Tillæg

Her kan du finde tillæg til spildevandsplanen som beskriver områder der skal kloakeres og som ikke allerede er beskrevet i spildevandsplanen.

Tillæg kan bl.a. også omhandle placering af regnvandsbassiner, ændret kloakeringsform eller øvrige rettelser til spildevandsplanen. Du finder de enkelte tillæg i kasserne herunder.

 

Tillæg til spildevandsplanen

Tillæg 5 - Ændringer iht. rammeændring i Kommuneplan 2021

Pil ned ikon

Tillæg 8 - Trykledning ved Varde og nedlæggelse af Årre Renseanlæg

Pil ned ikon

Tillæg 9 - Boligområde ved Ortenvej

Pil ned ikon