Fritidssamrådet

Fritidssamrådet varetager en række opgaver inden for det frivillige foreningsliv. Læs mere om udvalgets opgaver og medlemmer herunder, samt find dagsordener og referater fra udvalgets møder

 

Fritidssamrådet er nedsat i medfør af § 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet

Fritidssamrådet udtaler sig om:
– politikken for den folkeoplysende virksomhed, og nye lovforslag drøftes
– budgettet for det kommende år,
– kommunens regler om tilskud for den folkeoplysende virksomhed

Foruden Fritidssamrådet er der oprettet fire interessebaserede råd som har direkte dialog med Udvalget for Kultur og Fritid.
De 4 råd er: Aftenskoleråd, Idrætsråd, Fællesråd og Kulturelt råd.
De 4 råd samler hele foreningslivet i Varde Kommune. Alle foreninger kan være med i rådene og på den måde få direkte indflydelse på foreningslivet i Varde Kommune.

Fritidssamrådet sammensættes efter indstilling fra de fire foreningsråd og Udvalget For Kultur og Fritid.

Fritidssamrådet holder møde en gang årligt, eller når to af udvalgets medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Læs mere om de 4 råd