Kloakerede områder

Læs her om kloakeringsformer og planlagt separatkloakering

I menuen til højre kan du finde oplysninger om:

  • Eksisterende renseanlæg (størrelse og typer).
  • Den forestående planlægning om centralisering af spildevandsrensningen på færre anlæg.
  • Forklaring på de forskellige typer af kloakoplande og dermed dine rettigheder til at aflede husspildevand og overfladevand (regnvand).

Fra fælleskloak til separatkloak

Alt fælleskloak i Varde Kommune er som udgangspunkt udlagt til separering indenfor en periode på 50 år i denne spildevandsplan.

  • Kloakoplande udlagt til separering med opstart i 2019, 2020 og 2021 fremgår af den digitale plan, med det forventede årstal for opstart og afslutning af anlægsarbejdet.
  • Alle øvrige oplande udlagt til separering er i planen angivet til udførelse i perioden 2022 – 2069. Denne løsning er valgt for at advisere grundejere om at der foreligger en langsigtet plan for separering, selv om årstallet endnu ikke er fastlagt.

Alle grundejere der bliver berørt af separering, vil få direkte besked fra DIN Forsyning A/S, 3 år inden anlægsarbejdet påbegynder. Det forventes at du som grundejer har separeret på egen grund 1 år efter, at forsyningen har udført separeringen. Se en nærmere beskrivelse af grundejers forpligtelser ved separering her.

Der er udlagt fælleskloak til separering med opstart inden for de næste 3 år i følgende byområder:

  • Varde (2017-2022)
  • Sig (2020-2023)
  • Nordenskov (2020-2020)
  • Agerbæk (2019-2020)

Hvis oplandet er skraveret lodret i spildevandsplanen kortgrundlag er det udlagt til separering.

Fremsøgning af årstal for separering i det digitale kort: Du kan fremsøge årstal for separering ved at benytte søgefunktionen: “Jeg vil gerne…” og vælg dernæst “Finde data på kortet”. Når du har fremsøgt din adresse skal du klikke på kloakoplandet for at fremsøge data.

DIN Forsyning A/S ajourfører investeringsplanen en gang om året, således at der altid vil være en plan for de næste 3 års separering. Før DIN Forsyning A/S kan fastsætte et endeligt årstal for separering af et fælleskloakeret opland skal Varde Kommune godkende dette. Varde Kommune kan i den forbindelse udbede sig en miljømæssig konsekvensvurdering af separatkloakeringen, herunder en afklaring af den fremtidige placering af udløb og bassin, samt udledte vandmængder og vandføring. Dette for at sikre, at en tilladelse til udledning af overfladevand senere kan meddeles.