Tillæg

Her kan du finde tillæg til spildevandsplanen som beskriver områder der skal kloakeres og som ikke allerede er beskrevet i spildevandsplanen.

Tillæg kan bl.a. også omhandle placering af regnvandsbassiner, ændret kloakeringsform eller øvrige rettelser til spildevandsplanen. Du finder de enkelte tillæg i kasserne herunder.

 

Tillæg til spildevandsplanen