Spørgsmål og svar: Solcelle- og vindmølleprojekter i Varde Kommune

Få svar på dine spørgsmål om, hvordan Varde Kommune opsætter solcelle- og vindmølleprojekter frem mod 2030.

Med Varde Kommunes klimahandleplan er målet at opstille 1.285 ha solceller og op til 20 vindmøller inden 2030. Det betyder, at der i gennemsnit vil skulle opsættes cirka 200 hektar solceller og 3-4 vindmøller pr. år i perioden.

Byrådet har udvalgt, hvilke solcelleprojekter der arbejdes videre med, men der er ikke taget stilling til deres endelige placeringer.

For vindmølleprojekter har Byrådet endnu ikke udvalgt et vindmølleprojekt, men har taget stilling til, at vi igangsætter et granskningsprojekt for et større vindmølleprojekt.

Nedenfor kan du finde et oversigtskort for projekterne samt kort for de enkelte projekter:

Her på denne side vil vi løbende gøre status for udviklingen i projekterne og give et overblik over, hvor langt vi er i processen. Derfor har vi samlet nogle af de spørgsmål, der kan have betydning for dig.

Spørgsmål og svar

Hvad kommer der til at ske nu vedrørende vindmøller?

Pil ned ikon

I april 2023 vil Varde Kommune gå i gang med at undersøge, om der kan skabes grundlag for ét større fælles vindmølleprojekt i området omkring Kvong og Malle.

Resultatet af undersøgelsen vil Udvalget for Plan og Teknik tage stilling til senest 11. september 2023.

Inden udgangen af 2023 forventes Byrådet at tage stilling til, hvor planlægningen af et vindmølleprojekt i 2024 kan starte.

Hvad kommer der til at ske nu vedrørende solceller?

Pil ned ikon

Den 11. april 2023 har Varde Byråd besluttet at sætte gang i planlægningen af et multifunktionelt solcelleanlæg ved Vittarp (projektforslag 11).

INVITATION til 14.06.2023

Byrådet har valgt, at der arbejdes videre med solcelleprojektet, men ikke taget stilling til den endelige placering. Når der er nyt i sagen i forhold til dialog, debat og høring, vil Varde Kommune informere nærmere herom.

Først når der foreligger en af Byrådet godkendt lokalplan for det endelige projekt, vil anlægsprojektet kunne påbegyndes.

Hvor mange solcelle- og vindmølleanlæg vil der blive planlagt efter til og med 2026?

Pil ned ikon

For at nå Varde Byråds målsætning vil der i perioden 2023-2026 blive behov for at igangsætte tre solcelleprojekter og to vindmølleprojekter og afholde to ansøgningsrunder for nye projektforslag.

Vi deler nedenstående procesplan fra Byrådet for at give dig mulighed for at komme med input og tanker så tidligt i processen som muligt.

År 1 – 2023 (fra 2. kvartal)

 • Opstart af solcelleprojekt Vittarp nr. 11.
 • Granskning af vindmølleprojekt med henblik på at undersøge muligheden for et samlet større projekt ved Kvong. Energipark nr. 4 og energianlæg ved Malle nr. 9.

År 2 – 2024

 • Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt
 • Ny ansøgningsrunde for kun vindmølleprojekter

År 3 – 2025

 • Opstart af 2 solcelleprojekter hhv. Bækhusevej/ Outrup nr.12 og Nymindegabvej /Outrup nr. 13
 • Ultimo 2025 valg af vindmølleprojekt

År 4 – 2026

 • Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt
 • En ansøgningsrunde for både sol- og vindmølle

Hvad er processen, når et projektforslag går ind i planlægningsfasen?

Pil ned ikon

Når Varde Kommune har modtaget en konkret ansøgning for et vedvarende energianlæg (VE-anlæg), og det er besluttet at gå videre med sagen, så vil det sætte gang i planprocessen:

 • Opstartsmøde i Varde Kommune med ansøger
 • Dialogmøde mellem Udviklingsrådene i Varde Kommune og forvaltningen om projektansøgning
 • Besøg på åstedet hos tilgrænsende naboer til projektforslaget
 • Dialogmøde for naboer
 • Dialogmøde(r) med lokalsamfundet
 • Samarbejde mellem ansøger og Varde Kommune
 • Debatoplæg og offentlige høringer i én samlet proces
 • Kaffemøder med Varde Kommune på rådhus og lokalt
 • Forvaltningen indstiller principsag til udvalg og Byrådet (tidsplan hertil ca. 6-9 måneder)
 • Forvaltningen udarbejder lokalplan mm.
 • Realisering af det endelige projekt er betinget af vedtagelse af Udvalget for Økonomi og Erhverv og endelig godkendelses af Byrådet (tidsplan hertil ca. 12-15 måneder fra opstart)

Har du spørgsmål om fremtidige vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i Varde Kommune?

Pil ned ikon

Hvis svaret er ja – så tag fat i os, så vi kan tage dialogen allerede nu tidligt i processen. Du kan skrive til planogby@varde.dk med dine spørgsmål om projekter.