Ansøgning og fornyelse af havevandingboring

En boring skal have en gyldig tilladelse. De fleste tilladelser har en løbetid på 15 år og skal derefter fornys. Du kan derfor have en boring uden en gyldig tilladelse.

Er din boring en tidligere drikkevandsboring, skal du også have en tilladelse til at bruge boringen til havevanding. En havevandingsboring må ikke være mere end 10 meter dyb. Du kan slå din boring op i Jupiterdatabasen her (åbner i nyt vindue). Er din boring ældre, fremgår dybden oftest ikke på Jupiter, så her skal en brøndborer måle boringen op.

Omkring havevandingsboringer er der en beskyttelseszone på 5 meter (10 meter i diameter). Indenfor beskyttelseszonen må der ikke anvendes eller opbevares sprøjtemidler og gødning.

Man kan ikke forvente at få en havevandingstilladelse, men får man den, må man max oppumpe 200 m2 vand om året og pumpens max ydelse må være på 3 m³ pr. time.

Find vejledning til skemaet her (åbner i nyt vindue)

Udfyld og indsend skemaet her