Offentlig begravelse

Borgere, som ikke efterlader sig familie eller anden omgangskreds, som kan eller ønsker at forestå begravelsen, kan begraves med hjælp fra det offentlige.

Henvendelse om offentlig begravelse

Offentlig begravelse, sker som regel på baggrund af en henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner, som har forudsat, at afdøde ikke har nogen pårørende.

Hvis der skal indgås en aftale om offentlig begravelse med Varde Kommune, skal det altid aftales med Borgerservice.

Kommunen er forpligtet til at arrangere begravelsen med respekt for borgerens eget ønske om henholdsvis kremering eller kistebegravelse – øvrige ønsker til begravelsen efterleves kun, hvis afdøde efterlader sig en formue, der kan dække udgifterne.

På baggrund af anmodningen vurderer vi, om der er grundlag for at foretage en offentlig begravelse.

Situationer hvor det kan være muligt at anvende offentlig begravelse

 • Afdøde har ingen familie
 • Afdøde har ingen kontakt med familie
 • Afdøde har ingen pårørende eller andre, der er i stand til at tage sig af begravelsen.

Læs mere om

Hvad indeholder en offentlig begravelse

Pil ned ikon

 

 • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødssted
 • Bedemandens praktiske og administrative arbejde
 • Kistepolstring, opredning og ilægning, så vidt muligt i eget tøj
 • En enkel buket
 • Højtidelighed hvis afdøde er medlem af folkekirke eller trossamfund. Pårørende og andre kan deltage
 • Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken eller andet trossamfund, vil der ikke være nogen højtidelighed
 • Rustvognskørsel
 • Udgifter til kremering
 • Urnenedsættelse eller kistebegravelse i anonym fællesplæne på den offentlige kirkegård nærmest afdødes bopæl, medmindre at afdøde har betalt for et familiegravsted
 • Tømning og afvikling af borgerens hjem (opsigelse af lejemål, forbrugsafgifter o. lign)

Hvad sker der med afdødes formue og ting?

Pil ned ikon

Når vi overtager begravelsesforpligtelsen og dermed udgiften, indtræder vi i retten til at råde over afdødes formue og ting, herunder den begravelseshjælp, der kommer til udbetaling fra Udbetaling Danmark.

Effekter af værdi bliver solgt og resten bortskaffes, og personlige papirer makuleres. Det vil ikke være muligt for familie eller andre at udtage effekter fra borgerens hjem.

Aftale med bedemandsfirma

Pil ned ikon

Varde Kommune har indgået prisaftale med Skov Madsen. Det er derfor dem du skal kontakte, hvis dødsfaldet sker udenfor Borgerservices åbningstid.

Lovgrundlag for offentlig begravelse

Pil ned ikon

Her kan du læse mere om lovgivningen på området:

Begravelseshjælp

Pil ned ikon

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp.

Hvem kan få begravelseshjælp?

Du kan som pårørende få begravelseshjælp, hvis det er dig, der står for begravelsen, og den afdøde havde ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.
Hvor meget du kan få i begravelseshjælp afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue.

Du kan selv søge om begravelseshjælp, ligesom nogle bedemænd tilbyder at søge for dig.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler begravelseshjælp. Har du spørgsmål om begravelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk/begravelseshjaelp.

Her kan du:

 • søge om begravelseshjælp.
 • læse om regler og satser.
 • få svar på de oftest stillede spørgsmål om begravelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: