Renseanlægsstruktur og centralisering

Læs her om perspektiver for den fremtidige renseanlægsstruktur.

Den eksisterende plan fra 2009 for den fremtidige spildevandsstruktur i Varde Kommune er under revision. Flere forudsætninger har ændret sig siden den oprindelige strukturplan blev udarbejdet, herunder er Varde og Esbjerg Forsyning fusioneret. I den reviderede strukturplan ses hele forsyningsområdet (Varde og Esbjerg Kommuner) under ét, og fordele ved centralisering på tværs af kommunegrænsen vurderes.

I den eksisterende strukturplan er det konkluderet, at den fremtidige spildevandsrensning i Varde kommune på sigt skal centraliseres omkring Varde og Skovlund Renseanlæg. I forbindelse med revision af strukturplanen genberegnes en række scenarier med nye forudsætninger herunder driftsøkonomi, hydrauliske forhold samt miljø- og recipientmæssige forhold. Hensigten er, at danne beslutningsgrundlag for i hvilken grad spildevandsrensningen i Varde og Esbjerg Kommune skal centraliseres og i hvilken grad spildevand skal flyttes over kommunegrænsen. Der arbejdes både med en tidshorisont svarende til spildevandsplanperioden (frem til 2029) samt en perspektivperiode (efter 2029).

Arbejdet med revision af strukturplanen er i gang og forventes afsluttet ultimo 2018. Strukturplanen udarbejdes i samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune.