Specialundervisning for børn og voksne

Find information om specialundervisning for børn og voksne

Specialundervisning for voksne

Pil ned ikon

Hvis du er over 18 år og har et fysisk eller psykisk handicap, som hindrer dig i at deltage i enkeltfagskurser, almen voksenundervisning eller almen folkeoplysningskurser er du i målgruppen for specialundervisning for voksne.

Specialundervisning for voksne sigter mod at give dig udviklingsmuligheder på lige fod med ikke-handicappede. Specialundervisning for voksne finder sted på enten en specialundervisningsinstitution eller i et forløb, der er særligt tilpasset dig, på en anden undervisningsinstitution.

Der er ingen særlige begrænsninger med hensyn til, hvilke emner du kan vælge. Du kan eksempelvis ønske at blive bedre til at læse, til at bruge en computer, skrive sms-beskeder, til bevægelse og motion og meget mere. Skoleafdelingen i Varde Kommune samarbejder med CSV Esbjerg. Hvis du ønsker et kursus på CSV Esbjerg, skal du kontakte dem. Find kontaktoplysninger på CSV Esbjerg her (åbner i nyt vindue). CSV vil så indbyde dig til en forsamtale. Hvis du ønsker et kursus et andet sted, kan du søge om at tage kurset ved at henvende dig til skoleafdelingen i Varde Kommune. Hvis skoleafdelingen bevilliger dig et kursus, modtager du et brev med alle informationer.

Kursusdeltagelsen er offentligt finansieret og er derfor uden omkostninger for dig. Du har ligeledes ret til at modtage de sædvanlige sociale ydelser under kurset.

Se mere i vejledningen for specialundervisning for voksne (åbner i nyt vindue).

Specialundervisning for børn

Pil ned ikon

Elever i folkeskolen, som har behov for særligt hensyn, har mulighed for at få specialundervisning, enten i den almindelige klasse eller i en specialklasse.

Det er skolelederen, som på baggrund af en vejledende pædagogisk-psykologisk vurdering, tager stilling til specialundervisning.

Henvisning til specialklasse sker ved visitation. Følgende skoler i Varde Kommune tilbyder specialundervisning i specialklasse.

Særlig støttemulighed for børn, som optages på specialefterskole for elever med læse- stavevanskeligheder

Der kan ansøges om støtte til efterskoleophold på specialefterskole/læse- stave-vanskeligheder

Ansøgning til skoleafdelingen. Støtten gives indtægtsbestemt.

STU
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU henvender sig til unge, som efter indstilling fra UU ikke har mulighed for en almindelig ungdomsuddannelse. Der er optag 2 gange årligt.

Her tilbydes

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Pil ned ikon

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Hvis du er mellem 16 og 25 år og af psykiske og/eller fysiske grunde ikke vurderes at have mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse eller den kombinerede ungdomsuddannelse og samtidigt er uddannelsesparat, er du i målgruppen for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Formålet med uddannelsen er, at de unge, som optages på uddannelsen, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet og fremtidige uddannelser. Du starter den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ved at tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Varde.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er ikke SU-berettiget. Du har under uddannelsen ret til at modtage pension, uddannelsesydelse, aktivitetsydelse mv.

Du er også berettiget til kørsel, normalt med offentlig transport eller tilsvarende mellem hjemmet og uddannelsesstedet. Der indgår ikke internatophold i STU-tilbuddet.

Varde Kommune har to STU-institutioner:

Du kan læse en vejledning til, hvilket STU-tilbud der retter sig mod dit barn.
STU er en treårig ungdomsuddannelse unge med særlige behov_november2023

Kørsel til specialtilbud

Pil ned ikon

Skolekørsel for elever i specialtilbud sker efter visitation af Varde Kommune, såfremt folkeskolelovens øvrige krav er opfyldt. Kontakt skolesekretæren på din skole eller kørselskontoret på Varde Kommune på skolekorsel@varde.dk eller telefon 79946526 for flere oplysninger.

I Varde Kommune er skolekørsel fælles kørsel for alle elever. Det betyder, at der er faste afgangstider, faste afhentningssteder og afstigningssteder. Varde Kommune benytter de køretøjer, som er til rådighed i den fælles kørselsordning.