Sløjfning eller færdigmelding af boringer

Det er vigtigt at ubenyttede brønde og boringer sløjfes for at mindske risikoen for forurening af vores grundvand.

Dette skal gøres af en brøndborer, som også skal indsende et sløjfningsskema til kommunen. Du kan se en liste over brøndborere med A-bevis her (åbner i nyt vindue).

Hvis din boring ligger indenfor et indvindingsopland til et vandværk eller i et område med særlig drikkevandsinteresse kan der søges tilskud på op til 15.000 kr. fra Miljøstyrelsen til sløjfning af boringen. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Udfyld og indsend sløjfnings- og færdigmeldingsskemaet her