Projekt Mere Mangfoldig - også plads til dig

Projektet arbejder for at give flere børn og unge (6-16 år) med handicap og funktionsnedsættelser gode deltagelsesmuligheder i et fritidstilbud, der passer til deres ønsker, drømme og interesser. I projektet er en fritidsvejleder ansat til at hjælpe med at bygge bro mellem barnet/den unge og fritidstilbuddet.

Målgruppe

Pil ned ikon

Børn og unge (6-16 år) med handicap, der har de kognitive forudsætninger for med den rette – midlertidige – støtte, at kunne indgå i et alment/særligt tilrettelagt fritidsfællesskab med jævnaldrende

 • Handicappet kan være en følge af kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser som fx autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, udviklingshæmning, synstab, høretab, cerebral parese, senfølger af kritisk sygdom, kroniske sygdomme m.m.
 • Det kan også være børn og unge (6-16 år) der har adfærd/symptomer, der ligner diagnosticerede handicap og funktionsnedsættelser, men som ikke er udredt

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn, du kender, kan være i målgruppen, så kontakt endelig fritidsvejlederen for en afklarende snak.

Fritidsvejledning

Pil ned ikon

Fritidsvejledningsindsatsen handler om, at fritidsvejlederen skal understøtte brobygning mellem et barn/ung i målgruppen og et modtagende fritidstilbud, så opstarten og deltagelsen bliver en god oplevelse for alle parter.

Indsatsen har følgende steps:

 • Fritidsvejlederen kontaktes
 • Fritidsvejlederen aftaler et besøg hos barnet/den unge. Her afklares barnets/den unges interesser, ønsker og drømmer. Ligeledes får fritidsvejlederen indsigt i de ressourcer/barrierer, der kan være for barnet/den unges opstart og deltagelse i et fritidsfællesskab
 • Fritidsvejlederen kontakter mulige fritidsfællesskaber og finder et match
 • Fritidsvejlederen er ansvarlig for at koordinere en god plan for opstart mellem alle involverede aktører. Fritidsvejlederen kan i nogle tilfælde tilbyde forskellige former for støtte til barnet/den unge og det modtagende fritidsfællesskab. Se mere i afsnittet om Støtte.
 • Barnet/den unge starter op i fritidsfællesskabet
 • Fritidsvejlederen er ansvarlig for opfølgning med barnet/den unge, forældrene og fritidsfællesskabet. Fritidsvejlederen hjælper med at lave justeringer i aftalerne, hvis det er nødvendigt for at sikre bedre deltagelse. Hvis deltagelsen opleves god af alle parter kan fritidsvejlederen trække sig igen.

Den håndholdte fritidsvejledningsindsats er tænkt som en fleksibel indsats, der skal kunne tilpasses ud fra, hvad det enkelte barn/ung i målgruppen, familien og det modtagende fritidsfællesskab har behov for.

Se en visualisering af indsatsen her (åbner i nyt vindue)

OBS: Fritidsvejledning starter op fra 1/8-2023

Støtte

Pil ned ikon

Fritidsvejlederen står i alle forløb til rådighed for sparring og vejledning. Fritidsvejlederen kan derudover i nogle tilfælde tilbyde forskellige former for støtte til barnet/den unge og det modtagende fritidsfællesskab. Støtten kan være til:

 • Transport
 • Lønnet brobygger der kan følge barnet/den unge i et antal timer
 • Kurser til opkvalificering af frivillige i det modtagende fritidsfællesskab
 • Hjælpemidler/udstyr (i begrænset omfang)

Fritidsvejlederen kan ikke tilbyde støtte til kontingent. I Varde Kommune er der mulighed for at søge om et fritidspas, hvis en række kriterier bl.a. i forhold til forældres indkomstgrundlag er opfyldt. Læs mere om Fritidspas her

Til forældre

Pil ned ikon

Har du et barn/ung i målgruppen, som ikke er en del af et fritidstilbud? Det kan være dit barn/ung endnu ikke har erfaringer med at gå til noget i sin fritid. Det kan også være, I har haft svært ved at finde det rette fritids-match. Hvis I kunne tænke jer hjælp af fritidsvejlederen, så kan I

 • Kontakte fritidsvejleder Anne Thomsen på telefon: 21 79 03 81 eller mail: athh@varde.dk.

Til fagpersoner

Pil ned ikon

Er du igennem dit arbejde kommet i kontakt med et barn/ung i målgruppen, der ikke er en del af et fritidstilbud? Eller kender du et barn/ung i målgruppen, der oplever udfordret deltagelse i det fritidstilbud, det går i? Så kan du informere barnets forældre om muligheden for at få hjælp af fritidsvejlederen og enten

 • Give fritidsvejleders telefonnr. 21 79 03 81 eller mail athh@varde.dk til forældrene og opfordre dem til selv at tage kontakt.
 • Spørge forældrene om du må give deres navn/telefonnummer videre til fritidsvejlederen, så fritidsvejlederen kan kontakte forældrene direkte for en uforpligtende snak.

Til fritidstilbuddet

Pil ned ikon

Har I et barn/ung i målgruppen, som allerede går i et fritidstilbud hos jer, men hvor I oplever at deltagelsen er udfordret – og at I som frivillige mangler støtte og sparring til, hvordan I kan forbedre barnet/den unges deltagelsesmuligheder?

 • Kontakt fritidsvejlederen på telefon og mail for en anonymiseret drøftelse

Fritidsvejlederen kan også hjælpe med at afdække, om der kan være mulighed for deltagelse på kurser, der kan klæde jer bedre på til at inkludere et barn/ung i målgruppen i jeres fritidstilbud.

Oversigt - lokale fritidstilbud til målgruppen

Pil ned ikon

I denne guide kan du finde en oversigt over lokale fritidstilbud til målgruppen. I guiden kan du både finde specialhold og almene hold, som er ekstra rummelige/åbne overfor at tilpasse deres fritidstilbud til børn/unge i målgruppen. Guiden er senest opdateret den 30. januar 2024.

Find guiden over lokale fritidstilbud til målgruppen her (åbner i nyt vindue)

Om projektet

Pil ned ikon

Mere Mangfoldig – også plads til dig er et af fire kommunale projekter, der er udvalgt af Socialstyrelsen til at arbejde med modning af en indsats til inklusion af børn og unge med handicap (6-16) i fritidsfællesskaber. Projektperioden løber fra 2023-2025.

 

 

Relevant viden

Pil ned ikon

Videnscenter om handicap har lavet en artikel om fritidsliv for alle og bedre livskvalitet for mennesker med handicap. Læs artiklen fra Videnscenter om handicap her (åbner i nyt vindue) 

Læs om sammenslutningen for Unge med Handicap her (åbner i nyt vindue)

Videoer med relevante modeller til arbejdet med inklusion af børn med handicap i fritidsfællesskaber: Deltagelsesspiralen – Inklusion af børn med handicap i fritidsfællesskaber (åbner i nyt vindue)
Deltagelsesstjernen – Inklusion af børn med handicap i fritidsfællesskaber (åbner i nyt vindue)