Lokalplaner og Byplanvedtægter

Her finder du links til alle vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter.

Vi opdaterer ikke længere lokalplaner og byplanvedtægter i listen nedenfor.

 

Du kan finde Varde Kommunes lokalplaner og byplanvedtægter:

Ud over lokalplanbestemmelser kan der være tinglyst servitutter, som søges i den digitale tingbog på www.tinglysning.dk. Lokalplaner og byplanvedtægter er ikke tinglyst, men bliver registreret i Plandata.dk.

Se forslag til lokalplaner i offentlig høring

Se forslag til lokalplaner der har været i høring, men ikke er endeligt vedtaget endnu

Se lokalplaner der er vedtaget for nyligt

Vejledning i lokalplanlægning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til gældende planer (såsom lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer/servitutter eller udstykning), kontakt:

Privatbyg eller Erhvervsbyg (alt efter typen af byggeri) på tlf. 7994 6800.

Email: teknik@varde.dk

Hvis du ønsker at få udarbejdet en ny lokalplan, kontakt:

Tlf: 7994 6800

Email: planogby@varde.dk

Lokalplaner og byplanvedtægter som PDF-filer (Opdateres ikke længere)

Blåvand/Hvidbjerg Strand

Pil ned ikon

Lokalplaner:

02.002.78 – del af sommerhusområdet vest for Blåvand Radio

02.004.81 – Post- og telegrafvæsenets arealer ved Blåvand Radio (Reginevej)

02.005.81 – hotel- og pensionatsvirksomhed (Motel) Fyrvej 26-28

02.006.83 – del af sommerhusområdet vest for Per Knoldsvej

02.012.91 – hotellejlighedsområde ved Blåvand Kro, med tillæg 1

02.013.97 – sommerhusområde ved Kollemarken

02.014.91 – sommerhusområde nord for Tane Hedevej i Oksby

02.015.92 – Blåvand og Oksby, med tillæg 1

02.017.95 – område ved Blåvand Kro, med tillæg 1

02.018.96 – område til helårsbeboelse, Fyrvej 36

02.019.96 – sommerhusområde, Blåvandvej 56

05.01.L01 – udstillingshus Gl. Mælkevej

05.01.L02 – camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand

05.01.L03 – sommerhusområde ved Nordslugen

05.01.L04 – boligbebyggelse ved Horns Bjerge

05.01.L05 – Hotel ved Hvidbjerg Strand

05.01.L06 – Øster Oksby

05.01.L07 – boligområde ved gl. Blåvand skole

05.01.L09 – centerområde Blåvand øst – med oplysning om delvis ophævelse

05.01.L10 – Blåvand Zoo

05.01.L12 – rekreativt område ved Blåvand Kyst

05.10.L01 – Museet ved Tirpitz

50 – minigolfanlæg o.l. i Blåvand

05.01.L13 – Sommerhuse i den vestlige del af Blåvand

05.01.L14 – Sommerhuse i den nordøstlige del af Blåvand

05.01.L15 – Sommerhuse i den sydøstlige del af Blåvand

05.01.L16 – parkering til Tirpitz

Byplanvedtægter:

Byplanvedtægt nr. 2 – Sommerhusområde mellem Bantoftevej og Blåvandvej

Byplanvedtægt nr. 11 – Motelområde nord for Blåvand kro – Fyrvænget

 

Gårde

Pil ned ikon

Jegum

Pil ned ikon

Byplanvedtægt og deklaration:

Byplanvedtægt nr. 4 – sommerhusområdet ved Jegum

 

Orten

Pil ned ikon

Stausø

Pil ned ikon

Tistrup

Pil ned ikon

Lokalplaner:

0.2 – regulering af boligantallet pr. grund i vise boligområder i Ansager, Skovlund og Tistrup

