte til en anden kommune, skal du kontakte Varde Kommunes pladsanvisning.

Du skal være opmærksom på, at prisen for at benytte et tilbud i en anden kommune kan være anderledes end prisen for et tilsvarende tilbud i Varde Kommune. Kontakt Varde Kommunes pladsanvisning, hvis du har behov for yderligere oplysninger.

Det er den kommune du bor i som opkræver forældrebetalingen.

Skriv til Varde Kommunes Pladsanvisning (åbner i nyt vindue)

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Pil ned ikon

Forældre, som er på barsel, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i dagtilbud. Deltidspladsen er mulig at få i det dagtilbud, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal være med en reduceret forældrebetaling. Tilbuddet omfatter kommunale-, selvejende dagtilbud og privatinstitutioner, samt kommunale dagpleje.

Læs retningslinjerne for deltidsplan til børn af forældre på barselsorlov (åbner i nyt vindue)

Betaling og takster for dagplejen

Pil ned ikon

Du skal som forældre betale et beløb for, at dit barn går i et dagtilbud. Du kan dog få et ekstra tilskud – et økonomisk fripladstilskud – hvis husstandens A-indkomst er under en vis grænse. Læs mere under økonomisk fripladstilskud.

Betaling

Forældrebetaling skal betales månedsvis forud. Juli måned er betalingsfri.

Første faktura sendes til betalers digitale postkasse. Herefter kan du med fordel tilmelde betalingen til PBS.

Du finder priser for en plads i dagtilbud i oversigten her (åbner i nyt vindue)

Du finder priser for en plads i dagtilbud for 2024 i oversigten her (åbner i nyt vindue)

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud. Du skal betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Søskendetilbuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Det gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Varde Kommune eller en anden kommune. Sammenbragte børn betragtes i dette tilfælde også som søskende, hvis de bor på samme adresse. Det er en forudsætning, at det er den samme person, der betaler for alle børn på adressen. Kontakt pladsanvisningen hvis du har spørgsmål.

Du får automatisk søskendetilskuddet og skal ikke søge om at få det.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger en institutionsplads i en anden kommune end Varde, at priserne er anderledes. Læs mere under “Pasning i egen kommune”.

Lukkedage i den kommunale dagpleje

Pil ned ikon

Lukkedage med nødpasning

  • De 3 hverdage i påskeugen
  • Fredag efter Kr. himmelfartsdag
  • Uge 29
  • Hverdage mellem jul og nytår

Lukkedage uden nødpasning

  • Lørdage og søndage
  • 1 årlig pædagogisk udviklingsdag
  • Grundlovsdag lukkes der kl. 12.00
  • 24. og 31. december