Handicapkørsel

Handicapkørsel henvender sig til borgere med et svært bevægelseshandicap.

 

Ansøg om handicapkørsel

Du skal udfylde et ansøgningsskema. Skemaet finder du ovenfor, eller du kan ringe til kørselskontoret på tlf. nr. 79 94 70 10, hvis du ønsker skemaet tilsendt fysisk.

I forbindelse med visiteringen, skal du forvente at blive indkaldt til en samtale. Samtalen foregår på Borgerservice, Kørselskontoret. Du skal selv sørge for transport ind til samtalen, og hvis du har udgifter til transporten ind til samtalen, skal du selv betale denne.

Kørsel til sygehus

Kørsel til og fra sygehus bestilles hos sygehusets kørselskontor tlf. 70 11 31 11.

Læs mere om – handicapkørsel

Betingelser for at søge om optagelse i ordningen

Pil ned ikon

For at søge om optagelse i ordningen, skal visse betingelser være opfyldt:

  • du skal være fyldt 18 år
  • du skal have fast bopæl i Varde Kommune
  • du er kørestolsbruger eller har ganghjælpemidler, som f.eks krykker, rollator eller gangbuk bevilget efter servicelovens §112.
  • du er blind eller svagtseende, hvor synet er nedsat til 6/60 eller derunder. Synsnedsættelsen skal dokumenteres af en øjenlæge

Handicapkørslens formål

Pil ned ikon

Handicapkørsel kan bruges til sociale formål. Dette kunne eksempelvis være indkøb, besøg hos venner og familie, frisørbesøg, kulturelle aktiviteter, tandlæge. Handicapkørsel kan ikke bruges til behandling eller undersøgelse, hvis denne kørsel er dækket af en anden lovgivning – eksempelvis Sundhedsloven.

Egenbetaling

Pil ned ikon

En del af udgiften til handicapkørsel skal du selv betale. Det koster minimum 39,- kr. pr. tur, og kilometerprisen er 3,- kr. Der kan køres 104 ture pr. år.