2.1 – bolig- og erhvervsområde i Tistrup Syd

2.1.1 – tillæg til lokalplan 2.1 – et område ved Søndervang

2.1.3 – tillæg til lokalplan 2.1 – områder ved Søndervang, Søndermarksvej og Thorsvej’s østlige del

2.1.4 – tillæg til lokalplan 2.1 – boliger og let erhverv nord for Thorsvej

2.2 – boligområde ved Møllegårdsvej, Dalstrøget, Søparken, Diget og Nørrevang

2.2.1 – tillæg til lokalplan 2.2 – arealer på hjørnet af Vardevej, Dalstrøget og Nørrevang

2.2.2 – tillæg til lokalplan 2.2 – tæt-lav boligbebyggelse ved Nørrevangs nordlige del

2.5 – udvidelse af erhvervsområdet ved Odinsvej/Thorsvej mod syd

2.6 – udvidelse af erhvervsområdet på det nordvestlige hjørne af krydset Thyrasvej/Vardevej

2.7 – boligområde nord for Søparken, op mod Gl. Tistrup

2.8 – erhvervsområde mellem Jernbanegade, Søndergade og Rønneallé

2.9 – bolig på det nordvestlige hjørne af Agerkrogvej og Hornevej

2.10 – boliger Agerkrogvej 1 B og C

2.12 – jordbrugsparceller ved Vestervang

2.14 – område til boligformål og parkering i tilknytning til Tistrup Kirke

2.15 – forplads ved Tistrup Station

2.16 – boligområde mellem Storegade og Søndergade

2.17 – tæt-lav boligbebyggelse Bøgevej 14

2.18 – erhvervsområde i det åbne land ved Gårdevej mellem Gårde og Skovlund

2.19 – Tistrup Bymidte med bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet

10.2.2 – plastvirksomhed vest for Tistrup

21.01.L01 – solvarmeanlæg i Tistrup

21.01.L02 – Tistrup Plejecenter

21.01.L03 – Tistrup Mejeri 

21.01.L04 – Solfangeranlæg i Tistrup

21.01.L06 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Vardevej/Letbækvej i Tistrup

21.01.L07 – Boligområdet Yderikparken

21.03.L01 – Hodde Kro

Varde

Pil ned ikon

Lokalplaner:

L 601 – boligområde ved Hjertingvej 72A-D

L 602 – kolonihaveområde ved Kærvej, incl. tillæg 1

L 604 – ridecenter ved Engdraget

L 610 – bolig- og erhvervsområde ved Gellerupvej

L 617 – karréen Skansen – Østergade – Voldsti og Arnbjerg

L 619 – Savvænget, incl. tillæg 1

L 620 – børnehave, Plantagevej 2

L 625 – tidl. Varde Sommerland ved Varde Å / Gellerupvej, incl. tillæg 1

L 626 – Østervold/Frisvadvej (Svaneparken)

L 627 – karréen Ribevej – Roustvej – Gellerup Plantagevej

L 628 – boligområde Kildevej 15-25

L 629 – boligområde vest for Sønderled (Storkevænget, Lyngparken, Søparken, Højgårdsparken), incl. tillæg 1-6

L 630 – boligområde Skovkrogen

L 631 – boligområde Blomstervangen 61-91

L 632 – boligområde Hjertingvej 68A-I

L 637 – boligområde ved Kærvej 18-40

L 639 – erhvervsområdet Navervej

L 646 – boligområde øst for Sønderled (Humlehaven, Hyldehaven) incl. tillæg 1,2 og 3

L 647 – boligområde Kærsangervej / Kærhøgevej, incl. tillæg 1 og 2

L 648 – erhvervsområde ved Dalgasvej og Ndr. Boulevard 112-116

L 649 – boligområde Torvegade / Storegade / Varde Å

L 652 – daginstitution Kærhøgevej 2

L 653 – boligområde Bellevuevej / Lundvej / Solbakken

L 656 – rammelokalplan, erhvervsområde Gellerup Plantagevej / Østre Omfartsvej / Roustvej

