Oprettelse af ny forening

Skal du/I til at oprette en ny forening? På denne side kan du se, hvad du skal være opmærksom på.

Hvilke foreninger kan godkendes?

Det er hovedsageligt foreninger med børne- og ungdomsarbejde inden idræt og idébestemt og samfundsengagerende aktiviteter.
Hvis du ønsker at stifte en ny forening og søge om tilskud efter folkeoplysningsloven, så skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af Kultur og Fritid.

Folkeoplysningslovens krav til foreninger

Pil ned ikon

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening og dermed få tilskud skal foreningen:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen
 • Udøve folkeoplysende virksomhed
 • Have en bestyrelse
 • Være demokratisk opbygget
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål
 • Være hjemmehørende i Varde Kommune
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Vedtægter, hvad skal de indeholde?

Pil ned ikon

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens formål
Betingelser for medlemskab
Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Hvem det tegner foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Anvendelse af foreningens eventuelle formue ved ophør

 

Vedtægter:
Læs DIF’s vejledning til brug ved udarbejdelse af forenings vedtægter (åbner nyt vindue)

Du er velkommen til at sende et udkast til vedtægter til Kultur og Fritid inden der afholdes stiftende generalforsamling, så skal vi nok se efter om der er noget, der eventuelt skal rettes.

Hvordan bliver vi godkendte?

Pil ned ikon

Send et brev til Kultur og Fritid og vedlæg foreningens vedtægter. I brevet skal du som minimum oplyse:

 • Hvor mange medlemmer foreningen har over og under 25 år
 • Navn, adresse, tlf. nr. og e-mail adresse på kasserer og formand
 • Fortegnelse over bestyrelsen

Hvordan modtager vi tilskud til fra kommunen? CVR og nemkonto

Pil ned ikon

Foreninger, der skal modtage økonomisk tilskud fra Varde Kommune, skal have et CVR-nummer og NemKonto. Læs herunder hvordan I gør.

Et CVR-nummer fås fra et centralt register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Find det på www.virk.dk (åbner i nyt vindue)

Husk at et CVR-nummer skal fornys hvert 3. år (gældende fra august 2011) for på den måde at bekræfte, at foreningen stadig er aktiv. Ellers lukkes CVR-nummeret.

Det er meget let at få oprettet et CVR-nummer og det sker ved hjælp af en elektronisk signatur i form af enten en digital signatur eller en MitID.

Et MitID kan du nemt oprette på denne side: www.mitid.dk (åbner i nyt vindue)

Når I har fået jeres CVR.nr. til foreningen, skal I bede jeres pengeinstitut om at: ”tilknytte CVR-nr. til kontoen og indberette den som en NemKonto”.

Herefter er det muligt for kommunen at overføre pengene til den rette konto.