Solcelle- og vindmølleprojekter i Varde Kommune

Få svar på dine spørgsmål om, hvordan Varde Kommune opsætter solcelle- og vindmølleprojekter frem mod 2030.

Danmark skal være CO2-neutral i 2050. Det har regeringen bestemt ved lov, og det er et mål, som Varde Kommune tager medansvar for at nå.

Det betyder, at der skal opstilles 1.285 hektar solceller og op til 20 vindmøller inden 2030. I gennemsnit er det cirka 200 hektar solceller og 3-4 vindmøller, som skal planlægges hvert år.

Solceller og vindmøller vil uundgåeligt få betydning for kommende naboer, derfor arbejder Varde Kommune ud fra en række principper, som skal sikre projekter med lokal opbakning:

 1. Hellere få store projekter end mange små. På den måde får vi mere ud af de enkelte projekter.
 2. Tidlig inddragelse af naboer og lokalsamfund. Lokal opbakning er afgørende.
 3. Varde-reglen som betyder, at 95 procent af naboerne inden for seks gange vindmøllens højde skal godkende et vindmølleprojekt, før det kan gå videre. En vindmølles højde måles til vingespids i topposition.

På denne side kan du følge med i projekterne for vindmøller og solceller.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der vedrørende vindmøller?

Pil ned ikon

For vindmølleprojekter har Byrådet endnu ikke udvalgt et vindmølleprojekt, men har taget stilling til, at vi igangsætter et granskningsprojekt for et større vindmølleprojekt.

I april 2023 vil Varde Kommune gå i gang med at undersøge, om der kan skabes grundlag for ét større fælles vindmølleprojekt i området omkring Kvong og Malle.

Resultatet af undersøgelsen blev forelagt for Udvalget for Plan og Teknik den 11. september 2023.

Orienteringsag 11092023

Status er, at granskningsprojektet ( nr. 22) indgår nu på lige vilkår med vindmølleprojekterne i Varde Kommunes bruttokatalog for vindmølleprojekter, som skal til fornyet politisk behandling i forvaltningen ift. de konkrete projektansøgninger efter planen i november-december 2023.

Inden udgangen af 2023 forventes Byrådet at tage stilling til, hvor planlægningen af et vindmølleprojekt i 2024 kan starte.

Hvad sker der vedrørende solceller?

Pil ned ikon

Byrådet har udvalgt, hvilke solcelleprojekter der arbejdes videre med, men der er ikke taget stilling til deres endelige placeringer.

 

Solcelleanlæg ved Vittarp

Pil ned ikon

Høring (10-27.08.23) er afsluttet tak for indkomne ideer og forslag.

Illustration af tidslinje

Den 11. april 2023 har Varde Byråd besluttet at sætte gang i planlægningen af et multifunktionelt solcelleanlæg ved Vittarp (projektforslag 11).

Byrådet har valgt, at der arbejdes videre med solcelleprojektet, men ikke taget stilling til den endelige placering. Når der er nyt i sagen i forhold til dialog, debat og høring, vil Varde Kommune informere nærmere om projektet.

Opsummering af bemærkninger og spørgsmål på borgermødet 10.08.2023

Læs opsummering af dialogmødet den 14. juni 2023 i Outrup (åbner i ny fane)

Læs program for dialogmødet den 14. juni 2023 (åbner i ny fane)

Først når der foreligger en af Byrådet godkendt lokalplan for det endelige projekt, vil anlægsprojektet kunne påbegyndes.

Hvor mange solcelle- og vindmølleanlæg vil der blive planlagt efter til og med 2026?

Pil ned ikon

For at nå Varde Byråds målsætning vil der i perioden 2023-2026 blive behov for at igangsætte tre solcelleprojekter og to vindmølleprojekter og afholde to ansøgningsrunder for nye projektforslag.

Vi deler nedenstående procesplan fra Byrådet for at give dig mulighed for at komme med input og tanker så tidligt i processen som muligt.

År 1 – 2023 (fra 2. kvartal)

 • Opstart af solcelleprojekt Vittarp nr. 11.
 • Granskning af vindmølleprojekt med henblik på at undersøge muligheden for et samlet større projekt ved Kvong. Energipark nr. 4 og energianlæg ved Malle nr. 9.

År 2 – 2024

 • Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt
 • Ny ansøgningsrunde for kun vindmølleprojekter

År 3 – 2025

 • Opstart af 2 solcelleprojekter hhv. Bækhusevej/ Outrup nr.12 og Nymindegabvej /Outrup nr. 13
 • Ultimo 2025 valg af vindmølleprojekt

År 4 – 2026

 • Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt
 • En ansøgningsrunde for både sol- og vindmølle

Tidslinje for et projektforslags planlægningsproces

Pil ned ikon

Processen for solcelle- og vindmølle projekter kan være lang og uoverskuelig. Derfor har vi lavet dette visuelle overblik over planlægningsprocessen af et et energiprojekt:

Sådan bliver et energiprojekt til (åbner i et nyt vindue)

Har du spørgsmål om fremtidige vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Varde Kommune?

Pil ned ikon

Hvis svaret er ja – så tag fat i os, så vi kan tage dialogen allerede nu tidligt i processen. Du kan skrive til planogby@varde.dk med dine spørgsmål om projekter.