L 657 – erhvervsområde Vestre Landevej / Ndr. Boulevard / Borgm. Niels Jensens Vej

L 658 – erhvervs-og boligområde Kærvej / Vestervold / Stålværksvej “Stålværksgrunden”, incl. tillæg 1-3

L 659 – Vestbanevej/Nørrevold/Vesterport/Svinget

L 660 – erhvervsområde ved Engdraget 22

L 661 – Køreteknisk anlæg, Gellerupvej 113, incl. tillæg 1

L 662 – erhvervsområde ved Hammeren og Ambolten

L 663 – ejendommen Storegade 12B, incl. tillæg 1

L 666 – Ndr. Boulevard og Søndermarksvejs forlængelse vest for Varde

L 667 – boligområde, Ortenvej 53

L 669 – Ndr. Boulevard / Gl. Kærvej – renseanlæg og forsyningsadministration. bygninger, incl. tillæg 1

L 670 – boligområdet Nørremarksvej

L 672 – golfbane, Gellerupvej / Varde Å, incl. tillæg 1

L 673 – karréen Brogade / Storegade / Varde Å / Torvegade

L 674 – offentlige formål, klubhuse m.m. ved Dr. Margrethes Vej

L 677 – rammelokalplan for del af Varde midtby

L 678 – karréen Nørrevold / Vestbanevej / Læssevejen / Lerpøtvej, incl. tillæg 1

L 679 – boligområde Vestre Landevej 18 og Virkelyst

L 682 – ejendommen Lerpøtvej 102

L 683 – ejendommen Lerpøtvej 56

L 684 – Egekrattet

L 685 – Engdraget 18 (lystfiskerforeningens hus)

L 686-A – erhvervsområdet Jeppe Skovgårds Vej

L 687 – boligområde Toftegårdsvej / Ribevej / Søndermarksvej

L 689 – boligområde Glistrupvej 33-54

L 690 – ejendommen Tømrervej 18

L 692 – boligområdet Sletten, rammelokalplan

L 692-1 – boligområdet Sletten, delområderne I og II i rammelokalplan L 692

L 692-2 – boligområde Sletten, delområderne V og VI i rammelokalplan L 692 incl. tillæg1

L 692-3 – boligområde Sletten, delområde III i rammelokalplan L 692

L 692-4 – boligområde Sletten, delområde IV og VII i rammelokalplan L 692

L 693 – Tømmerpladsen

L 694 – ejendommen Hjertingvej 74

L 695 – boligområde Kærhøgevej 4-14

L 697 – ejendommen Ribevej 29-39

4 – boligområde ved Lunddalsvej

5 – boligområde ved Lunddalsvej

19 – område ved Pramstedvej “Spejdercentret”

20 – boligområde ved Lundvej

27 – offentlige formål, uddannelsesinstitutioner og tilknyttede funktioner ved Frisvadvej (Campus)

31 – boliger ved Åbrinken i Varde

37 – område til erhvervsformål ved Hammeren

43 – 2.- etape af erhvervsområde ved Jeppe Skovgaards Vej

46 – område til offentlige formål (institutionsbebyggelse) ved Krogen

49 – bevarende lokalplan for boliger på Hjertingvej i Varde

06.C9.01 – område til centerformål afgrænset af Slotsgade, Vestervold, Skolevej, Latinskolepladsen, Kirkepladsen og den gamle kirkegård (gl. Jacobi Skole)

07.B5.01 – boligområde Lundvej 105

07.B18.01 – boligområdet Åbrinken, incl. tillæg 1

07.B26.01 – boligområdet Ro

senhaven (ældreboliger)

