Puljer

Her kan du få et overblik over de forskellige puljer, der støtter både kultur- og foreningslivet i kommunen. Henvisning til eksterne puljer

Foreninger, der har hjemme i Varde Kommune kan søge puljerne om økonomisk støtte.

Denne lille film fortæller om puljerne vi har (åbner i nyt vindue).

Herunder finder du links til information og kriterier for de enkelte puljer, der kan søges, samt links til ansøgningsskemaerne, som du skal anvende for at søge puljerne.

Nederst på siden kan du finde eksterne puljer, som støtter kultur- og fritidslivet. Har du kendskab til en pulje, vi ikke har med, så send den gerne til kultur@varde.dk

Information og kriterier 

Læs om foreningernes Initiativ- og Udviklingspulje (åbner i nyt vindue)

Læs om pulje til udendørsanlæg (åbner i nyt vindue)

Læs om renoveringspulje og mindre anlægsopgaver (åbner i nyt vindue)

Læs om idépuljen (åbner i nyt vindue)

Læs om kriterier til skiltepulje (åbner i nyt vindue)

Læs om puljen til kultur- og større idrætsarrangementer (åbner i nyt vindue)

Læs om puljen til børn og ungeaktiviteter (åbner i nyt vindue)

Læs om puljen til lokale ildsjæle

Læs om kriterier for Aftenskolernes Udviklingspulje (åbner i nyt vindue)

Ansøgningsskemaer

Find foreningernes initiativ- og udviklingspulje (åbner i nyt vindue)

Find pulje til udendørsanlæg (åbner i nyt vindue)

Find renoveringspulje og mindre anlægsopgaver (åbner i nyt vindue) 

Find idépuljen (åbner i nyt vindue)

Find skiltepulje til foreninger og museer (åbner i nyt vindue)

Find ansøgningsskema til Kultur- og større idrætsarrangementer (åbner i nyt vindue)

Find ansøgningsskema til puljen børne- og ungeaktiviteter (åbner i nyt vindue)

Find ansøgningsskema til Aftenskolernes Udviklingspulje (åbner i nyt vindue)

Andre og eksterne puljer

DGI

Pil ned ikon
 • Foreningsliv for alle-puljen (åbner i nyt vindue) har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent samt deltagelse i stævner og lejre.
 • Lånefonden (åbner i nyt vindue) har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI’s idrætspolitiske strategier.
 • DIF og DGI’s foreningspulje (åbner i nyt vindue) har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  Ansøgningsfrist er: 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024. 

Læs mere om støtte fra DGI’s puljer og fonde her (åbner nyt vindue)

DIF

Pil ned ikon
 • DIF og DGI’s foreningspulje (åbner i nyt vindue) har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.
  Ansøgningsfrist er: 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024.
 • DIF’s støtte muligheder – rentefrit lån (åbner i nyt vindue)
  Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.
  DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

Læs mere om støttemuligheder hos DIF her (åbner i nyt vindue)

DUF

Pil ned ikon
 • DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer. Der er ansøgningsfrist den første i hver måned og ansøgninger behandles på et månedligt udvalgsmøde, bortset fra juli.
  Læs mere om DUFs lokalforeningspulje her (åbner i nyt vindue)
 • DUFs Initiativstøtte støtter nye initiativer i Danmark for og med børn og unge – i og uden for foreningslivet. Du kan godt søge Initiativstøtte, selvom du ikke er medlem af DUF. Det er et krav til projekterne, at de er nyskabende, børne- og ungestyret og baseret på frivilligt arbejde.
  Læs mere om DUFs Initiativstøtte (åbner nyt vindue)

Norlys Vækstpulje

Pil ned ikon

Kultur- og idrætsliv

Har din idrætsklub store drømme? Eller kender du til et stykke kulturarv, der har brug for en ekstra håndsrækning? Så send en ansøgning til Norlys Vækstpulje.

Læs mere om ansøgning om midler fra Norlys Vækstpulje her (åbner nyt vindue)

Ansøgningsfrister for 2024 er:
1. marts 2024 kl. 12.00 (ansøgere får besøg d. 30. april 2024)
1. juni 2024 kl. 12.00 (ansøgere får besked d. 16. juli 2024)
1. oktober 2024 kl. 12.00 (ansøgere får besked d. 26. november 2024)

Ansøg her: vpForm  · Starter Portal (powerappsportals.com) (åbner nyt vindue)

Friluftsrådet

Pil ned ikon

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens alsidige friluftsliv og naturforståelse.

Næste frister for ansøgninger er den 15. september 2024 kl. 23.55

Læs her mere: Tilskud til projekter | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)(åbner nyt vindue)

Nordea Fonden

Pil ned ikon

Nordea-fonden har et almennyttigt formål. De støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. De støtter både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Hvis I har brug for hjælp eller inspiration til ansøgningsprocessen, så har de samlet relevante værktøjer til jer.
Find værktøjerne til ansøgningsprocessen her (åbner i nyt vindue)

 • Projektstøtte op til 100.000 kr.
  Søg op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen.
  Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., da de vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.
  Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt. Husk at søge i god tid, da der kan gå op til to måneder, fra I ansøger, indtil I får svar.
  Lokalpuljen er til projekter, som indeholder aktiviteter, der styrker lokale fællesskaber samt involverer og er til glæde for mange. F.eks. fællesspisninger i forsamlingshuset, bolde til fodboldklubben, et udekøkken i den almene boligforening – og meget andet.
  Læs mere om støtte op til 100.000 kr. | Nordea-fonden (åbner i nyt vindue)
 • Projektstøtte over 100.000 kr. 
  Søg over 100.000 kr. i støtte til et projekt med landsdækkende relevans.
  Læs mere om støtte over 100.000 kr. | Nordea-fonden (åbner nyt vindue)
 • Er det relevant for jer at søge Nordea-fonden?
  Udfyld vores enkle skema og få inden for 72 timer på hverdage en vurdering af, om det er relevant for jer at søge Nordea-fonden om støtte til jeres projektidé.
  Svaret er ikke en forhåndsgodkendelse eller garanti for, at I får støtte, men I kan få et hurtigt svar på, om det er relevant at søge Nordea-fonden.

Grøn initiativpulje

Pil ned ikon