Nyt friluftsliv fra Holme Å til Karlsgårde

Udviklingen af Holme Å og Karlsgårde Sø er en del af Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”, som indrammer værdien af det gode liv i vores naturskønne omgivelser.

Området ved Holme Å og Karlsgårde Sø skal skabe værdi for borgere lokalt og i Varde Kommune som helhed ved at gøre naturen lokalt tilgængeligt for friluftslivet, samtidig med at det tænkes ind i en national rekreativ infrastruktur.

Det er målet, at området ved Holme Å og Karlsgårde Sø udvikler sig bæredygtigt som en friluftsdestination, der rummer stille naturoplevelser, fysiske friluftsaktiviteter, og forundring og refleksion i områdets kulturhistorie.

Der arbejdes på at i vejebringe finansiering til projektet.

Plan for udvikling af Holme Å og Karlsgårde

Pil ned ikon

Den runde plads

Pil ned ikon

Beskyttet af bøgeskov og godt placeret i forhold til solens indstråling fra syd, bliver den runde plads det største af tre nye støtte punkter for friluftsliv.

Pladsen særkende bliver to lange pavilloner med plads til f.eks. en hel skoleklasse. Her kan vælges at overnatte på de store shelterdæk i hytten eller få en særlig oplevelse i hængekøje.

Pavillonerne har et let og luftig udformning, så sol og opmærksomhed lukkes ind.
Pladsen bliver den største og den bedst faciliterede i området.

 

Den druknede vej

Pil ned ikon

Før opdæmningen af Karlsgårde Sø gik der en vej mellem gårdene i Skonager og Nørholm Gods.

På trods af 100 år med sø kan man stadig fornemme, hvor vejen er blevet oversvømmet.

Det er en fascinerende historie, som kan fortælles ved at markere skæringspunkterne med en platform til ophold, som evt. kan suppleres med en kikkert, en billedramme eller noget andet, der understreger sammenhængen til den modsatte side af søen.

De flydende gårde

Pil ned ikon

I det sø-fattige Sydvestjylland er Karlsgårde Sø i sig selv en attraktion. Det lokale friluftsliv kan understøttes gennem udlån af kanoer eller robåde.

Det kan i fremtiden blive muligt at padle eller ro ud til de flydende gårde, som markerer historien om to tidligere landbrug, der blev nedlagt i forbindelse med opdæmning af søen.

Shelteret følger det generelle shelterdesign, som er inspireret af mandskabsbarakker fra tiden omkring etablering af værket.

Tambours Verdenstræer

Pil ned ikon

Tambours Have har hvert år mange besøgende, der ønsker at kombinere havebesøget med en gåtur i området. Turen omkring Karlsgårde Sø er dog for lang – det er et modent publikum.

Der er derfor behov for et par mindre rundture, den ene gerne med en belægning så gangbesværede eller gæster med hjul kan være med.

Shelterdukt Krydset

Pil ned ikon

”Krydset” er lokal jargon for det sted Ansager kanal tidligere blev ledt i en akvædukt over Holme Å. Terrænet i ådalen fortæller en tydelig historie om et imponerende anlægsarbejde.

Historien om en akvædukt i Sydvestjylland bliver integreret i en nutidig enkel brokonstruktion med mulighed for overnatning: en shelterdukt.

Hostrup Stemmeværket

Pil ned ikon

Ved Hostrup stemmeværk blev 95 % af vandet ledt fra Holme Å, igennem en gravet kanal til Karlsgårde Sø og Karlsgårdeværket.

Det er et historisk sted, hvor man kan komme til at bo i shelters inspireret af arbejdernes flytbare barakker. Her står de høje shelters permanent, og kan anvendes både til overnatning og eftermiddagskaffe.

Der kan åbnes eller lukkes for gavlenderne af begge shelters, hvilket giver mulighed for at tilpasse oplevelsen efter vejr og ikke mindst vind.