07.B27.01 – boligområdet Slugten

07.B28.01 – boligområdet Ådalsvænget

07.B30.01 – boligområdet Syrenvej

07.B30.02 – boligområdet Gellerupvej 91-93

07.B31.01 – boligområde ved Kærhøgevej

07.B32.01 – boligområde Lunddalsvej 33-37

07.B33.01 – boligområdet Bjerget

07.B34.01 – boligområdet Gærdet

07.B35.01 – ejendommen Syrenvej 21

07.C5.01 – ejendommen Vestre Landevej 71

07.D3.01 – Østervang/Lundvej

07.D4.01 – ejendommen Bøgevej 2

07.D14.01 – Slotsgade / Rådhusstræde

07.D15.01 – Slotsgade 11-17

07.D18.01 – Pramstedvej, område til ny Sct. Jacobi Skole

07.D23.01 – Arnbjergallé / Lundvej 4

07.E3.02 – blandet bolig- og erhverv ved Håndværkervej

07.E12.01 – ejendommen Ndr. Boulevard 88 og Laboratorievej 6

08.B5.01 – boligområdet Sydslunden

08.B11.01 – boligområdet Kilen

08.B13.01 – boligområde Gellerupvej 41-45

08.C5.01 – center- og boligområde Søndermarksvej / Ribevej / Toftegårdsvej

08.C5.02 – centerområde ved Toftegårdsvej

08.E5.02 – erhvervsområde Engdraget 20

08.E7.01 – erhvervsområde Hammeren 24

08.Å4.01 – Hjertingvej 127-143, Varde Kaserne

23.01.L02 – Bevaring af Varde Midtby 

23.01.L03 – Kulturspinderiet, Stålværks- og Trådspinderigrunden

23.01.L04 – boliger på Storegade 2-4 i Varde (Opel-grunden)

23.02.L01 – ejendomme ved sygehuskvarteret i Varde

23.02.L02 – erhvervsområde Vestre Landevej 78 og 80

23.02.L03 – offentlige formål ved Bytoften

23.02.L07 – centerområde ved Nordre Boulevard/Ringkøbingvej

23.02.L08 – boligområde mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej (Troldhøjen)

23.02.L09 – Boliger ved Isbjerg Møllevej

23.02.L10 – Campus Varde

23.02.L12 – Frello Skolen i Varde

23.02.L13 – Bo- og rehabiliteringscenter “Lunden”

23.02.L14 – Boliger på Lerpøtvej (Materielgrunden)

23.02.L15 – Varde Fritidscenter

23.02.L16 – Boliger ved Ringkøbingvej i Varde

23.03.L01 – Nøddelunden “Landsbyen”

23.03.L02 – boligområde ved Gellerupvej 

23.03.L03 – Krogen, døgninstitution og parkering på Jægumsvej i Varde

23.03.L04 – bolig- og erhvervsområde i Varde Syd

23.03.L05 – boliger, butik og erhverv syd for Søndermarksvej i Varde

23.03.L08 – Erhvervsområde til datacentre

Byplanvedtægter:

Byplanvedtægt nr. 1 – Jægumsvej 1-35, Hjertingvej 69 og 71

Byplanvedtægt nr. 2 – Ringkøbingvej / Lerpøtvej / Jernbanen

Byplanvedtægt nr. 3 – Borgmester Niels Jensens Vej

Byplanvedtægt nr. 6 – Frisvadvej / Solpromenaden / Lundvej

Byplanvedtægt nr. 7 – Varde nordvest

Byplanvedtægt nr. 9 – Vestervold / Pramstedvej

Byplanvedtægt nr. 10 – Varde sydvest

Byplanvedtægt nr. 12 – Lundvej / Skrænten / Solpromenaden

Byplanvedtægt nr. 14 – Sønderled / Ribevej / Østre Omfartsvej / Roustvej

Ølgod

Pil ned ikon

Lokalplaner:

1.1 – boligområde og grønt område i den sydvestlige del af Ølgod by

1.1.1 – tillæg til 1.1 vedrørende 2 områder til tæt-lav bebyggelse

1.1.2 – tillæg til 1.1 vedrørende Rønnevænget-området

1.2 – udvidelse af industriareal II, øst for Fabriksvej

1.3 – området omkring Rådhuset, plejehjemmet ved Vinkelvej og et grønt område

1.3.1 – tillæg til 1.3

1.4 – boligområdet Kirkevænget

1.4.1 – tillæg til 1.4 vedrørende område til tæt-lav bebyggelse

1.5 – område til offentlige formål (Skolen ved Skoven)

