VAKS - ferieaktiviteter for børn

I skolernes vinter-, sommer- og efterårsferie arrangerer Varde Kommune VAKS - et ferieprogram med et bredt udvalg af sjove og spændende aktiviteter for alle skolebørn.

Programmet stables på benene i samarbejde med en lang række foreninger og institutioner, der hver især står for afvikling af deres aktiviteter.

Det aktuelle VAKS-program finder du her (åbner i nyt vindue)

Kriterier for VAKS
– Der kan søges tilskud til indkøb af materialer, lokaleleje, leje af udstyr,
mindre honorar m.m.
– Udbetaling sker direkte til klubben/foreninger/institutionen.
Der garanteres ikke, at ekstraudgifter kan dækkes,
hvis de ikke er aftalt på forhånd
– Man er ikke sikret godkendelse af sin ansøgning om tilskud
– Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning
– En mindre deltagerbetaling er ok, hvis det er større aktiviteter
– Husk at konceptet er, at alle skal have lige mulighed for at deltage
– Det foretrækkes at aktiviteterne foregår i dagtimerne
– At indgå et samarbejde med andre foreninger, evt. opbygget i moduler
og andre gode idéer, ser vi positivt på

Tilmeld din forening/institution til VAKS programmet her (åbner i nyt vindue)

Ved spørgsmål uanset om det er til tilmelding, konceptet osv. kontakt Lone Mikkelsen, lmik@varde.dk