Ordblindhed

Information til forældre om ordblindeindsatsen for folkeskoleelever i Varde Kommune.

Se video nedenfor om, hvordan Varde Kommune hjælper elever med ordblindhed på folkeskoler.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Alle indsatser for elever i ordblindevanskeligheder foregår i Varde Kommune på de enkelte folkeskoler. Der arbejdes på skolerne med afsæt i en fælles kommunal strategi for området. Helt centralt i strategien er, at der på alle skoler er mindst en kontaktperson for ordblinde elever. Kontaktpersonen har deltaget i efteruddannelse, der sikrer kompetencerne til at varetage opgaven.

I samarbejde med skolens ledelse varetager kontaktpersonen følgende opgaver:

  • Udredning for ordblindhed og møde med forældre og lærere
  • Handleplaner for elever
  • Undervisningsforløb for elever: læse-, stave- og skrivestrategier samt læse- og skriveteknologi
  • Vejledning af forældre omkring brug af læse- og skriveteknologi, læsetræning, lektielæsning m.m.
  • Vejledning, rådgivning, minikurser og co-teaching for kolleger
  • Risikovurderinger i indskolingen og organisering af indsatser i den forbindelse, fx lyd-bogstavtræning, læsetræning, læse- og stavestrategier
  • Netværk for elever
  • Netværk og minikurser i læse- og skriveteknologi for forældre (efter behov)

På skolerne arbejdes der med fokus på tidlig indsats. Elevernes udvikling følges fra skolestart i et samarbejde mellem lærere og læsevejledere. Hvis en elevs skriftsproglige udvikling giver anledning til bekymring, og eleven vurderes i risiko for at udvikle læse-stavevanskeligheder, sættes der ind med målrettet og særligt tilrettelagt undervisning i indskolingsforløbet.

Det er den enkelte skole, der har det overordnede ansvar for organisering og kvalitet i tilbuddet. Der er i den forbindelse et særligt fokus på efteruddannelse af personale og beskrivelse af skolens indsatser med afsæt i den kommunale ordblindestrategi.

Information og værktøjer

Om ordblindhed

Pil ned ikon

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Mennesker med ordblindhed har en varig funktionsnedsættelse, som medfører, at de har betydelige vanskeligheder med at forbinde bogstaver med lyde i det talte sprog. Derfor har de sværere ved at lære at læse og stave end andre mennesker. Derudover er mennesker med ordblindhed lige så forskellige som alle andre mennesker, deres ordblindhed og behov for støtte kan komme til udtryk på forskellige måder.

Du kan se og læse mere om ordblindhed, kendetegn, støtte og ordblindetest her: https://www.ordblindhed.dk/om-ordblindhed

Læse- og skriveteknologi

Pil ned ikon

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Der findes i dag læse- og skriveteknologi, der kan hjælpe ordblinde mennesker, så de har bedre mulighed for at læse alle former for tekster og skrive på en måde, så de er mindre hæmmede af stavevanskelighederne. I Varde Kommune anvender vi programmet AppWriter, som både indeholder oplæsningsfunktion, ordforslag og tale-til-tekst funktion. Da der er stor variation i, hvor langt ordblinde elever er i deres læse- og staveudvikling, er der også stor variation i deres behov for og brug af læse-skriveteknologi og de forskellige funktioner i AppWriter. Skolens kontaktperson for ordblinde kan vejlede dig om hvilken form for læse-skriveteknologi, der er relevant for dit barn, og om hvordan balancen skal være mellem træning af traditionel læsning og skrivning og it-støttet læsning og skrivning.

Se instruktionsvideoer om AppWriter: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6PGJqRHaA4IcFqIPg9BtjlhedXW1nQWA

Læs mere om forskellige funktioner i læse- og skriveteknologi: https://hmi-basen.dk/news.asp?newsid=11875&x_newstype=33#accordion10

Nota

Pil ned ikon

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Nota er et bibliotek under Kulturministeriet, der gør trykte tekster tilgængelige i digitale formater som fx PDF-filer og lydbøger. Bøger, som bruges i undervisningen i skolen, kan hentes på NOTA i digitalt format, så de kan læses med AppWriters oplæsningsfunktion. Derudover kan der også findes bøger til fritidslæsning. Som ordblind får man livslangt medlemskab af NOTA. Det er skolen, der står for at melde elever til NOTA.

Se mere om NOTA: https://nota.dk/services/familie-og-netv%C3%A6rk

It-redskaber og overgangen til efterskole, FGU og ungdomsuddannelse

Pil ned ikon