Ud i naturen

Varde Kommune har store sammenhængende naturområder med rig mulighed for naturoplevelser og et aktivt friluftsliv.

 

Oplevelser i naturen

Varde Kommune har natur for en hver smag – er du til Vesterhavets brusen, det fuglerige Vadehavet, frodige enge langs ådalen eller stille de plantager – så er der noget for dig.

Hvis du er til fart og spænding, kan du afprøve nogle af Danmarks bedste mountainbikeruter eller du kan få et unikt møde med kronhjorten i de vestlige klitplantager. Plantagerne byder på masser af svampe og åerne lokker med flotte laks. Mange steder er der bålhytter og afmærkede ruter til folk på gåben, cykel eller til hest.

Her er kort sagt plads til alle lige fra børnefamilier, den enlige fuglekigger til den historieinteresserede.

Friluftsliv

Badevand

Pil ned ikon

Varde Kommunes kystbadestrande og to af badesøerne har en høj vandkvalitet og får tildelt EU’s højeste klassifikation, UDMÆRKET.
Det er kun Kvie Sø, som tidligere havde problemer med fækalier i vandet, men den er tilbage på TILFREDSSTILLINDE kvalitet til 2022. Se Kvie Søs badevandsprofil her, eller Kvie Søs A3 plakaten med oversigtskort her.

Badevandsklassifikationerne er en overordnet beskrivelse af badevandskvaliteten og er beregnet ud fra de sidste fire års badevandsprøver. Klassifikation bliver hvert år udmeldt af Det Europæiske Miljøagentur, EEA her, offentliggjort hos Miljøstyrelsens her, samt fremgår af badevandsprofilerne (se længere nede).

Se kort over hele Europas badevandskvalitet her.

Læs her på siden om:Analyseresultater“, “Kvie Sø“, “Badepunkt“, “Badevandsprofiler“, “Badesikkerhed“, “Alger, fritlevende bakterier, små dyr“, “Badeforbud ved Karlsgårde Sø og Kærgård strand.

Analyseresultater

Der bliver udtaget badevandsprøver ved 15 forskellige strande gennem hele badesæsonen. Badesæsonen løber fra 1. juni til 1. september.

Badevandsprøverne bliver analyseret for nogle bakterier, som forekommer i stort antal, hvis badevandet er forurenet med spildevand fra mennesker eller dyr. Se analyseresultaterne ved Eurofins her

Kvie Sø – analyseresultater – Badning Frarådes pga. tarmbakterier i badevandet

Varde Kommune fraråder badning i Kvie Sø efter fund af høje værdier af tarmbakterierne: Escherichia coli (E. coli) og Intestinale Enterokokker. Det er indikatorbakterier på fækal forurening, da disse bakterier naturligt findes i stort antal i tarmen hos mennesker, dyr og fugle. Varde Kommune har opsat plakater ved Kvie Sø se plakat med badning frarådes her.

Varde Kommune arbejder på at finde kilden til forureningen og hvorfra den kommer. Der bliver bl.a. udtaget ekstra prøver fra forskellige steder i morgen, sammen med badevandsprøven se oversigtskort med lokalitet af ekstra prøverne her.

Analyseresultaterne er skrevet på den såkaldte Smileyplakat, der findes opdateret på skilte ved Kvie Sø Se “smileyplakat” med 2022 ANALYSERESULTATER for Kvie Sø her. Se tidligere plakaterne fra 2020 og 2021 her, eller alle analyseresultater direkte ved Eurofins her

Kvie Sø – risikoen for algeopblomstring

Der er for nuværende ikke tegn på algeopblomstring. Varde Kommune anbefaler at man altid holder øje med tegn på alger og følger de generelle baderåd her.

Der blev i starten af badesæsonen påvist lave koncentrationer af cyanobakterier, svarende niveauet: “Hold øje” ~Vigilance level (se uddrag af WHO guidelines her), eller download WHOs guidelines for rekreativ kyst og ferskvand her.  Varde Kommune følger situationen og opdatere løbende hjemmesiden.

 

Link til Friluftsrådets hjemmeside

BADEPUNKT er Friluftsrådets nye, nordisk mærkning af badestrande med rent badevand (højeste badevandsklassifikation) ligesom Blå flag, men ellers med fokus på den enkelte strandens lokale forhold og muligheder.

Badepunkt mærkningen indeholder ikke en masse ekstra restriktioner, det er de generelle og lokale regler som gælder regler. Derfor er hunde også velkommen på Badepunkt strande, så længe de er i snor.
Læs mere om Badepunkt på Friluftsrådets hjemmeside

Varde Kommunes Badepunktstrande 2022:

Badevandsprofiler

Beskrivelse af badestedet kan læses i badevandsprofilerne herunder:

Vestkystbadestrandenes badevandsprofiler:
Badesøerne badevandsprofiler:

Badesikkerhed

Yderligere informationer kan ses på TrygFonden Kystlivrednings hjemmeside.

Du kan også se en række instruktionsvideoer om badesikkerhed her.

Her kan du bl.a. se, hvordan du kaster en redningskrans eller hvad du skal gøre, hvis du er ude og bade og bliver fanget i et revlehul.

Alger, fritlevende bakterier, mikroskopiske dyr

I hav- og søvand findes der flere slags alger og fritlevende bakterier. Nogle af disse kan ved meget store forekomster være giftige eller virke allergifremkaldende.
Skumdannelse eller misfarvning af badevandet kan skyldes algeopblomstring. Derfor frarådes generelt badning under disse forhold.

Havbakterier

I havvand findes der også bakterier som Vibrio- og Shewanellabakterier, der kan medføre sygdom hos mennesker. Smittevejen er gennem munden eller gennem huden og åbne sår.
Specielt personer med anden sygdom og svækket immunforsvar skal være opmærksom og søge læge, hvis de bliver syge efter badning i havvand.

Ved Vesterhavet optræder de dog typisk ikke i større antal. Opblomstring i havvand med højt saltindhold sker først, når vandtemperaturen har været over 20° C i en længere periode.

“Morild”

Der optræder engang imellem en I forsommeren 2020 var der opblomstring af “orangerøde alger” ved bl.a. Blåvand, Hvidbjerg og Skallingen, men også ved vores nabo kommuner.

Fænomenet er en opblomstring af et mikroskopiske dyr “Noctiluca scintillans” også bliver kaldt for “Morild-algen”, foruden en kiselalge som Noctiluca lever af.

Morild kan være vældig flot at se om natten og evt. bade i (for dem som kan tåle det). Det er ikke giftigt, men det kan gøre vandet helt klistret og fedtet.
Da kan der også være andre alger og bakterier i. Så man skal ikke bade, hvis man ikke kan se bunden når man står i vand til knæene, eller det lugte kraftigt.

Miljøstyrelsen har skrevet om det på deres hjemmeside her:
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/morild-i-store-omraader-ved-vestkysten/

Badeforbud i Karlsgårde Sø og Kærgård Strand 

Der er badeforbud i Karlsgårde Sø, da der på søens bund ligger kviksølv og andre tungmetaller fra udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Grindstedværket til Grindsted-Varde Å og videre til Karlsgårde Sø.

Der vil under badning være risiko for at der rodes op i bunden, og det kviksølvholdige sediment frigives til det iltede vand. Kviksølvet kan her omdannes til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Der er ligeledes badeforbud på 1400 meter af Kærgård Strand ud for Kærgård Klitplantage. Her frarådes desuden ophold og kontakt med sand og vand.
Læs mere om forureningen i Kærgård Klitplantage her

Det anbefales at man begge steder følger skiltningen på stedet.

 

Læs mere generelt om badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside her

Se kort over Europas badevandskvalitet her

Tilbage til top

Naturpark Vesterhavet

Pil ned ikon

 

Naturpark Vesterhavet

Naturpark Vesterhavet set fra luften.

Et velkommen til Naturpark Vesterhavet er samtidig et velkommen til naturoplevelser ud over det sædvanlige. Naturparken strækker sig over et 22.500 hektar stort område, der ligger som et bælte langs kysten i op til ni kilometers bredde imellem Blåvands Huk til Nymindegab. Den kystnære naturpark byder på mange forskellige naturtyper og området er præget af klitlandskaber, hede, klitplantager og søer.

Hvad kan du foretage dig i Naturparken?

Især Naturparkens mange muligheder for at boltre sig i den smukke natur er noget særligt. Der er aktiviteter for alle: I Blåbjerg og Bordrup Klitplantage kan du bl.a. udfordre venner og familie på MTB-ruterne eller du kan tage på dagscykelture igennem nogle af de mere afsides områder.

Naturpark Vesterhavet set fra luften.

Bliv din egen guide

Strøet over hele området finder du vandreruter igennem klitter, klitheder, løvklitter og plantager. På din vandretur kan du få fortællinger om livet ved Vestkysten, om bunkeranlæg og tyske flygtninge, om krondyr, fugletræk og den genskabte Filsø fortalt ude i naturen med den app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”, der ikke koster noget at downloade.

Læs mere om Naturpark Vesterhavet

Faktaboks

Vidste du, at Naturpark Vesterhavet

 • er Jyllands første naturpark
 • strækker over 35 km kyststrækning
 • har naturperlen Filsø lige midt i hjertet
 • har et stort fugletræk forår og efterår
 • har en fascinerende kulturhistorie

Besøgende i Naturpark Vesterhavet.

Vadehavet er på UNESCO’s Verdensarvsliste

Pil ned ikon

 

Vadehavet er på Unesco’s verdensarvsliste

Skallingen – Nationalpark Vadehavet

Vadehavet set fra luften.

Vadehavet er et enestående tidevandsområde. Det strækker sig over 500 kilometers kystlinje fra Blåvands Huk i Varde Kommune til Den Helder i Holland.

I 2015 blev Nationalpark Vadehavet optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Det unikke naturområde består af hav, strand, øer, søer, mudderflader, marskland og vandløb, og har et helt specielt plante- og dyreliv som følge af tidevandets indflydelse på omgivelserne.

Vadehavet er et af de vigtigste levesteder for vandfugle og bruges også som stoppested for fugle på træk. Nogle gange kan man i Vadehavet opleve op til 6 millioner fugle på én gang.

Fugl ved Vadehavet.

Hvad er UNESCOs Verdensarvsliste?

UNESCO er FN’s organisation for uddannelse, viden og kultur. Siden 1945 har organisationen arbejdet for at bevare kultur- og natursteder med enestående værdi for mennesker i hele verden.

I sommeren 2015 var der blot 197 naturområder i verden, der levede op til kravene for at blive optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, heriblandt Grand Canyon i USA og Great Barrier Reef ud for Australiens kyst.

At være en del af UNESCOs liste er derfor et eksklusivt kvalitetsstempel og et solidt praj om den oplevelse, der venter alle, som besøger Vadehavet.

Vadehavet set fra luften.

Oplev Vadehav og Verdensarv

Har du fået lyst til at opleve Vadehavet, så klik her

423 forskellige ture og arrangementer - Tà på tur

Pil ned ikon

Se oplevelsesfolderen Ta’ på tur 

423 guidede ture og arrangementer om Natur- og kulturhistorie i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Vandrestier

Pil ned ikon

I Varde Kommune er der mange fine stiforløb, som byder på spændende natur og kulturhistorie samt smukke landskaber. Mange af ruterne er afmærket med pæle.

På oversigtskortet herunder kan du zoome ind og finde flere informationer om et konkret området, blandt andet om Kyst til Kyst-stien.

Vis stort kort

Kyst til kyststien – til fods på tværs af Jylland.

Bliv inspireret til den 130 kilometer lange vandresti, der løber fra Blåvands Huk i vest til Vejle i  øst med disse 2 film vest og øst 

Små lokale perler

Pil ned ikon

Her finder du stedet der indbyder til en tur med madkurven 

Kender du et sted der ikke er med, så fortæl os om det her.

 

Når du planlægger din næste picnic- eller udflugts tur, så gå ind på UdINaturen.dk, hvor du udover de lokale perler kan finde gode udflugtsmål, hvor du kan nyde din picnic kurv, overnatte i shelter eller bare nyde den flotte udsigt fra et af udsigtspunkterne.

Læs mere her

 

Shelters

Pil ned ikon

Du kan finde shelters i Varde Kommune på UdINaturen.dk 
Her kan du læse mere om hver enkelt shelterplads.

 

Reglerne for ophold på alle shelterpladserne i Varde Kommune er meget enkle og kan i virkeligheden koges ned til følgende:

Brug pladsen i et positivt samspil med de øvrige gæster og forlad den, som du ønsker at modtage den!

Hvis det er sådan du gør, ved vi:

 • at du tager dit affald med dig, når du forlader pladsen. lad være med at grave det ned, for rævene vil helt sikkert finde det. 
 • at du behandler tingene ordentligt 
 • at du kun tænder bål på grillpladsen
 • at du afpasser dit lydniveau efter pladsens øvrige gæster.

Enkelte af shelterne kan du booke på nedenstående link

https://bookinaturen.dk/

Kender du et sted der ikke er med, så send os en mail til julj@varde.dk

Du skal være opmærksom på:

– at shelters skal ligge i Varde Kommune,

– at den skal være almen tilgængeligt

– at der skal oplyses kontaktoplysninger på ejer, hvis den ligger på privat grund.

Du skal oplyses følgende:

 1. sted-navn
 2. Adresse
 3. anden kontakt
 4. faciliteter
 5. andet

Afholdelse af arrangement i en af kommunens skove

Pil ned ikon

Hvis du ønsker, at holde et arrangement i en af kommunens skove skal du søge om tilladelse.

Du skal søge elektronisk via Net Forvaltning Offentligt Arrangement (NFOA) ved at klikke i selvbetjeningsløsningen i toppen af siden.

Sejlads på vandløb i Varde Kommune

Pil ned ikon

Regler og begrænsninger i retten til sejlads på de offentlige vandløb fremgår af vandløbsregulativerne.

Ribe Amt fastsatte reglerne for sejlads på de store vandløb i et sejladsregulativ. Dette regulativ dækker Varde, Esbjerg, Vejen og Billund Kommuner og er stadigvæk gældende.
Se sejladsregulativet med sejladsbestemmelser her

Dertil er der enkelte andre vandløb med sejladsstrækninger.
Se en samlet oversigt over sejladsvandløb i Varde Kommune

Vis stort kort

Sejlads med Stand Up Paddle board (SUP) på vandløb

Sejlads med Stand Up Paddle board (SUP) sidestilles med de øvrige mindre fartøjer (kano, kajak og robåd) på vandløb. Det er derfor omfattet af Sejladsregulativet. Det betyder at de samme regler som gælder for kano, kajak og robåd også gælder for SUP når det drejere sig om sejlads på vandløbene.

Der findes andre regler for søerne, bl.a. er SUP forbudt på Kvie Sø.

På Nysø er sejlads med enkelte fartøjer tilladt, mens grupper med 4 eller flere fartøjer kræver forudgående tilladelse fra kommunen. (Ordensreglement for Nysø under udarbejdelse). 

 

 

Kanoudlejere 2021-2025

Her kan du leje kanoer til sejlads på de store vandløb i Varde Kommune:

Tofterup Kanoudlejning
v/ Søren Bonde Sørensen
Åvænget 7, Tofterup, 7200 Grindsted
40 30 44 78 / 26 31 44 78
sbondes@post.tele.dk
www.kanoture.dk/
~udlejningsautorisation til Grindsted-Varde Å og Holme Å, samt Holsted Å

Vestjysk Kanoudlejning
v/ Danny Bruslund
Lageradresse: Bakkegårdsvej 4, 6823 Ansager
22 12 78 67
post@vestjyskkano.dk
www.vestjyskkano.dk
~udlejningsautorisation til Ansager Å og Grindsted-Varde Å

BrugTidenGodt ApS
v/ Jesper Olesen og Claus Damm
Vestervænget 4, 6800 Varde
50 91 77 66 / 24 46 55 96
brugtidengodt@gmail.com
www.facebook.com/BrugTidenGodt/
~udlejningsautorisation til Grindsted-Varde Å

Se en samlet liste over alle kanoudlejere i det gamle Ribe Amt (opdateret liste kommer snarest)…

Se alle vandløbsregulativerne her

Jagt i Varde Kommunes skove 2021-2022

Pil ned ikon

Der er jagt på følgende datoer i kommunens skove:

Sdr. plantage:
17. oktober, 7. november, 21. november, 5. december 2021 og 9. januar 2022

Sdr. Heden Plantage:
24. oktober, 14. november, 28. november, 12. december 2021 og 16. januar 2022

Ølgod Byskov:
17. oktober, 7. november, 21. november, 12. december 2021 og 9. januar 2022

NaturKulturVarde

Pil ned ikon

NaturKulturVarde står for natur-, kultur- og friluftsformidling i Varde Kommune.

Besøg deres hjemmeside

DGI Gå-fællesskaber

Pil ned ikon

Se mere om DGI Gå-fællesskaber her