Botilbud til psykisk sårbare og socialt udsatte voksne

Er du psykisk sårbar eller socialt udsat, er der forskellige muligheder for botilbud, hvor du kan få den hjælp og støtte, som du har behov for i hverdagen

Formålet med botilbuddet er, at du får dækket dit individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen og udvikle dine personlige kompetencer, så du har mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

Botilbuddet kan være enten midlertidigt eller længerevarende. Det afhænger af dit behov.  Et botilbud af midlertidig karakter, vil ofte have til formål på sigt, at hjælpe dig ud i en mere selvstændig boligform.

Botilbud tildeles efter Servicelovens §§ 85, 107 og 108.

 

Spørgsmål og svar

Hvordan ansøger jeg om et botilbud?

Pil ned ikon

Du ansøger om et botilbud ved at kontakte Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune. Såfremt du ikke har mulighed for at søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du på forhånd har givet dem en fuldmagt til det.

Du skal anvende ansøgningsskemaet nedenfor, men det er altid en god ide, at du kontakter din rådgiver, inden du sender en ansøgning.

I Team Voksen bruger vi Voksenudredningsmetoden (VUM) i vores behandling af sager, som er en metode, der skal afklare dine støttebehov og ressourcer.

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

Først aftales der et møde med din sagsbehandler. Du har ret at invitere en bisidder, som du selv udpeger, med til mødet. Måske vil det være relevant at invitere andre parter med til mødet. Dette foregår altid efter aftale med dig.

På mødet vil du modtage relevant rådgivning og vejledning. Dine ønsker til et evt. botilbud vil blive drøftet. I samarbejde med dig vil rådgiveren indsamle alle relevante oplysninger vedrørende din funktionsnedsættelse. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, til brug ved indhentning af eksempelvis lægelige oplysninger.

Afhængig af din situation vil du blive tilbudt, at du sammen med din sagsbehandler udarbejder en handleplan.

På baggrund af oplysningerne og ud fra en faglig vurdering træffes der en afgørelse. Du vil modtage en afgørelse i forhold til om og evt. hvilket botilbud, du kan tilbydes, samt en begrundelse for afgørelsen, herunder hvorfor du opfylder kravene til at få tildelt et botilbud – eller hvorfor du får afslag.

Hvis du bevilges et botilbud, vil din sagsbehandler mindst en gang årligt lave en opfølgning på din sag. Her vil det blive vurderet, om du fortsat er i målgruppen, og om botilbuddet lever op til formålet og matcher dit behov, eller om der skal foretages ændringer.

Hent ansøgningsskemaet her.

Hvilke botilbud findes der?

Pil ned ikon

Varde Kommune har et botilbud under Socialpsykiatrien. Hvis Varde Kommune ikke har et botilbud, der passer til dig og dine behov, kan vi foreslå et privat botilbud, eller et tilbud i en anden kommune.

På Socialpsykiatriens egen hjemmeside, som der er linket til nedenunder, kan du læse mere om  Socialpsykiatriens botilbud.