Socialpædagogisk støtte til psykisk sårbare og socialt udsatte

Hvis du er over 18 år, og har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du ansøge om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Formålet med støtten er, at du får støtte til at få hverdagen til at fungere, der giver dig mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Støtten kan f.eks. bestå af:

  • Støtte til vedligehold og opbygning af dit sociale netværk
  • Støtte til at få skabt struktur i hverdagen
  • Støtte til at vedligeholde og udvikle dine personlige færdigheder indenfor daglige opgaver som f.eks. rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask og daglig økonomi
  • Støtte til at håndtere post og kontakte offentlige myndigheder

Spørgsmål og svar

Hvordan søger jeg om socialpædagogisk støtte ?

Pil ned ikon

Du ansøger om støtten ved at kontakte Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune. Du skal altid udfylde dette ansøgningsskema i forbindelse med ansøgningen. Hvis du ikke har mulighed for at søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du på forhånd har givet dem en fuldmagt til det

I Social og Handicap Myndighed bruges Voksenudredningsmetoden (VUM) i behandling af sager. VUM er en metode, der skal afklare dine støttebehov og ressourcer.

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

Visitation til Socialpsykiatrien foregår i tæt samarbejde mellem Social og Handicap Myndighed og Socialpsykiatrien Dalgashus. Social og Handicap Myndighed vurderer i første omgang din henvendelse og du vil herefter blive inviteret til et indledende møde. På mødet deltager du sammen med myndighedsrådgiveren og 1-2 medarbejdere fra Socialpsykiatrien.

På det indledende møde drøftes om der er behov for et afklaringsforløb, eller om problemerne kan klares med det samme. Afklaringsforløbet er et fireugers forløb, hvor du i samarbejde med myndighedsrådgiveren og medarbejderne fra Socialpsykiatrien afklarer, hvilke behov du har for støtte. Det aftales endvidere på det indledende møde, hvilke mål/ambitioner, der skal arbejdes med i afklaringsforløbet.

Afklaringsforløbet afsluttes med et møde med de samme deltagere som på det indledende møde. På mødet fremlægger Socialpsykiatrien sammen med dig, hvilke vurderinger I er nået frem til på baggrund af de mål og ambitioner, I aftalte på det indledende møde. Myndighed fremlægger herefter sin afgørelse af, om du er berettiget til at modtage støtte samt i hvilket omfang.

Afgørelsen indeholder desuden hvilke mål, der skal arbejdes med, samt tidsperspektivet for støtten.

Såfremt afgørelsen lyder på, at borgeren kan modtage støtte, aftales det, hvornår og hvordan du stater med støtten fx. via læringsforløb, kontakter med Socialpsykiatrien med videre.

Hvem leverer støtten ?

Pil ned ikon

Støtten leveres normalt af Socialpsykiatrien i Varde Kommune.

Støtten kan foregå på et af Socialpsykiatriens støttecentre eller i dit eget hjem.