Badevand

Herunder kan du læse om badevand, badevandsanalyser, Badepunkt og meget mere.

Badevandskvalitet

Pil ned ikon

Varde Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande og 3 søer i kommunen.

Badevandskvaliteten bliver løbende målt og opdateret. Du kan læse meget mere og finde alle målinger ved at klikke her

Badepunkt

Pil ned ikon

Link til Friluftsrådets hjemmeside

Badepunkt er en nordisk mærkningsordning for badestrande med rent badevand, fokus på badesikkerhed samt unik natur, kultur og friluftsmuligheder ved vandet. Læs mere om Badepunkt på Friluftsrådets hjemmeside

Varde Kommunes Badepunktstrande 2024:

  • Nymindegab Strand
  • Houstrup Strand
  • Henne Strand
  • Henne Mølleå Strand
  • Børsmose Strand
  • Vejers Strand
  • Blåvand Strand ved Blåvandshuk Fyr
  • Hvidbjerg Strand

Derudover er Varde Kommune tildelt mærkningen Vinterbadepunkt ved Nysø i Søndre Plantage for vinterbadesæsonen 1. oktober 2024 til 31. marts 2025.

Badevandsprofiler

Pil ned ikon

Beskrivelse af badestedet kan læses i badevandsprofilerne herunder:

Vestkystbadestrandenes badevandsprofiler:

Badesøerne badevandsprofiler:

Badesikkerhed

Pil ned ikon

Viden om badesikkerhed er vigtigt for at kunne forebygge drukneulykker. Du kan finde information om TrygFonden Kystlivredning her og Rådet for større badesikkerhed her.
Se bl.a. TrygFondens 5 baderåd her og Badesikkerheds 8 baderåd her.

Du kan også se en række instruktionsvideoer om badesikkerhed ved TrygFonden her, bl.a. om hvordan du kaster en redningskrans eller hvad du skal gøre, hvis du bliver fanget i et revlehul

Strande med livredder og de grønne redningsnummer skilte
Om sommeren har TrygFonden livredder ved Henne Strand, Vejers Strand og Hvidbjerg Strand, Se livreddertårne på kort her. På samme kort kan du også finde de grønne Redningsnummer skilte, der er opsat over hele landet.

Vinterbadning
Læs om Sikker vinterbadning ved TrygFonden her og Badesikkerheds 8 vinterbaderåd her. Se TrygFondens film om vinteren på isen her

Alger, fritlevende bakterier og mikroskopiske dyr

Pil ned ikon

I hav- og søvand findes der flere slags alger og fritlevende bakterier. Nogle af disse kan ved meget store forekomster være giftige eller virke allergifremkaldende.
Skumdannelse eller misfarvning af badevandet kan skyldes algeopblomstring. Derfor frarådes generelt badning under disse forhold.

Algeopblomstring
Algeopblomstring kan forekomme i Kvie Sø og Varde Kommune anbefaler, at man altid holder øje med tegn på alger og følger de generelle baderåd her.

Havbakterier
I havvand findes der også bakterier som Vibrio- og Shewanellabakterier, der kan medføre sygdom hos mennesker. Smittevejen er gennem munden eller gennem huden og åbne sår.
Specielt personer med anden sygdom og svækket immunforsvar skal være opmærksom og søge læge, hvis de bliver syge efter badning i havvand.

Ved Vesterhavet optræder de dog typisk ikke i større antal. Opblomstring i havvand med højt saltindhold sker først, når vandtemperaturen har været over 20° C i en længere periode.

“Morild”
Der optræder engang imellem en opblomstring af “orangerøde alger” som bl.a. i forsommeren 2020 bl.a. Blåvand, Hvidbjerg og Skallingen, samt ved nabo kommunerne.

Fænomenet er en opblomstring af et mikroskopiske dyr “Noctiluca scintillans” også bliver kaldt for “Morild-algen”, foruden en kiselalge som Noctiluca lever af.