1.6 – område til håndværker- og lignende formål ved Industrivej/Fabriksvej

1.6.1 – tillæg til 1.6 bestemmelser om industri-jernbanespor bortfalder

1.7 – boligområde mellem Egknudvej, Herningvej og Slotsgade

1.7.1 – tillæg til 1.7 hvorved en del af området udlægges til erhvervsformål

1.8.2 – tillæg til 1.8 seniorboliger i den sydlige del af Rosenvænget

 1.10 – industriareal øst og nord for Energivej

1.10.1 – tillæg til 1.10 bestemmelser om industri-jernbanespor bortfalder

1.11 – tæt-lav boligbebyggelse ved Rosenvænget, syd for Aktivitetscenteret

1.12 – tæt-lav boligbebyggelse og institutionsbebyggelse ved den sydlige del af Rosenvænget

1.15 – udvidelse af idrætshal ved Skolegade

1.19 – boligområde ved Mejlvang

1.21 – boligområde ved Egernvej

1.22 – boligområde ved Nymandsgade

1.23 – erhvervsområde ved Industrivej

1.24 – erhvervsområde Haulundvej 16, nordvest for Ølgod

1.26 – boligområde Vangsgade/Enghavevej

1.28 – boligområde ved Vangsgade 10-12

1.29 – P-areal ved Rådhuset

1.30 – golfbane ved Skærbæk Mølle

1.33 – Biokraftvarmeanlæg på Industrivej i Ølgod

1.34 – erhvervsvirksomhed, Tarmvej vest for Ølgod

1.35-2 – Kultur- og oplevelsescenter (Konserveringstjenesten) ved Enghavevej

1.38 – boliger Vangsgade 8

10.1 – ridecenter ved Bølling vest for Ølgod

24.01.L01 – centerområde nord for Storegade i Ølgod bymidte

24.01.L02 – institutionsbyggeri ved Forsomho Kirkevej

24.01.L03 – Boligområde ved Tarmvej/Grønnegade

24.01.L04 – boligområde ved Vangsgade/Solvænget

24.01.L06 – bofællesskab ved Rosenvænget

24.01.L07 – Område til offentlige formål og boliger i Ølgod

24.01.L08 – Detailhandel ved Bakkevej i Ølgod

24.01.L09 – Ølgod Midtby

24.01.L10 – Detailhandel ved Industrivej i Ølgod

24.10.L02 – Biogasanlæg ved Hjeddingvej i Ølgod

47 – erhvervsområde ved Herningvej

Vittarp Nyt vandindvindingsområde ved Vittarp og et nyt vandværk vest for Orten

Pil ned ikon

Formålet med Lokalplan 20.10.L03 er at give mulighed for at etablere et nyt vandværk vest for Orten. Link til Lokalplan 20.10.L03.

Formålet med Lokalplan 17.10.L03 er at give mulighed for at etablere indvindingsboringer til drikkevand med boringshuse og adgangsveje indenfor en eksisterende vindmøllelokalplan. Link til Lokalplan 17.10.L03.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som både omhandler miljøvurdering af de tilhørende lokalplaner og miljøkonsekvensvurdering af projektet (VVM). Link til miljøkonsekvensrapport herunder.

25-Tilladelse mv.

Varde Kommune meddeler hermed tilladelser til etablering af nyt kildefelt ved Vittarp med tilhørende vandværk vest for Orten og ledninger på vilkår.

§ 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

Øvrige tilladelser

Følgende tilladelser fra Varde Kommune erstatter i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelses § 10 helt eller delvist en § 25-tilladelse i medfør af Miljøvurderingsloven: