Fritidspas

Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge, der af økonomiske årsager ikke kan deltage i foreningslivet. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte til kontingentet til en foreningsaktivitet

Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi.

Fritidspas er en årlig pulje på 200.000 kr., som bevilges efter først til mølle princippet.

Kriterier

Pil ned ikon

 

  1. Fritidspasset gives til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet
  2. Barnet eller den unge skal være mellem 0 – 17 år og være bosiddende i Varde Kommune
  3. Familiens samlede skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige 380.000 kr. Vi udfører stikprøvekontroller på forældrenes indkomster.
  4. Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i Varde Kommune
  5. Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 2.000 kr. pr. år, hvorefter der er egenbetaling på det resterende kontingentbeløb.
  6. Der kan søges op til 1 fritidsaktivitet pr. kalenderår, dog er det muligt at søge til en forårs- og efterårssæson op til 2.000 kr. pr. år.
  7. Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort, diverse “skoler” m.v.
  8. Der kan søges om kontingent vedr. 2024 og sæson 2024/2025
  9.  Der gives kontingent støtte til flygtningebørn gennem Fritidspuljen (udvidet samtykke nødvendigt).
  10.  Fritidspasset bevilges hvis det vurderes, at fritidsaktiviteten gør at barnet kan styrke sine sociale relationer og kompetencer og det vurderes at deltagelse i fritids- og foreningslivet understøtter barnets læring, trivsel og chancelighed

Fritidspuljen (integrationslov)

Pil ned ikon

Fritidspuljen i DRC Integration giver kontingentstøtte til flygtningebørn i alderen 0-17 år, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst eller hvis barnet er uledsaget mindreårig.
Ansøgning sker i samme ansøgningsskema som Fritidspas (ovenstående skema). Husk at afkrydse “integrationsydelse”.
Ligesom med Fritidspas er der mulighed for at søge udstyr ved BROEN Varde hvis det er nødvendigt.

Læs mere om Fritidspuljen her (åbner nyt vindue) eller kontakt en medarbejder i Kultur og Fritid.

DGI's Pulje: Foreningsliv for alle

Pil ned ikon

Broen

Pil ned ikon

Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med BROEN Varde, hvorfra der kan ansøges om støtte til udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas eller Fritidspuljen.

Find ansøgningsskema og læs mere om BROEN Varde her (åbner nyt vindue)