Solcelle- og vindmølleprojekter i Varde Kommune

Få svar på dine spørgsmål om, hvordan Varde Kommune opsætter solcelle- og vindmølleprojekter frem mod 2030.

Danmark skal være CO2-neutral i 2050. Det har regeringen bestemt ved lov, og det er et mål, som Varde Kommune tager medansvar for at nå.

Det betyder, at der skal opstilles ca. 1.324 hektar solceller og op til 20 vindmøller inden 2030. I gennemsnit er det cirka 200 hektar solceller og 3-4 vindmøller, som skal planlægges hvert år.

Solceller og vindmøller vil uundgåeligt få betydning for kommende naboer, derfor arbejder Varde Kommune ud fra en række principper, som skal sikre projekter med lokal opbakning:

 1. Hellere få store projekter end mange små. På den måde får vi mere ud af de enkelte projekter.
 2. Tidlig inddragelse af naboer og lokalsamfund. Lokal opbakning er afgørende.
 3. 95 procent af naboerne inden for seks gange vindmøllens højde skal godkende et vindmølleprojekt, før det kan gå videre. En vindmølles højde måles til vingespids i topposition.

På denne side kan du følge med i projekterne for vindmøller og solceller.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der vedrørende vindmøller?

Pil ned ikon

Byrådet udvalgte d. 09/01-2024 to vindmølleprojekter til opstart af planlægningsproces i 2024/2025, det gælder Projekt 22, Malle/Kvong samt Projekt 6, Hybridpark ved Nørre Nebel.

Samtidig besluttede man at opstarte en granskningsproces for solceller ved begge projekter. Granskningen skal undersøge muligheden for at etablere solcelleanlæg i forbindelse med vindmøllerne.

Det blev også besluttet, at byrådet primo 2024 skal tage stilling til en revurdering af kommunens tidligere fremlagte procesplan for VE-planlægning i Varde Kommune.

Referatet vedr. beslutningen kan findes her: Dokumentvisning (vardekommune.dk)

Hvordan måles højden på en vindmølle?

Når vi taler om totalhøjde på en vindmølle, er det højden målt til vingespids i topposition.

Hvad sker der vedrørende solceller?

Pil ned ikon

Byrådet har udvalgt, hvilke solcelleprojekter der arbejdes videre med, men der er ikke taget stilling til deres endelige placeringer.

 

Dialogmøde mellem borgere i Outrup-området og Jysk Energi d. 11/12-2023

Jysk Energi afholdte d. 11/12-2023 et dialogmøde om ansøgningerne til solcelleanlæg i Varde Kommune. Mødet blev afholdt i Outrup Kultur & Idrætscenter d. 11/12-2023. Find præsentationsslides fra mødet her: Præsentation – Borgermøde Outrup 11.12.23

 

Hvordan udmåles afstanden på op til 200 meter fra et solcelleanlæg i forhold til VE-lovens kompensationsordninger?

Varde Kommune har rådført sig med Energistyrelsen om fortolkningen af afstands udmålingen (06.11.23).
Ved beregning af afstand til beboelsesejendom, så skal denne afstand beregnes fra  facaden af beboelsesejendommen og ikke ved matrikelskel.
Eventuelle udendørs opholdsarealer ved ejendommen tæller ikke med i beregningen af afstanden, ligesom nære opholdsarealer, carporte, staldbygninger m.v. som er beliggende inden for grænsen, ikke indgår ved opmåling af de 200 meter. Altså opmåles de 200 meter således som afstanden mellem solcelleanlæggets ydre grænse (hegn, beplantning o. lign) og selve beboelsesejendommen (bygning).

 

Grøn Pulje

Pil ned ikon

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen, når anlægget tages i brug. Der kan søges om Grøn puljemidler til blandt andet grønne, rekreative og landskabelige tiltag til gavn for lokalmiljøer, der er påvirket af nye energianlæg. Tryk her for at læse mere om Grøn Pulje: Grøn pulje – Varde Kommune

Solcelleanlæg ved Vittarp

Pil ned ikon

Høring (10-27.08.23) er afsluttet – tak for indkomne ideer, forslag og bemærkninger – som er til behandling i forvaltningen og til politisk behandling i Udvalget for Plan og Teknik den 11. december 2023.

Se illustration af tidslinje (åbner i nyt vindue)

Den 11. april 2023 har Varde Byråd besluttet at sætte gang i planlægningen af et multifunktionelt solcelleanlæg ved Vittarp (projektforslag 11 åbner, i nyt vindue).

Byrådet har valgt, at der arbejdes videre med solcelleprojektet, men ikke taget stilling til den endelige placering. Når der er nyt i sagen i forhold til dialog, debat og høring, vil Varde Kommune informere nærmere om projektet.

Læs opsummering af bemærkninger og spørgsmål på borgermødet 10.08.2023 (åbner i nyt vindue)

Læs opsummering af dialogmødet den 14. juni 2023 i Outrup (åbner i ny fane)

Læs program for dialogmødet den 14. juni 2023 (åbner i ny fane)

Først når der foreligger en af Byrådet godkendt lokalplan for det endelige projekt, vil anlægsprojektet kunne påbegyndes.

Hvor mange solcelle- og vindmølleanlæg vil der blive planlagt efter til og med 2026?

Pil ned ikon

For at nå Varde Byråds målsætning vil der i perioden 2023-2026 blive behov for at igangsætte tre solcelleprojekter og to vindmølleprojekter og afholde to ansøgningsrunder for nye projektforslag.

Vi deler nedenstående procesplan fra Byrådet for at give dig mulighed for at komme med input og tanker så tidligt i processen som muligt.

År 1 – 2023 (fra 2. kvartal)

 • Opstart af solcelleprojekt Vittarp nr. 11.
 • Granskning af vindmølleprojekt med henblik på at undersøge muligheden for et samlet større projekt ved Kvong. Energipark nr. 4 og energianlæg ved Malle nr. 9.

År 2 – 2024

 • Opstart af planlægning for nyt vindmølleprojekt
 • Ny ansøgningsrunde for vindmølleprojekter

År 3 – 2025

 • Forventet opstart af 2 solcelleprojekter hhv. Bækhusevej/ Outrup nr.12 og Nymindegabvej /Outrup nr. 13
 • Ultimo 2025 valg af vindmølleprojekt

År 4 – 2026

 • Opstart af planlægning for nyt vindmølleprojekt
 • En ansøgningsrunde for både Sol- og Vindmølleprojekter

Tidslinje for et projektforslags planlægningsproces

Pil ned ikon

Processen for solcelle- og vindmølle projekter kan være lang og uoverskuelig. Derfor har vi lavet dette visuelle overblik over planlægningsprocessen af et et energiprojekt:

Sådan bliver et energiprojekt til (åbner i et nyt vindue)

Har du spørgsmål om fremtidige vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Varde Kommune?

Pil ned ikon

Hvis svaret er ja – så tag fat i os, så vi kan tage dialogen allerede nu tidligt i processen. Du kan skrive til planogby@varde.dk med dine spørgsmål om projekter.