De fire råd for foreningslivet

Varde har fire råd, der sikrer dialog og indflydelse på de politiske beslutninger.

 

Giv din forening indflydelse

Varde Kommune har oprettet fire råd, der giver din forening mulighed for indflydelse:

 • Idrætsrådet
 • Fællesrådet
 • Aftenskolerådet
 • Kulturelt råd

Alle foreninger i Varde Kommune kan vederlagsfrit være medlem af rådene.

Når din forening deltager, er I med til at sikre foreningernes stemme i de politiske beslutninger. Sammen med andre foreninger former I debatten og indholdet, så kommunens foreningsliv udvikler sig på den måde foreningerne og borgerne vil. Rådene mødes to gange årligt med det politiske udvalg for Kultur og Fritid, så foreningernes stemme bliver hørt.

Tilmelding

Dette kan ske ved henvendelse til det enkelte råd eller til Kultur og Fritid.

Læs mere om de enkelte råd

Idrætsrådet

Pil ned ikon

 

Idrætsrådets formål:

At fremme idrættens interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, Rådets medlemsforeninger, organer med relation til idrætten i Varde Kommune og Idrætsrådet imellem.
 • Mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter.
 • Kvalitativ udvikling af udbudte idrætsaktiviteter.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af idrætsområdets interesser i Varde Kommune.

Bestyrelsen

Kontaktliste Idrætsrådet 2024 (åbner i ny fane)

Vedtægter

Se vedtægterne (åbner i ny fane)

Læs mere på rådets facebookside (åbner i ny fane)

Mødereferater

2024

Referat bestyrelsesmøde 4 april 2024 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 7 marts 2024 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 31 januar 2024 (åbner i ny fane)

2023

Rådet kommentarer til FIK politikken 2023 (åbner i ny fane)

Referat af Ekstraordinær generalforsamling 4. december 2023 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 6 december 2023 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 03. maj 2023 (åbner i ny fane)

Referat + beretning årsmøde 27. april 2023 (åbner i ny fane)

Dagsorden årsmøde 27. april 2023 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 16. marts 2023 (åbner i ny fane)

2022

Referat bestyrelsesmøde 13. oktober 2022 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 01. september 2022 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 07. juni 2022 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 01. februar 2022 (åbner i ny fane)

2021

Referat bestyrelsesmøde 25. oktober 2021 (åbner i ny fane)

Referat bestyrelsesmøde 01. september 2021 (åbner i ny fane)

Referat årsmøde 15. juni 2021 (åbner i ny fane)

 

 

 

 

Fællesrådet

Pil ned ikon

 

Fællesrådets formål:

At fremme foreningsområdet interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, rådets medlemsforeninger, andre organisationer med relation til denne del af foreningsområdet i Varde Kommune og VAF imellem.
 • Mangfoldigheden i udbud af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt.
 • Kvalitativ udvikling af foreningsaktiviteter der ikke vedrører idræt.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af foreningsområdet interesser i Varde Kommune

Bestyrelsen

April 2019

Formand Rudin Rignagel

Næstformand Birgit Hansen – orlov p.t.

Kasserer Finn Mogens Hansen

Sekretær Karen Johanne Sørensen

Camilla Ovesen Schmidt

Revisor Helge Højstrup Jensen

Kontakt rådet på kontakt@vardefaellesraad.dk

Læs mere på foreningens hjemmeside: www.Vardefaellesraad.dk

 

Vedtægter

Aftenskolerådet

Pil ned ikon

 

Aftenskolerådets formål:

At fremme aftenskoleområdets interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

 • Konstruktive relationer i Varde Kommune, rådets medlemsforeninger, andre organisationer med relation til aftenskoleområdet i Varde Kommune og VAR imellem.
 • Mangfoldigheden i udbud af aftenskoletilbud.
 • Kvalitativ udvikling af aftenskoletilbud.
 • Indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af aftenskoleområdets interesser i Varde Kommune.

Bestyrelsen

Alle aftenskoler i Varde Kommune har en repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsens kontaktperson er Troels Lorentzen

Skriv til Troels

Vedtægter:

Kulturelt råd

Pil ned ikon

Varde Kulturelt Råd er paraply organisationen for alle grupper, foreninger og organisationer, som beskæftiger sig med kultur.

Formålet for Kulturelt Råd:

“At fremme kulturelle interesser i Varde Kommune.

Herunder at arbejde for og medvirke til:

 1. Et bredt og varieret kulturliv som tilgodeser alle borgere i Kommune.
 2. At være bindeled mellem kommunens kulturelle aktører og foreninger.
 3. At fremme en øget kvalitativ udvikling af kulturelle tilbud i kommunen.
 4. At være sparringspartner for Kultur og Fritid i Varde Kommune.
 5. At være Kulturstarter med hjælp til foreningerne omkring markedsføring, praktik og ansøgninger.

Bestyrelsen:

Se bestyrelsen

Vedtægter:

Se vedtægterne

Læs mere på rådets hjemmeside