Midlertidig overnatning

Har I brug for at skulle overnatte på en skole, en børnehave eller et lignende sted der ikke er godkendt til overnatning, skal I huske at meddele overnatningen til kommunen.

Midlertidig overnatning skal meddeles Varde Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal finde sted.

Den midlertidige overnatning kan, ifølge BR18 § 152a, ske i lokaler der ikke er godkendt til overnatning, når det sikres at følgende krav er overholdt:

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst 1 fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Midlertidige overnatninger skal meddelelse til kommunalbestyrelsen senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

I kan læse mere om belægningsplaner her

 

Meddelelse om midlertidig overnatning

"(Påkrævet)" indicates required fields

Her skal du skrive oplysninger på ansøger.

Oplysninger om overnatningsstedet

Oplysninger om overnatningen

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

Oplysninger på ansvarlige kontaktperson ved og under overnatningen

Her uploades driftsjournal og evt. belægningsplan

Der skal ved meddelelse af midlertidig overnatning altid uploades en kopi af driftsjournalen. Hvis der overnatter mere end 50 personer i et lokale, så skal der nedenfor uploades en belægningsplan. Læs mere og se eksempler på driftsplan og belægningsplan øverst på siden.
Slip fil her eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 20 MB.

  Ansvar og forsikring

  Det er ansøgers ansvar, at følgende er på overnatningsstedet: Brandslukningsmateriel, flugtveje er frie og kan passeres uden brug af nøgle og/eller andet værktøj, mulighed for alarmering af brandvæsenet pr. telefon og røgalarm installeret i soverum.
  Accept(Påkrævet)
  Tro og love-erklæring(Påkrævet)
  Korrekte oplysninger og BR18 kap. 5 § 152a(Påkrævet)
  Dette felt er til validering og bør ikke ændres.