Morild kan være vældig flot at se om natten og evt. bade i (for dem som kan tåle det). Det er ikke giftigt, men det kan gøre vandet helt klistret og fedtet.
Da kan der også være andre alger og bakterier i. Så man skal ikke bade, hvis man ikke kan se bunden når man står i vand til knæene, eller det lugte kraftigt.

Badeforbud i Karlsgårde Sø og Kærgård Strand
Der er badeforbud i Karlsgårde Sø, da der på søens bund ligger kviksølv og andre tungmetaller fra udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Grindstedværket til Grindsted-Varde Å og videre til Karlsgårde Sø.

Der vil under badning være risiko for at der rodes op i bunden, og det kviksølvholdige sediment frigives til det iltede vand. Kviksølvet kan her omdannes til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Der er ligeledes badeforbud på 1400 meter af Kærgård Strand ud for Kærgård Klitplantage. Her frarådes desuden ophold og kontakt med sand og vand.
Læs mere om forureningen i Kærgård Klitplantage her

Det anbefales at man begge steder følger skiltningen på stedet.

PFAS og badevand

Pil ned ikon

Der er iflg. Miljøstyrelsen ingen tegn på PFAS problemer i selve badevandet, mens det kan blive opkoncentreret i havskum og mikrolaget ovenpå vandoverfladen. Miljøstyrelsen fortsætter med at undersøge og kortlægge udbredelsen i 2023 Havskum og soppevand undersøges for PFAS (åbner i nyt vindue).

De første resultater af PFAS i badevand og havskum (mst.dk) viser, at samtlige 20 prøver af PFAS i badevand var langt under EU’s grænseværdi, men der er god grund til at undgå kontakt med havskum.
Læs mere om PFAS i badevand og havskum her (åbner i nyt vindue).

 

Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder direkte kontakt med havskum

Sidste sommer frarådede Styrelsen for Patientsikkerhed i enkelte konkrete tilfælde badning i små soppesøer på stranden og rådede til at vaske huden efter kontakt med havskum.

Der er lavet ganske få undersøgelser af PFAS-indholdet i havskum, men de, der er lavet, har alle vist, at havskum kan indeholde høje koncentrationer af PFAS. Derfor fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed nu generelt direkte kontakt med blivende havskum, som ligger på stranden.

Kortvarig og forbigående kontakt med havskum medfører ikke en akut sundhedsmæssig risiko. Ved eventuel kontakt med havskummet, bør man vaske huden med rent vand, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

I sommeren 2022 fik Varde Kommune analyseret for 4-PFAS-stofferne i badevandsprøver ved 8 badestrandene i kommunen, heraf 6 kystbadestrande og 2 badesøer. Alle prøver ligger under Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi i badevand på 40 nanogram/liter for sum af 4 PFAS stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS). Se analyseresultaterne i tabellen herunder:

Varde Kommunes analyseresultater for PFAS-forbindelser i badevandet i nanogram/liter: 

Strand Prøvedato PFHxS PFOA PFOS PFNA Sum ng/L
Nymindegab strand 22-7 2022 0,7 4 4,5 0,77 10
Henne Mølleå strand 22-7 2022 0,67 3,3 4,2 0,73 8,9
Børsmose v Langsø Kanal 22-7 2022 0,39 2 2 0,37 4,8
Vejers v Ålestrømmen 22-7 2022 0,43 2,3 2,9 0,43 6,1
Blåvand v høfde 1 rørudløb 22-7 2022 0,33 0,86 1,1 <0,30 2,3
Skallingen v Høje Knolde 22-7 2022 <0,30 0,79 0,84 <0,30 1,6
Ål Præstesø 2-8 2022 0,76 4,2 1,3 0,39 6,7
Kvie Sø 2-8 2022 0,52 2,5 1,7 0,74 5,5

Miljøstyrelsens grænseværdi for sum af 4 PFAS stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) i badevand: 40 ng/L

Læs om PFAS forureningen på Miljøstyrelsens hjemmeside her (åbner i nyt vindue)

Læs mere generelt om badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside her