Klimahandlingsplan

En bæredygtig fremtid for Varde Kommune og den verden, som vi er en del af.

Video: Varde Kommunes Klima-DNA bygger på naturens kræfter, det traditionelle landbrugserhverv og stærke fællesskaber, og i samarbejde med erhverv, foreninger og borgere skaber vi lokal vækst og værdi. Klimahandlingsplanen skal bidrage til at sikre en lys og bæredygtig fremtid for vores børn og unge. Vi er stolte over alt det, vi har. I fællesskab skal vi passe på det.

Varde Kommune har en ambition om at udledning af klimagasser er reduceret med 70 procent i 2030,  og at vi er fuldstændig klimaneutrale i 2050. Derved lever vi som kommune op til ambitionerne i Paris-aftalen og bidrager således til at Danmark opfylder målene i denne aftale.

På denne side finder du informationer om Varde Kommunes arbejde inden for grøn omstilling og klimatilpasning.

Indsatserne er bundet op på Varde Kommunes involvering i DK2020, hvor Varde sammen med 93 andre kommuner har forpligtet sig til at udarbejde ambitiøse klimahandleplaner. Derfor finder du på denne side også de dokumenter, der ligger til grund for Varde Kommunes arbejde med at blive godkendt efter DK2020s kriterier.

Dokumenterne offentliggøres, når de er godkendt i efteråret 2022.

Har du spørgsmål eller gode ideer til Varde Kommunes klimaindsats bedes du sende dem til klima@varde.dk.