Forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger er tilbud til dig, der har særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, og støtte og hjælp.

Forsorgshjem og herberger er et tilbud om midlertidig bolig, hvis du er boligløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig. Årsagerne til at være boligløs kan skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig.

Målet med et ophold på forsorgshjem vil typisk være, at du hjælpes til at kunne leve en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Spørgsmål og svar

Hvordan får jeg ophold på et forsorgshjem eller herberg?

Pil ned ikon

Du skal selv henvende dig til det forsorgshjem eller herberg, du ønsker at søge ophold på.

Det er lederen på det enkelte tilbud der beslutter, om du kan få ophold på stedet.

Det er altid en god ide at kontakte en sagsbehandler i Varde Kommune, inden du retter henvendelse til et forsorgshjem. Sagsbehandleren kan vejlede om, hvilket tilbud der bedst passer til dit behov. Sagsbehandleren kan også på forhånd kontakte stedet for at undersøge, om du har mulighed for at få ophold på stedet, og varsle din ankomst.

Er der ikke plads på det tilbud du henvender dig til, eller vurderes det at dine behov bedre vil kunne blive varetaget et andet sted, skal ledelsen på stedet henvise dig et andet forsorgshjem eller herberg.

Hvor finder jeg et forsorgshjem eller herberg?

Pil ned ikon

Du kan se en liste over alle godkendte forsorgshjem og herberger på HER (åbner i nyt vindue)

Du vælger selv hvilket forsorgshjem eller herberg, du søger optagelse på.

I Varde by ligger Center Bøgely.

Hvad koster det at bo på forsorgshjem eller herberg?

Pil ned ikon

Der er egenbetaling for kost og logi på forsorgshjem og herberger.

Har du ingen indtægt, eller er din indtægt for lille til at kunne dække egenbetalingen, kan du søge hjælp til at dække egenbetalingen.

Din kontaktperson på forsorgshjemmet eller herberget, hjælper dig med at søge om støtte egenbetalingen.

Hvor længe kan jeg bo på et forsorgshjem eller herberg?

Pil ned ikon

Der er ikke nogen grænse for, hvor længe du kan opholde dig på et forsorgshjem eller herberg.

I forbindelse med, at du flytter ind på forsorgshjemmet, vil der i samarbejde med dig og din sagsbehandler på kommunen, blive udarbejdet en opholdsplan, som beskriver hvad der skal ske under opholdet, og hvad målet er, heriblandt også, hvornår du forventes at flytte i en anden boform.

Hvad sker der under opholdet på et forsorgshjem eller herberg?

Pil ned ikon

I forbindelse med indskrivningen er det almindeligt, at du sammen med personalet på stedet klarlægger dine mål og ønsker til opholdet.

Du vil normalt blive tildelt en kontaktperson, som i samarbejde med dig udarbejder en opholdsplan, som følger dig under hele opholdet. Du vil sammen med din kontaktperson på stedet, og din sagsbehandler fra Team Voksen i Varde Kommune, med jævne mellemrum følge op på opholdsplanen.

Opholdsplanen beskriver dine mål med opholdet, og hvordan du skal nå målene. Du modtager under opholdet løbende støtte til at få løst dine problemer, og nå målene i opholdsplanen.

Afhængig af stedets karakter, kan der være tilbud om afrusning, værkstedsaktiviteter og erhvervsintroduktion på stedet.