Oprettelse af ny forening

Skal du/I til at oprette en ny forening? På denne side kan du se hvad du skal være opmærksom på.

 

Hvilke foreninger kan godkendes:

Det er hovedsagelig foreninger med børne- og ungdomsarbejde inden for idræt og idébestemt og samfundsengagerende aktiviteter.
Hvis du ønsker at stifte en ny forening og søge om tilskud efter folkeoplysningsloven, så skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af Kultur og Fritid.

Foreninger som modtager støtte efter folkeoplysningsloven skal

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen
Udøve folkeoplysende virksomhed
Have en bestyrelse
Være demokratisk opbygget
Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 medlemmer
Som udgangspunkt være åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål
Være hjemmehørende i Varde Kommune
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Værd at vide

Vedtægter, hvad skal de indeholde?

Pil ned ikon

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens formål
Betingelser for medlemskab
Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Hvem det tegner foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør

 

Vedtægter:
Læs DIF’s vejledning til brug ved udarbejdelse af forenings vedtægter.

Du er velkommen til at sende et udkast til vedtægter til Kultur og Fritid inden der afholdes stiftende generalforsamling, så skal vi nok se efter om der er noget, der eventuelt skal rettes.

Hvordan bliver vi godkendte?

Pil ned ikon

Send et brev til Kultur og Fritid og vedlæg foreningens vedtægter. I brevet skal du som minimum oplyse:

Hvor mange medlemmer foreningen har over og under 25 år
Navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse på kasserer og formand
Fortegnelse over bestyrelsen

Hvordan modtager vi tilskud til fra kommunen? CVR og nemkonto

Pil ned ikon

 

Foreninger, der skal modtage økonomisk tilskud fra Varde Kommune, skal have et CVR-nummer og NemKonto. Læs herunder hvordan I gør.

Et CVR-nummer fås fra et centralt register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Find det på www.virk.dk

Husk at et CVR-nummer skal fornys hvert 3. år (gældende fra august 2011) for på den måde at bekræfte, at foreningen stadig er aktiv. Ellers lukkes CVR-nummeret.

Det er meget let at få oprettet et CVR-nummer og det sker ved hjælp af en elektronisk signatur i form af enten en digital signatur eller en Nem-ID.

En Nem-ID kan du nemt oprette på denne side: www.nemid.nu.

Når I har fået jeres CVR.nr. til foreningen, skal I bede jeres pengeinstitut om at: ”tilknytte CVR-nr. til kontoen og indberette den som en NemKonto”.

Herefter er det muligt for kommunen at overføre pengene til den rette konto.